Hoppa till huvudinnehåll

Ansökan om bostadsrättsbostad

Du kan ansöka om bostadsrättsbostad om du har fyllt 18 år och du inte äger en ägarbostad som tillfredsställer boendebehovet på orten eller du inte har tillräckliga medel för att köpa en. Förmögenhetsgränsen gäller inte personer som fyllt 55 år. Förmögenheten beaktas inte om du flyttar från en bostadsrättsbostad till en annan.

Helsingfors, Esbo och Vanda har utgjort ett gemensamt ansökningsområde sedan systemet inrättades. Hyvinge, Träskända, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Mäntsälä, Sibbo, Tusby och Vichtis anslöt sig till det gemensamma ansökningsområdet den 1 januari 2015. Kervo anslöt sig till det gemensamma ansökningsområdet den 1 januari 2016, Borgå den 1 juli 2017.

Med ett ordningsnummer för det gemensamma ansökningsområdet som du har fått efter den 1 januari 2015 (181630 eller högre) kan du ansöka om bostad i vilken kommun som helst i ansökningsområdet. Ett ordningsnummer som sökts innan kommunen anslöt sig till det gemensamma ansökningsområdet är giltigt i den kommun eller det ansökningsområde där man fick numret.

När du har fått ett ordningsnummer läs mer om de bolag som äger bostadsrättsbostäder och ansök om bostad på bolagens webbplatser. Du ska lämna in en separat bostadsansökan till varje bolag.

Ansök om eller kontrollera ordningsnummer

Du behöver ett ordningsnummer för att ansöka om bostadsrättsbostad. Du kan ansöka om ett ordningsnummer på tre olika sätt: i e-tjänsten, med ett webbformulär eller med en utskrivbar blankett.

I e-tjänsten kan du ansöka om ett nytt ordningsnummer eller kontrollera dina gällande ordningsnummer. Du får ett meddelande till din mapp om att ansökningen har mottagits i bostadsrättssystemet och ett meddelande om när det nya ordningsnumret skickas till mappen.

Händelser i mappen meddelas till dig via e-post. Observera att numret i e-postmeddelandet och efter rubriken i ansökan är ärendemappens ärendenummer, inte bostadsrättens ordningsnummer.

Du kan granska dina ordningsnummer i ärendemappen genom att öppna uppgifterna för din ansökan. Då visas samtliga giltiga ordningsnummer.

Du kan också granska dina ordningsnummer i webbformuläret (du behöver webbankkoder) eller genom att kontakta vår rådgivning.

Handläggningstid

Du får ett ordningsnummer nästa vardag.

Giltighetstid

Ordningsnumret är giltigt fram till den 31 december 2023 om numret inte tidigare har använts.

Stäng
Elektronisk tjänst

Elektronisk ansökan om ordningsnummer till bostadsrätt, e-tjänst

Kräver identifiering

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag

Telefon

Öppet mån-tor 09-11

Call charge:

msa/lna

Närmare anvisningar om hur du ansöker om bostadsrättsbostad

Du behöver ett ordningsnummer för att ansöka om bostadsrättsbostad.

Du kan ansöka om ett ordningsnummer i e-tjänsten . Du behöver webbankkoder för att använda e-tjänsten.
Du får besked om ditt nya ordningsnummer till ärendemappen. 

Du kan ansöka om ett ordningsnummer även med ett webbformulär , då du inte behöver webbankkoder. Ordningsnumret skickas till den e-postadress som du har angett på formuläret. För att se dina giltiga ordningsnummer behöver du webbankkoder. 

Du kan också ansöka om ett ordningsnummer genom att skriva ut ansökningsformuläret (pdf på finska) och skicka det till den adress som anges på formuläret.

De nuvarande ordningsnumren är i kraft till och med den 31 december 2023 på grund av den nya bostadsrättslagen.

Före detta, är ditt ordningsnummer giltigt tills du har undertecknat ett bostadsrättsavtal och betalat bostadsrättsavgiften. 

Du förlorar ditt ordningsnummer om du vid tre tillfällen avböjer ett bostadserbjudande som du redan har accepterat efter att bolaget har reserverat bostaden för dig och skickat in en ansökan om godkännande av bostadsrätten till staden och staden har beslutat i ärendet. Om bolaget har reserverat bostaden för dig och du trots uppmaningar inte längre svarar på företagets meddelanden eller underlåter att lämna de begärda kompletterande redogörelserna, betraktas det också som ett avböjande. Du får ett nytt ordningsnummer som ersätter ditt tidigare ordningsnummer.

Gör ansökan noga, eftersom den inte kan redigeras i efterhand.

Stäng

När du ansöker om ett ordningsnummer välj den kommun där du i första hand söker bostad. Du kan också söka bostad i de andra kommunerna.

Helsingfors, Esbo och Vanda har utgjort ett gemensamt ansökningsområde sedan systemets inrättades. Hyvinge, Träskända, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Mäntsälä, Sibbo, Tusby och Vichtis anslöt sig till det gemensamma ansökningsområdet den 1 januari 2015. Kervo anslöt sig till det gemensamma ansökningsområdet den 1 januari 2016, Borgå den 1 juli 2017. 

Med ett ordningsnummer för det gemensamma ansökningsområdet som du har fått efter den 1 januari 2015 (181630 eller högre) kan du ansöka om bostad i vilken kommun som helst i ansökningsområdet. Ett ordningsnummer som sökts innan kommunen anslöt sig till det gemensamma ansökningsområdet är giltigt i den kommun eller det ansökningsområde där man fick numret. 

Stäng

När du har fått ett ordningsnummer läs mer om de bolag som äger bostadsrättsbostäder och ansök om bostad på bolagens webbplatser  (se listan om bostadsrättbolag). Du kan inte söka bostad i flera bolag med samma ansökan, så gör en separat bostadsansökan till varje bolag.

Stäng

När du har skickat in din ansökan till bostadsrättsbolaget väntar du på ett bostadserbjudande. Om du blir erbjuden en bostad som du är intresserad av, kan du acceptera erbjudandet utan att detta binder dig till att teckna avtal om bostaden. Du har i detta skede möjlighet att gå och se den erbjudna bostaden. Om du har det minsta ordningsnumret bland alla intresserade kontaktar bolaget dig och reserverar bostaden åt dig.

Stäng

Bostadrättsbolaget ber dig att skicka in en förmögenhetsutredning (pdf) jämte bilagor. Helsingfors stad kontrollerar ditt ordningsnummer och din förmögenhet om du är under 55 år gammal, samt godkänner dig till bostadsrättsbostaden.

Stäng

Underteckna avtalet med bostadsrättsbolaget. Du ska betala bostadsrättavgiften. Utöver detta betalar du varje månad ett bruksvederlag som är jämförbart med hyra.

Du kan bo i din bostadsrättsbostad så länge du vill. Uppsägningstiden för bostaden är tre månader. När du lämnar din bostad får du tillbaka din ursprungliga bostadsrättsavgift justerad med byggnadskostnadsindexet.

Stäng