Byte av bostad

Det är vanligt att livssituationen eller behov kan förändras under boendetiden. Om du har bott i Hekas hyresbostad i minst ett år, kan du ansöka om byte till en annan bostad i tjänsten Ansökning om hyresbostad.

Det finns två sätt att byta bostad:

  1. Ansök om byte till en bostad som blir ledig genom att fylla i en ansökan om Hekas hyresbostad(Länk leder till extern tjänst).
  2. Sök efter en bytespartner i bostadsbytesbörsen (på finska)(Länk leder till extern tjänst) och ansök om bostadsbyte med en motpart med din partner genom att fylla i ansökan om bostadsbyte med en motpart(Länk leder till extern tjänst).

Kom ihåg följande när du ansöker om byte till en bostad som blir ledig

Fyll i en ansökan om Hekas hyresbostad(Länk leder till extern tjänst). Kryssa för ”ja” under ”Jag ansöker om byte” på första sidan i ansökan. Bekanta dig med anvisningarna om att ansöka om en bostad på webbplatsen för Hekas hyresbostäder.

Efter att du har skickat in din ansökan får du och din eventuella medsökande ett e-postmeddelande som bekräftar att ansökan har tagits emot och innehåller anvisningar om bekräftande av ansökan. Både du och din eventuella medsökande ska bekräfta ansökan genom stark autentisering med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Om ni inte kan identifiera er elektroniskt, kan ni göra det genom att besöka kundtjänsten för ansökning om hyresbostad och bevisa era identiteter med ett officiellt identitetsbevis (körkort, pass eller identitetskort).

Om du får ett erbjudande om bytesbostad ska du omedelbart beställa ett utlåtande om bostadsbyte från din regionala byrå(Länk leder till extern tjänst). Anvisningar om att beställa utlåtandet finns i ditt bostadserbjudande och på Hekas webbplats(Länk leder till extern tjänst). Efter att du har fått utlåtandet ska du skicka det till kundtjänsten för ansökning om hyresbostad.

Vid bostadsbyten gäller en månads uppsägningstid. När du ingår ett nytt hyresavtal, måste du ha med dig uppsägningsmeddelandet om din gamla bostad.

En tredjedel av bostäderna i Hekas nybyggnadsobjekt är reserverad för personer som byter bostad. Läs mer om Hekas nybyggnadsobjekt.

Kom ihåg följande när du byter bostad med en motpart

Sök efter en bytespartner i bostadsbytesbörsen (på finska)(Länk leder till extern tjänst). Du kan publicera en annons om din egen bostad i tjänsten och bläddra bland de andras annonser. Du kan ha högst fyra bytespartner i en bytesring som består av personer som bor i bostäder som kan bytas.

Bostäderna som ska bytas måste motsvara familjestorleken i det hushåll som byter till bostaden (för en person kan bostäder med 1–2 rum erbjudas, för två personer bostäder med 2–3 rum, för tre personer 2–4 rum osv.).

Fyll i blanketten för byte med en motpart (på finska) tillsammans med din bytespartner. Därefter fyller var och en i ansökan om bostadsbyte med en motpart. Observera att varje hushåll i bytesringen ska fylla i sin egen bostadsansökan.

Bifoga bytesblanketten till din ansökan under Lägg till bilagor. Om du av någon anledning inte kan bifoga bytesblanketten till din ansökan i tjänsten, skicka den via e-post till vaihtokumppanit@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post). Bara en av bytesringen ska skicka blanketten till oss.

Efter att du har skickat in din ansökan får du och din eventuella medsökande ett e-postmeddelande som bekräftar att ansökan har tagits emot och innehåller anvisningar om bekräftande av ansökan. Både du och din eventuella medsökande ska bekräfta ansökan genom stark autentisering med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Om ni inte kan identifiera er elektroniskt, kan ni göra det genom att besöka kundtjänsten för ansökning om hyresbostad och bevisa era identiteter med ett officiellt identitetsbevis (körkort, pass eller identitetskort).

Efter att vi har handlagt bostadsansökningarna från alla hushåll i bytesringen och blanketterna för byte med en motpart, skickar vi anvisningar om att beställa ett utlåtande om bostadsbyte per e-post. Man beställer utlåtandet från sin egen regionala byrå. För att kunna genomföra bostadsbytet med en motpart måste alla bytespartner få ett jakande utlåtande.

Om du har en medsökande som inte bor i samma bostad med dig eller i en annan Heka-bostad, måste hen skicka in bilagor exempelvis om inkomster eller skatteuppgifter. Bilagor begärs efter ni har skickat in en ansökan. Dessutom kontrolleras den medsökandes kreditupplysning beträffande hyresskulder.

När du får ett erbjudande om din nya bostad ska du ingå ett hyresavtal på en regional byrå(Länk leder till extern tjänst). Vid bostadsbyten gäller en uppsägningstid på en kalendermånad. När du ingår ett nytt hyresavtal, måste du ha med dig uppsägningsmeddelandet om din gamla bostad.