Hoppa till huvudinnehåll

Information om att bo i bostadsrättsbostad

Bostadsrättsbostad passar för personer i alla åldrar och i olika livssituationer. Du kan ansöka om bostadsrättsbostad:

  • om du är myndig.
  • om du inte har råd att skaffa en ägarbostad som motsvarar dina behov i samma område. Din förmögenhet beaktas dock inte om du är över 55 år gammal eller flyttar från en bostadsrättsbostad till en annan.
  • om du har ett ordningsnummer för bostadsrättsbostad.

Förmögenhetsgräns

Om du har förmögenhet så mycket att du kan finansiera minst 50 procent av det gängse priset för en likvärdig bostad på den oreglerade marknaden eller renovera din ägarbostad i ansökningsområdet så att den motsvarar den bostad som ansökan gäller, kan du tyvärr inte få en bostadsrättsbostad.

Förmögenhetsgränsen beräknas individuellt för varje bostad. I Helsingforsregionen används i beräkningen av förmögenhetsgränsen Statistikcentralens tabeller över de skuldfria kvadratmeterpriserna för gamla bostäder kvartalsvis. I beräkningen används en områdesindelning där Helsingfors enligt postnummer är indelad i fyra dyrortsområden. Förmögenhetsgränsen fås genom att multiplicera kvadratmeterpriset för den ansökta bostadsrättsbostaden i dyrortsområdet i fråga med antalet kvadratmeter i den ansökta bostadsrättsbostaden och dela siffran med 2.

I nybyggnadsobjekt beräknas förmögenhetsgränsen utifrån bostadens bostadsrättsavgift som uppgår till 15 procent av bostadens värde.

När du söker bostadsrättsbostad, ber bostadrättsbolaget dig att skicka in en förmögenhetsutredning (pdf). Bolaget lämnar in utredningen till staden som kontrollerar om kraven för en bostadsrättsbostad är uppfyllda.

Ansökningsområde

Helsingfors, Esbo och Vanda har utgjort ett gemensamt ansökningsområde sedan systemets inrättades. Hyvinge, Träskända, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Mäntsälä, Sibbo, Tusby och Vichtis anslöt sig till det gemensamma ansökningsområdet den 1 januari 2015. Kervo anslöt sig den 1 januari 2016 och Borgå den 1 juli 2017.

Med ett ordningsnummer för det gemensamma ansökningsområdet som du har fått efter den 1 januari 2015 (181630 eller högre) kan du ansöka om bostad i vilken kommun som helst i ansökningsområdet. Ett ordningsnummer som sökts innan kommunen anslöt sig till det gemensamma ansökningsområdet är giltigt i den kommun där man fick numret. 

Vanliga frågor

Lämna in en ansökan om ordningsnummer på sidan Ansökan om bostadsrättsbostad.

Stäng

a) Logga in i e-tjänsten med dina webbankkoder. Du hittar ditt ordningsnummer på sidan 1 i ansökan om ordningsnummer för bostadsrätt, se även anvisningen om visning av ordningsnummer (pdf på finska)

b) Logga in med webbankkoder i webbformuläret .

c) Ring bostadsrättskundtjänsten på (09) 310 130 32 mån.–tors. 9–11.

Stäng

Ditt ordningsnummer gäller fram till den 31 december 2023. När du får en bostadsrättsbostad med ditt ordningsnummer är numret inte längre giltigt därefter.

Du förlorar ditt ordningsnummer om du vid tre tillfällen avböjer ett bostadserbjudande som du redan har accepterat efter att bolaget har skickat in en ansökan om godkännande av bostadsrätten till staden. Om bolaget har reserverat bostaden för dig och du trots uppmaningar inte längre svarar på företagets meddelanden eller underlåter att lämna de begärda kompletterande underlagen betraktas det också som ett avböjande. Du får ett nytt ordningsnummer som ersätter ditt tidigare ordningsnummer.

Stäng

Nej, det går inte. Ordningsnumret är personligt och kan inte överföras.

Stäng

Om du har en bostadsrättsbostad, kan du överlåta bostadsrätten till din maka/make, en släkting i rakt uppstigande eller nedstigande led eller till en familjemedlem som vid tidpunkten för överlåtelsen bor stadigvarande i bostaden. Överlåtelsen kräver att du i minst två år har bott i bostaden.

Stäng

Du kan byta bostadsrättsbostad, men du måste ha ett giltigt ordningsnummer för bytet. Du kan ansöka om lediga bostadsrättsbostäder antingen direkt hos bolagen eller själv hitta en person som vill byta med dig. Om du gör ett ömsesidigt byte, behöver du inget nytt ordningsnummer. Bytet sker med samma ordningsnummer med vilket du har fått din nuvarande bostadsrättsbostad.

Stäng