Rådgivningstjänsten för ansökan om hyresbostad håller stängt fredagen den 24.5.2024. 
 

Hekas hyresbostäder

Hekas hyresbostäder är förmånliga, högkvalitativa och efterfrågade hem som du kan hitta i nästan varje stadsdel. Vi förmedlar Hekas hyresbostäder på grundval av behov av bostad och angelägenhets- och ansökningskriterier, inte på grundval av köande.

På den här sidan

Du kan ansöka om en Heka-hyresbostad genom att fylla i en bostadsansökan. Innan du skickar in din ansökan, bekanta dig med ansökningsanvisningarna, urvalskriterierna och bostadsområdena.

Du kan inte själv välja en specifik bostad. När bostäder blir lediga, erbjuder vi dig en bostad som motsvarar dina behov i fråga om bostadens läge och egenskaper. Du kan endast ansöka om specifika bostäder i nyproduktion och efter grundlig renovering.

Vi väljer den boende på grundval av behov av bostad, förmögenhet och inkomster.

Ansökan om en Heka-hyresbostad

Ansök om en Heka-hyresbostad genom att fylla i en bostadsansökan. Observera att du måste bekräfta din ansökan genom att identifiera dig antingen med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat så att din ansökan kan iakttas i valet av boende.

Du kan även ansöka om en bostad med en medsökande. I så fall måste även den medsökande bekräfta ansökan genom att identifiera sig med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Systemet klassificerar ansökan på grundval av hur brådskande behovet av bostad är.

Om du inte har nätbankskoder eller ett mobilcertifikat, kan du besöka kundtjänsten för ansökning om hyresbostad på Verkstadsgatan 8 för att bevisa din identitet med ett officiellt identitetsbevis (pass eller identitetskort).

Giltighetstid

Ansökan är giltig tre månader (90 dagar) från inlämnandet eller redigeringen.

Ansökan om och förmedling av bostäder är avgiftsfritt, och av mottagaren av bostaden debiteras ingen hyresgaranti eller övriga garantiavgifter.

Uträtta ärenden på webben

Ansök om en Heka-hyrestostad

Kräver identifiering.

Ring

Rådgivning om ansökan om hyresbostad, telefontjänst

Öppet mån, tor 09-12, tis-ons 12:30-15:30, fre 12-15
Samtalets pris: normalt samtalspris

Närmare anvisningar om att ansöka om en Heka-hyresbostad

Börja med att bekanta dig med urvalskriterierna och de vanliga frågorna om Hekas hyresbostäder på denna sidan. Vi rekommenderar även att du utforskar Hekas bostäderna (på finska)(Länk leder till extern tjänst) och bostadsområdena(Länk leder till extern tjänst) på förhand.

Samtliga val av boende görs på grundval av uppgifterna i ansökningarna, bostäderna förmedlas inte på grundval av köande. Vi erbjuder en bostad endast på grundval av de sökkriterier du valt i din ansökan (t.ex. hyra, område eller balkong). 

Fyll i en ansökan om en Heka-hyresbostad(Länk leder till extern tjänst). Ange din personliga e-postadress i ansökan, en adress som bara du använder. När du har skickat in din ansökan får du ett e-postmeddelande som bekräftar att ansökan har tagits emot. Kom ihåg att du och din eventuella medsökande ännu måste bekräfta ansökan för att den ska kunna iakttas i valet av boende.

Observera att du och din eventuella medsökande endast kan ha en giltig ansökan om Hekas hyresbostäder i taget. Barn som läggs till i ansökan kan stå med på flera bostadsansökningar. Om du redigerar din ansökan eller gör en ny ansökan, ersätter den nya den tidigare. Du kan ändå ansöka om andra typer av hyresbostad samtidigt.

När du har skickat in din ansökan får du ett e-postmeddelande som bekräftar att ansökan har tagits emot. Observera att du måste bekräfta din ansökan genom att identifiera dig med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat efter att du har skickat in din ansökan på bekräfta din ansökan sidan(Länk leder till extern tjänst).

Om du har en medsökande, ska även hen bekräfta ansökan genom att identifiera sig. Den medsökande får en länk till sin e-post, genom vilken hen kan kontrollera uppgifterna i ansökan för sin del och bekräfta ansökan. Du kan kontrollera huruvida alla dina medsökande över 18 år har identifierat sig och bekräftat ansökan i tjänsten ansökning om hyresbostad(Länk leder till extern tjänst).

När ansökan har bekräftats, iakttas den i valet av boende. Du kan kontrollera ansökningens placering i angelägenhetsordningen i tjänsten ansökning om hyresbostad(Länk leder till extern tjänst). Ansökan är giltig tre månader åt gången.

Om du inte kan identifiera dig elektroniskt, eller om din eventuella medsökande inte kan göra det, kan du eller hen besöka kundtjänsten för ansökning om hyresbostad på Verkstadsgatan 8 och bevisa identiteten med ett officiellt identitetsbevis (pass eller identitetsbevis (pass eller identitetskort). Om du identifierar dig i kundtjänsten, behöver du ha en personlig e-postadress för att kunna identifiera och registrera dig.

Efter identifieringen kan du kontrollera din ansökan genom att registrera dig och logga in på tjänsten Ansökning om hyresbostad. I tjänsten kan du granska och redigera din ansökan samt bekräfta bostadsansökningar. Du behöver identifiera dig vid kundtjänsten endast en gång och du kan använda samma inloggningsuppgifter för att ansöka om alla typer av bostad.

Om din situation eller dina önskemål förändras, kan du redigera ansökan i tjänsten Ansökning om hyresbostad. Observera att endast du eller din eventuella medsökande kan redigera uppgifterna i ansökan. Våra rådgivare kan inte göra det. Kom ihåg att du och din eventuella medsökande också måste bekräfta den redigerade ansökan.

Anvisningar för redigering av ansökan:

 1. Logga in på tjänsten ansökning om hyresbostad(Länk leder till extern tjänst)
 2. Välj den bostadsansökan du vill redigera.
 3. Välj ”Gå till redigera ansökan” i slutet av översiktssidan.
 4. Kontrollera uppgifterna i din ansökan och gör de nödvändiga ändringarna.
 5. Kontrollera på sammanfattningssidan att dina uppgifter är rätt och skicka in din ansökan.
 6. För att din ansökan ska kunna iakttas i valet av boende, bekräfta den genom att identifiera dig elektroniskt eller genom att logga in på tjänsten på nytt. Även din medsökande måste bekräfta ansökan för sin del.

Varje gång du redigerar din ansökan, förlängs dess giltighet med tre månader. Om du lägger till bostäder i din ansökan, exempelvis i samband med ansökan om nybyggnadsobjekt, uppdateras ansökan och den är giltig igen i tre månader från uppdateringen.

Du kan också häva din ansökan i samma tjänst. Då förfaller din ansökan omedelbart. Om din ansökan om en Heka-hyresbostad går ut, måste du göra en ny ansökan. Med tanke på möjligheterna att få ett bostadserbjudande spelar det ingen roll hur länge din ansökan har varit i vårt system.

Om vi erbjuder dig en bostad, får du först ett preliminärt bostadserbjudande per e-post och textmeddelande. Erbjudandet innehåller anvisningar om att skicka in bilagor.

När du har skickat in bilagorna, får du ett fastställt bostadserbjudande och kontaktuppgifterna till din regionala byrå till din e-post. Ordna en visning av bostaden och undertecknande av hyresavtalet så snart som möjligt med hyresvärden. Du har tre vardagar på dig att bekanta dig med bostaden och besluta om du vill acceptera erbjudandet. 

 

I samband med ett eventuellt erbjudande om bostad kontrollerar vi bland annat följande bilagor:

 • förhandsifylld skattedeklaration som gäller den senast verkställda beskattningen
 • löneintyg eller annat intyg över månadsinkomster för beskattningsbara inkomster
 • studieintyg
 • redovisning av egendomsvärde
 • redovisning av hushållets skulder
 • uppehållstillstånd på minst tolv månader eller registreringsbevis
 • graviditetsintyg
 • bevis på arbetsplats i Helsingfors

Vid skilsmässa kontrollerar vi bland annat följande bilagor:

 • intyg över att ansökan om skilsmässan är anhängig
 • avtal om vårdnad av barnen och barnens boende (för barn under 15 år)
 • äktenskapsförord, bodelningsavtal eller en egen utredning över tillgångar under äktenskapet

Om du ansöker om bostadsbyte från en till en annan av Hekas hyresbostäder, ska du beställa en bostadsinspektion av din bostad, varefter du får ett utlåtande gällande bostadsinspektionen av Heka. I samband med ett eventuellt erbjudande, får tu anvisningar om hur du beställer en bostadsinspektion.

Vanliga frågor

Bostäder

Vi förmedlar årligen cirka 3 000–3 500 bostäder och har ständigt cirka 15 000 aktiva ansökningar i vårt system. På grund av den höga efterfrågan tyvärr har vi inte tillräckligt med bostäder för alla sökande. Vi strävar efter att erbjuda bostäder till sådana sökande vars behov av bostad är allra störst. 

Det kan ta ett tag att få en bostad, så vi hoppas på att du har tålamod. Återkommande kontakt med vår kundtjänst påskyndar inte processen. Det är omöjligt att uppskatta kötiden, eftersom den beror på antalet bostäder som blir lediga, typen av lägenhet, läget och den sökandes önskemål. 

Ta en titt på förmedlingsstatistiken för 2020 (pdf) och månadsstatistiken över val av boende (pdf på finska)

Områden där flest bostäder har blivit lediga 2019–2021: 

 1. Busholmen: 720 st. (1 182 bostäder i området)

 2. Västra Hertonäs: 503 st. (2 007 bostäder i området

 3. Månsas: 463 st. (2 293 bostäder i området) ) 

 4. Gårdsbacka: 382 st. (1 991 bostäder i området) 

 5. Jakobacka: 359 st. (1 880 bostäder i området)

 6. Degerö 354 st. (1 284 bostäder i området)

Områden där färst bostäder har blivit lediga 2018–2020: 

 1. Talistranden: 0 st. (182 bostäder i området)

 2. Drumsö: 5 st. (43 bostäder i området) 

 3. Bortre Tölö: 6 st. (42 bostäder i området) 

 4. Henriksdal: 7 st. (46 bostäder i området) 

 5. Håkansåker: 7 st. (77 bostäder i området) 

 6. Östra Baggböle: 8 st. (51 bostäder i området) 

Se hur många bostäder som blivit lediga i varje område 2019–2021 (pdf på finska)

Vi kan erbjuda en 1–2rumslägenhet för hushåll med en person, en 2–3rumslägenhet för hushåll med två personer, en 2–4rumslägenhet för hushåll med tre personer, en 3–5rumslägenhet för hushåll med fyra personer, och en 4–6rumslägenhet för hushåll med fem personer. Ett ofött barn räknas in i hushållets storlek. 

Hyrorna för Hekas hyresbostäder varierar beroende på bostadens läge och storlek. Bostädernas genomsnittliga hyror är:

 • enrumslägenheter i genomsnitt 480 euro, högst 974 euro
 • tvårumslägenheter i genomsnitt 700 euro, högst 1 205 euro
 • trerumslägenheter i genomsnitt 950 euro, högst 1 530 euro
 • fyrarumslägenheter i genomsnitt 1 200 euro, högst 2 002 euro
 • femrumslägenheter i genomsnitt 1 350 euro, högst 1 830 euro

Till exempel kan en enrumslägenhet i Malmgården kosta 510 euro, en tvårumslägenhet i Östra Böle 795 euro, en trerumslägenhet i Solvik 1 100 euro, en fyrarumslägenhet i Lassas 1 300 euro och en femrumslägenhet i Norra Böle 1 500 euro.

Val av boende

De boende väljs på grundval av behovet av bostad och de sökkriterier som angetts i ansökan, inte på grundval av köande. Principerna för valet av boende grundar sig på lagen. Urvalskriterierna är behov av bostad, förmögenhet och inkomster. Vi prioriterar bostadslösa och andra sökande med det mest brådskande behovet av bostad och som är medellösa eller har de lägsta inkomsterna. I valet av boende beaktas även bevarandet av en mångsidig boendestruktur i hyreshuset och bostadsområdets sociala balans. 

Läs mer om urvalskriterierna

Det är omöjligt att uppskatta väntetiden, eftersom den beror på antalet bostäder som blir lediga, typen av lägenhet, läget och den sökandes önskemål. Bostäderna förmedlas inte på grundval av köande, utan på grundval av behovet av bostad och de sökkriterier som angetts i ansökan.  

Observera att vi inte kan beakta sökandenas eventuella tidigare hyresavtal eller utfästelser i valet av boende. Därför kan det hända att hyresbetalningarna blir överlappande. 

Med tanke på möjligheterna att få ett bostadserbjudande spelar det ingen roll hur länge din ansökan har varit i vårt system. På grund av det stora antalet sökande kan vi inte lova att alla får en bostad. 

Nej, det gör de inte. På grund av det stora antalet sökande kan vi tyvärr inte erbjuda alla sökande en bostad. Vi förmedlar årligen cirka 3 000–4 000 ARA-hyresbostäder och har ständigt cirka 15 000 aktiva ansökningar i vårt system. Du kan följa antalet sökande och antalet bostäder som förmedlas i månadsstatistiken (pdf på finska).  

Ja, det gör de. När en bostad blir ledig, plockar vårt system upp de ansökningar vars sökkriterier motsvarar bostadens läge, storlek, hyra och egenskaper. Din ansökan beaktas vid behandling av bostäder som motsvarar dina sökkriterier (t.ex. område, balkong eller hiss). Om du väljer ”alla områden” i din ansökan, kan du erbjudas en bostad i vilket område som helst. Lägg inte till områden dit du inte vill flytta i din ansökan. Maximihyran som angetts i ansökan samt önskemål om hiss och balkong begränsar antalet bostäder som erbjuds, eftersom inte alla bostäder har balkong eller hiss. 

Det finns inga inkomstgränser, men i valet av boende beaktas hushållets inkomster vid sidan av behovet av bostad. I valet av boende till Hekas hyresbostäder prioriteras mindre bemedlade sökanden och de med låga inkomster. 

Att göra en ansökan

När du har skickat in din ansökan, måste du bekräfta den genom att identifiera dig, det vill säga genom att bevisa din identitet. Din ansökan iakttas i valet av boende först efter identifieringen. Genom att bekräfta ansökan genom identifiering säkerställer du att precis du har gjort ansökan. 

Om du har en medsökande, ska även hen bekräfta ansökan genom att identifiera sig.  Den medsökande får en länk till sin e-post, genom vilken hen kan kontrollera uppgifterna i ansökan för sin del och bekräfta ansökan.  Du kan kontrollera huruvida alla dina medsökande över 18 år har identifierat sig och bekräftat ansökan i tjänsten ansökning om hyresbostad(Länk leder till extern tjänst)

Identifieringen innebär att du bevisar din identitet. Om du inte har nätbankskoder eller ett mobilcertifikat, kan du besöka kundtjänsten för ansökning om hyresbostad på Verkstadsgatan 8 efter att du har skickat in din ansökan för att bevisa din identitet med ett officiellt identitetsbevis (körkort, pass eller identitetskort). 

Observera att även en medsökande som är över 18 år gammal måste identifiera sig för att er ansökan ska iakttas i valet av boende. 

Nej. Din ansökan iakttas i valet av boende först efter att du har bekräftat den genom att elektroniskt identifiera dig med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat, eller genom att bevisa din identitet i kundtjänsten för ansökning om hyresbostad med ett officiellt identitetsbevis (körkort, pass eller identitetskort). 

Vi rekommenderar att du anger din personliga e-postadress i din bostadsansökan, eftersom det underlättar din ansökningsprocess. Du och din eventuella medsökande får bland annat en sammanfattning av ansökningen/ansökningarna och en länk för att bekräfta den/dem via e-post. E-postadressen ska vara personlig eftersom det endast kan finnas en e-postadress per person i ansökningssystemet. 

En personlig e-postadress är mycket viktig om du eller din eventuella medsökande har identifierat er personligen vid kundtjänsten för ansökning om hyresbostad. I fortsättningen använder ni e-postadressen också för att logga in på tjänsten ansökning om hyresbostad(Länk leder till extern tjänst)

Om du inte har en egen e-postadress och inte kan använda stark autentisering med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat, vänligen kontakta kundtjänsten för ansökning om hyresbostad. 

Handläggning av ansökan

Vi har inga uppgifter att ge om handläggningen av ansökningarna. Våra bostadsrådgivare behandlar inte ansökningarna eller gör valen av boende. När en bostad blir ledig, beaktas de giltiga ansökningar som motsvarar bostaden i valet av boende. De sökande kontaktas enbart om de får ett bostadserbjudande. 

Nej, det kan du inte. Kundtjänsten kan inte påskynda ansökningsprocessen. Kundtjänsten ger dig råd om hur du fyller i och redigerar din ansökan. 

Avslag på ansökan, kreditupplysning och hyresskulder

Du får ingen karens eller någon annan sanktion om du tackar nej till ett bostadserbjudande. Det kan emellertid hända att du inte får något nytt bostadserbjudande och om du tackar nej till ett bostadserbjudande, blir det inte lättare att få ett nytt bostadserbjudande. Därför är det viktigt att välja sådana områden till vilka du verkligen vill flytta och sådana kriterier som verkligen är viktiga. 

Vi kontrollerar alla myndiga sökandes kreditupplysningar i Suomen Asiakastieto Oy: s kreditupplysningsregister innan vi gör ett bostadserbjudande. Du kan kontrollera din kreditupplysning avgiftsfritt en gång per år antingen genom Suomen Asiakastieto Oy(Länk leder till extern tjänst) eller Bisnode(Länk leder till extern tjänst)

Hyresskulder och skulder som du har åsamkat hyresvärden i samband med ditt boende kan utgöra ett hinder för att få ett bostadserbjudande. Övriga betalningsanmärkningar utgör däremot inget hinder för att få en bostad. 

Efter att du har skickat in din ansökan, måste du även skicka in ett disponentintyg eller en betalningsplan som upprättats med en pålitlig aktör (exempelvis ekonomi- och skuldrådgivningen eller Utsökningsverket) samt kvitton på redan betalade amorteringar av hyresskulder och övriga boenderelaterade skulder. Inlämning av en betalningsplan eller avbetalning av hyresskulder garanterar inte att du får en bostad. 

Om den sökande har boenderelaterade skulder, sluts ett tidsbestämt hyresavtal. Därefter bedömer hyresvärden (Asuntohankinta eller Heka) situationen på nytt. 

Serviceställen

Boendetjänster, rådgivning om ansökan om hyresbostad

Adress: Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors