Ansökan om bostadsrättsbostad

Du behöver ett ordningsnummer för att ansöka om en bostadsrättsbostad. Från 1.9.2023 beviljar Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA ordningsnummer för bostadsrättsbostäder. Ordningsnummer från kommunerna gäller fram till den 31 december 2023.

Ansök om ordningsnummer

Ordningsnumret som behövs för att ansöka om en bostadsrättsbostad fås från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA. De riksomfattande ordningsnumren gäller i 2 år från och med ansökningsdagen.

Ansök om ordningsnummer(Länk leder till extern tjänst) 

Ansök om bostad

När du har ett ordningsnummer kan du ansöka om bostadsrättsbostad. Bekanta dig med de bolag eller föreningar som äger bostadsrättsbostäder. När du har fått ett ordningsnummer, lämna in ansökan direkt på bolagens webbplatser. 

De bolag eller föreningar som äger bostadsrättsbostäder godkänner de sökande till bostadsrättsbostäderna och fastställer bostadsrättsavgifter som återbetalas.