Hekas speciella bostäder

Hekas hyresbostäder inkluderar några speciella bostäder: konstnärsbostäder, bostäder med arbetsrumme och seniorbostäder.  Du kan söka dessa bostäder genom att lägga särskilda önskemål till din ansökan.

Valet av hyresgäster för speciella bostäder följer samma principer som i de övriga stadens hyresbostäder.

Heka har 13 konstnärsbostäder, som är lämpliga för exempelvis för bildkonstnär, som behöver en studio bostad. Dessutom finns det också konstnärhus i Gårdsbacka med 14 bostäder bredvid 14 ateljeer underhålls av Ateljeesäätiö.

Kolla in konstnärsbostäder på Hekas webbplats:

Busholmen(Länk leder till extern tjänst)

Gårdbacka, konstnärshus(Länk leder till extern tjänst)

Ladugården(Länk leder till extern tjänst)

Lilla Hoplax(Länk leder till extern tjänst)

Månsas(Länk leder till extern tjänst)

Skatudden(Länk leder till extern tjänst)

 

Heka har 12 bostäder med arbetsutrymme, som är lämpliga för sökande som arbetar hemifrån.

Kolla in bostäder med arbetsrumme på Hekas webbplats:

Lilla Hoplax(Länk leder till extern tjänst)

Magnusgärr(Länk leder till extern tjänst)

Malmgård(Länk leder till extern tjänst)

Hekas konstnärshus i Gårdsbacka.
Hekas konstnärshus i Gårdsbacka.