Ansökan om bostadsrättsbostad

Du behöver ett ordningsnummer för att ansöka om en bostadsrättsbostad. Från 1.9.2023 beviljar Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA ordningsnummer för bostadsrättsbostäder. Ordningsnummer från kommunerna gäller fram till den 31 december 2023. Under övergångsperioden 1.9–31.12.2023 kan du ansöka om bostadsrättsbostäder med ordningsnummer som beviljats av både kommunen och ARA.

Ansök om ordningsnummer

Ordningsnumret som behövs för att ansöka om en bostadsrättsbostad fås från och med början av september från ARAs ordningsnummerregister. De riksomfattande nya ordningsnumren gäller i 2 år från och med ansökningsdagen.

Under övergångsperioden 1.9–31.12.2023 kan man ansöka om bostadsrättsbostäder med ordningsnummer som beviljats av både kommunen och ARA. Under denna tid prioriteras kommunernas ordningsnummer när man ansöker om bostad. Från och med början av 2024 kan man ansöka om bostadsrättsbostäder endast med ARAs ordningsnummer.

Ansök om ordningsnummer(Länk leder till extern tjänst) 

Kontrollera ordningsnummer

Du kan granska dina ordningsnummer i webbformuläret(Länk leder till extern tjänst) eller genom att kontakta vår rådgivning. De nuvarande ordningsnumren från kommunen gäller fram till den 31 december 2023.

Ordningsnummer beviljats från och med 1.9.2023 granskas vid Ara(Länk leder till extern tjänst).

Ansök om bostad

När du har ett ordningsnummer kan du ansöka om bostadsrättsbostad. Bekanta dig med de bolag eller föreningar som äger bostadsrättsbostäder. När du har fått ett ordningsnummer, lämna in ansökan direkt på bolagens webbplatser. 

De bolag eller föreningar som äger bostadsrättsbostäder godkänner de sökande till bostadsrättsbostäderna och fastställer bostadsrättsavgifter som återbetalas.