Taideaineet

Kallion lukiolla on erityistehtävä ilmaisutaidossa. Erityistehtäväaineet ovat kirjallinen ilmaisu, lavastus, media, puheilmaisu, tanssi, teatteri, valosuunnittelu ja äänisuunnittelu. Myös kuvataiteen ja musiikin asema on vahva, ja niissä tehdään tiivistä yhteistyötä erityistehtäväaineiden kanssa.
Kuvassa yleisömerta esityksestä.
Kuva: Jasmin Ponsi

Jokaisen opiskelijan opinto-ohjelmaan kuuluu vähintään 12 kurssia / 24 opintopistettä ilmaisutaitoaineita. Voit opiskella taideaineitamme juuri sellaisena yhdistelmänä kuin itse haluat - et tarvitse aikaisempaa kokemusta, kiinnostus ja tekemisen halu riittävät.

Kallion lukiossa voit tehdä valtakunnallisen lukiodiplomin mediassa, musiikissa, kuvataiteessa, tanssissa ja teatterissa. Taidediplomien lisäksi voit suorittaa myös puheviestintätaitojen valtakunnallisen päättökokeen, puhvi-kokeen, joka on osa äidinkielen opintoja. Lisäksi puheilmaisun ja kirjallisen ilmaisun oppiaineissa voit tehdä koulukohtaisen lopputyön.

Taideaineemme lyhyesti

Miten juuri minun tapani nähdä ja kokea maailma taipuisi sanoiksi? Miten kirjoitetaan koukuttavaa tekstiä? Mitä tarvitaan henkilöhahmon tai tarinan rakentamiseen?

Kirjallisen ilmaisun oppiaine kehittää opiskelijan kykyä ilmaista ajatuksiaan kaunokirjallisuuden keinoin. Opiskelemme kirjoittamista turvallisissa ryhmissä, jotka tukevat yksilöllistä rohkeutta ja uutta kohti kurkottavaa työskentelyä. Opintojaksoilla syntyvissä yhteisöissä kirjoittajat saavat tekstinsä kuuluville ja pääsevät keskustelemaan niistä.

KirjaKallio-produktiossa kirjoitamme tekstejä maailmalle, esitämme puhetaidetta ja teemme mitä moninaisimpia tempauksia lukemisen, kirjoittamisen ja kirjallisuuden puolesta. Näkyvimpiä KirjaKallio-produktioita ovat olleet Kallio-lavan kirjailijahaastattelut Helsingin kirjamessuilla ja Maamerkkejä-puhetaide-esitykset Kansallisteatterissa.

Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja tavoitteellinen työskentely luovat perustan moniaistiselle taideoppimiselle. Opetuksen keskeisenä tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä omassa elämässään ja yhteiskunnassa.

Lavastuksen oppiaineen tehtävänä on tutustuttaa opiskelijat lavastuksen monipuoliseen kenttään. Oppiaineessa perehdytään lavastuksen teoriaan ja käytäntöihin ja sovelletaan opittuja taitoja ja tietoja erilaisissa produktioissa. Lavastuksen opinnot avaavat opiskelijalle näkökulmaa alan taiteellisiin, teknisiin ja tuotannollisiin ulottuvuuksiin. Oppiaineessa tuetaan opiskelijoiden kiinnostusta kokeilevaan ja tutkivaan lavastustaiteeseen sekä uusien työmuotojen kehittämiseen.

Median oppiaine on kiinteässä yhteydessä mediaympäristöömme. Journalismia, elokuvaa, sosiaalista mediaa ja muita median osa-alueita lähestytään ennen kaikkea oman tekemisen kautta, mutta samalla tutkitaan, mitkä ovat kunkin muodon lainalaisuudet. Miksi reportaasi on tehty juuri niin kuin se on tehty? Mikä tekee elokuvasta vangitsevan? Millainen somepäivitys saa eniten huomiota? Lisäksi perehdytään median yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja psykologisiin vaikutuksiiin.

Mediassa tavoitteena on julkaistava teos. Omia töitä ei tehdä pöytälaatikkoon, vaan haastattelut, elokuvat, radiolähetykset ja somekampanjat tarjotaan yleisölle nautittavaksi. Villitkin kokeilut ovat silti mahdollisia. Teemme paljon vierailuja sekä yhteistyötä Suomen kiinnostavimpien mediatoimijoiden kanssa. Peruskurssin jälkeen opiskelija voi keskittyä toiveidensa mukaan journalistiseen kirjoittamiseen, radioon ja podcastiin, sosiaaliseen mediaan, fiktio- ja dokumenttielokuvaan, tuottamiseen tai erilaisiin mediaprojekteihin.

Kalliossa soi, lähes tauotta, aamusta iltaan. Musiikkia tehdään musiikin tunneilla ja myös jatkuvasti niiden ulkopuolella. Koulun päivänavauksissa ja joustotunneilla kuullaan mitä ihmeellisimpiä esityksiä undergroundista kirkkomusiikkiin ja Afrikan rytmeistä black metaliin, ja koulun kuoro saa vuosittain sadan laulajan ja satojen kuuntelijoiden puntit vipattamaan koulun juhlissa ja omissa konserteissa.

Tärkeää nuorille muusikoille on mahdollisuus toimia yhdessä samanhenkisten ihmisten kanssa, ja koulussa syntyykin jatkuvasti opiskelijoiden omia projekteja – jotkut spontaaneja, jotkut pitkään ja hartaasti työstettyjä. Useat näistä projekteista ovat johtaneet myös koulun ulkopuolelle, toisinaan jopa levytysstudioihin ja muusikon ammattiin asti.

Miten puheella vaikutetaan? Mitä on taitava ryhmäviestintä? Osaatko käyttää ääntäsi? Loihetko lausumaan? Mitä on spoken word? Miten argumentoidaan kirkkaasti? Miksi ihmiset kertovat tarinoita? Miten pystyn esiintymään, vaikka jännittää?

Puheilmaisun oppiaineessa tiede ja taide paiskaavat kättä. Toisaalta tarkastellaan ihmistä ja ihmisyyttä vuorovaikutuksen ja puheviestinnän näkökulmasta, toisaalta tutkitaan ja kokeillaan puhetaiteen mahdollisuuksia. Opiskelu ei vaadi aiempaa harrastuneisuutta tai erityislahjakkuutta. Puhetaidon osaajaksi ei synnytä vaan kehitytään. Etenemme opinnoissa askel askeleelta, ja saat vapauden itse valita, mihin puheilmaisun osa-alueisiin haluat perehtyä.

Mistä tanssi muodostuu ja mitä tanssiessa tapahtuu? Kuinka tanssin avulla voi kertoa tarinoita? Miltä tuntuu, kun tanssit toiselle ihmiselle, katsojalle? Osaatko käyttää kehoasi ilmaisun välineenä? Mitä on tanssitaide?

Tanssi on liikettä ja fyysistä läsnäoloa. Tanssin avulla voi ilmaista asioita, joille ei ole sanoja, ja keholla voi kertoa tarinoita, joita voi ymmärtää kielestä riippumatta. Tanssi on luova tapa ilmaista omia tunteita ja luoda niitä myös katsojille. Tanssiessa voi näyttää itsensä herkimmillään tai toisaalta vahvimmillaan, peloissaan, haavoittuvaisena tai vaikka rakastuneena. Tanssi onkin läsnäoloa paitsi itselle, usein myös toiselle. Tanssijoiden väliset suhteet luovat tarinallisuutta: tanssijoiden välinen etäisyys, jaettu tila, vaihdetut katseet voivat kaikki tarkoittaa montaa eri asiaa. Tanssi antaa tilaa mielikuvitukselle, eikä tanssimiseen aina tarvita musiikkia. Tanssi voi tapahtua hiljaisuudessa tai vaikka rytmissä, joka luodaan tanssiessa.

Tanssin opinnot sisältävät mm. improvisaatiota, kompositiota, akrobatiaa, nykytanssia sekä jazztanssia, ja opinnot etenevät kohti produktioiden tekemistä. Sinulla on mahdollisuus esiintyä jonkun toisen koreografiassa ja tehdä omia koreografioita.

Tanssin opinnot eivät vaadi sinulta aikaisempaa harrastuneisuutta.

Kallion teatteri muodostuu sen tekijöistä: Kuvittele paikka, tila ja tilanne, jossa kaikki on mahdollista. Innostu ja innosta. Keskity, kokeile, kehitä ja kehity. Toimi roolissa tai roolitta. Eläydy ja esiinny, omalta pohjalta, yhdessä muiden kanssa. Opi teatterin perusteista, improvisaatiosta, näyttelijäntaiteesta, ohjaamisesta, teatterihistoriasta, produktioista ja teatterin lukiodiplomista. Toimi kansainvälisesti ja kestävästi. Tule ja tee Kallion teatteri!

Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun istut teatterin katsomoon ja valot yleisössä sammuvat? Puheensorina lakkaa ja blackoutin jälkeen näyttämölle alkaa syttyä valoja. Oletko koskaan miettinyt, miten ja missä tämä kaikki tapahtuu ja kuinka valoilla saadaan erilaisia illuusioita aikaan?

Valolla voidaan helposti paljastaa, mitä lavalla tapahtuu, mutta sillä voidaan myös piilottaa asioita. Valolla voidaan rytmittää ja tukea tarinaa sekä tarjota katsojille ikimuistoisia visuaalisia elämyksiä. Valosuunnittelun kursseilla tutkitaan, mitä valo on ja kuinka se käyttäytyy, sekä tutustutaan teatterin valoteknisen kaluston käyttöön. Kun perusteet on otettu haltuun, lähdetään rohkeasti kokeilemaan, kuinka esityksen valot syntyvät käytännössä. Sinulla on mahdollisuus kehittää taitojasi ja luovuuttasi valosuunnittelijana tai -teknikkona monissa erilaisissa koulun esitystapahtumissa.

Miltä kuulostaa jäätyminen? Miten vahvistetaan ja miksataan bändiä? Mitä tehdä, jos mikrofoni menee yllättäen mykäksi? Miten pystytetään äänentoistolaitteisto? Miten äänitetään? Miten äänisuunnittelijan tulee toimia taideproduktiossa? Miltä kuulostaa toivo?

Äänisuunnittelussa äänitekninen osaaminen toimii taiteellisen ilmaisun välineenä. Opinnoissa otetaan haltuun liveäänentoiston ja studiotekniikan perusteet, tutkitaan äänisuunnittelun mahdollisuuksia ja sovelletaan opittua taideproduktioissa. Opinnot alkavat nollasta, mutta taitojen karttuessa sinulla on mahdollisuus työskennellä itsenäisesti taideproduktioiden ja -teosten äänisuunnittelijana tai livekonserttien ja tapahtumien ääniteknikkona omien kiinnostustesi mukaisesti.