Tillsyn över valet av boende

Stadens lagstadgade uppgift är att övervaka valet av boende till ARA-hyresbostäderna. Vid Helsingfors stad ansvarar boendetjänster inom stadsmiljösektorn för denna uppgift.

Valet av boende övervakas för att säkerställa att bostäderna ges till dem med störst behov av bostad. Samtidigt ser vi till att bevara en mångsidig boendestruktur i hyresbostäderna och bostadsområdena. I praktiken genomförs övervakningen på så sätt att de företag och samfund som äger ARA-hyresbostäder meddelar boendetjänster om sina val av boende. De valda boendenas inkomster och förmögenhet samt behov av bostad kontrolleras.

Så här meddelar du om valet av boende

Valet av boende meddelas i regel på efterhand. Skicka i så fall uppgifterna om valda hyresgäster (inklusive hyresgäster som byter bostad) samlade i en Excel-tabell en gång i månaden till boendetjänster.

Företag och samfund som inte har haft ARA-hyresbostäder i Helsingfors tidigare utgör ett undantag. De måste skicka in informationen om sina val av boende inklusive bilagorna och ansökningarna för godkännande på förhand innan objektet färdigställs.

I vissa situationer är det nödvändigt att frångå anvisningarna om val av boende. Om det är fallet, kontakta boendetjänster per e-post asvalvonta@hel.fi.