Fritt finansierade hyresbostäder

Fritt finansierade hyresbostäder är vanliga hyresbostäder, där ingen angelägenhetsordning och inga förmögenhetsgränser tillämpas vid val av boende. Du kan söka bostäderna på Vuokraovi och Oikotie och få en bostad mycket snabbt.

På den här sidan

Helsingfors stad äger cirka 1000 fritt finansierade hyresbostäder.

Om de fritt finansierade hyresbostäderna sluts ett hyresavtal som gäller tills vidare och ingen hyresgaranti tas ut. Bostadshyrorna är marknadshyror och något högre än i Hekas hyresbostäder.

Fritt finansierade hyresbostäder är belägna runt om i Helsingfors. De flesta av dem är enskilda bostäder i vanliga bostadsaktiebolag.

Ansök om en fritt finansierad hyresbostad

Ansök om en fritt finansierad hyresbostad via Oikotie. Bostadsannonsen innehåller en länk till ansökan. När du har fyllt i ansökan, identifiera dig med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Din eventuella medsökande måste också identifiera sig och bekräfta bostadsansökan.

Om du inte har möjlighet till stark autentisering, vänligen besök kundtjänsten för ansökning om hyresbostad på Verkstadsgatan 8 för att identifiera dig. Ta med dig ditt pass eller identitetsbevis. Bostadsansökan iakttas i valet av boende först efter identifieringen.

Som huvudsökande ska du vara myndig och ha en finsk personbeteckning.

Om du vill, kan du uppdatera din ansökan. Den uppdaterade ansökan ersätter din tidigare ansökan. Du kan inte redigera eller kopiera en ansökan som gått ut, utan du måste göra en ansökan.

Giltighetstid

Ansökan är giltig tre månader (90 dagar) från inlämnandet eller redigeringen.

Ansökan om och förmedling av bostäder är avgiftsfritt, och av mottagaren av bostaden debiteras ingen hyresgaranti eller övriga garantiavgifter.

Närmare anvisningar om att ansöka om en fritt finansierad hyresbostad

Påbörja din ansökning om bostad genom att utforska de lediga bostäderna på Oikotie (på finska)(Länk leder till extern tjänst) Välj en bostad eller bostäder som du vill ansöka om. Låt uppgifterna om de valda bostäderna vara öppna i webbläsaren eller ta upp dem (adress, yta och hyra). Du behöver uppgifterna när du fyller i din ansökan. 

Det lönar sig också att bekanta dig med de vanliga frågorna på denna webbplats och bostadsområdena(Länk leder till extern tjänst) på förhand.

Fyll i ansökan om en fritt finansierad bostad. (Länk leder till extern tjänst)Du kan lägga till de bostäder som intresserar dig i din ansökan på sidan Uppgifterna om bostaden som söks.

Ange din personliga e-postadress i ansökan, en adress som bara du använder.

Endast privatpersoner, alltså inte till exempel företag, kan ansöka om bostäder.

Ansökan är giltig tre månader åt gången. Om du redigerar din ansökan eller gör en ny ansökan, ersätter den nya den tidigare.

När du har skickat in din ansökan, får du (och din eventuella medsökande) ett e-postmeddelande som bekräftar att ansökan har tagits emot. Observera att du (och din eventuella medsökande) måste bekräfta ansökan genom stark autentisering med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat för att ansökan kan ska kunna iakttas i valet av boende.

Om du (eller din eventuella medsökande) inte kan identifiera dig elektroniskt, kan du besöka kundtjänsten för ansökning om hyresbostad och bevisa din identitet med ett officiellt identitetsbevis (pass eller identitetskort). Om du identifierar dig i kundtjänsten, behöver du ha en personlig e-postadress för att kunna identifiera och registrera dig. Efter identifieringen kan du kontrollera din ansökan genom att registrera dig och logga in på tjänsten Ansökning om hyresbostad. Du behöver identifiera dig vid kundtjänsten endast en gång och du kan använda samma inloggningsuppgifter för att ansöka om alla typer av bostad.

När du (och din eventuella medsökande) har bekräftat ansökan på tjänsten Ansökning om hyresbostad(Länk leder till extern tjänst), vänta på ett eventuellt bostadserbjudande.

Om du vill lägga till bostäder i din ansökan eller din situation och dina önskemål förändras, kan du redigera ansökan i tjänsten Ansökning om hyresbostad(Länk leder till extern tjänst). Kom ihåg att du och din eventuella medsökande också måste bekräfta den redigerade ansökan.

Anvisningar om redigering av ansökan:

  1. Logga in på tjänsten Ansökning om hyresbostad(Länk leder till extern tjänst)
  2. Välj den bostadsansökan du vill redigera.
  3. Välj ”Gå till redigera ansökan” i slutet av översiktssidan.
  4. Kontrollera uppgifterna i din ansökan och gör de nödvändiga ändringarna.
  5. Kontrollera på sammanfattningssidan att dina uppgifter är rätt och skicka in din ansökan.
  6. För att din ansökan ska kunna iakttas i valet av boende ska du bekräfta den genom att identifiera dig elektroniskt eller genom att logga in på tjänsten på nytt. Din medsökande måste också bekräfta ansökan för sin del.

Varje gång du redigerar din ansökan, förlängs dess giltighet med tre månader. När du lägger till bostäder i din ansökan, uppdateras den och den är giltig igen i tre månader från uppdateringen.

Om din ansökan om en fritt finansierad hyresbostad går ut, måste du göra en ny ansökan. Du kan också häva din ansökan i samma tjänst. Då förfaller din ansökan omedelbart.

Observera att endast du kan redigera uppgifterna i din ansökan. Våra rådgivare kan inte göra det.

Om du blir utvald, får du ett bostadserbjudande per e-post och textmeddelande. 

Vid behov ber vi sökandena skicka in ett uppehållstillstånd för minst tolv månader eller ett registreringsbevis.

Med bostadserbjudandet får du kontaktuppgifterna till hyresvärden, så att du kan komma överens om visning av bostaden och undertecknande av hyresavtalet. Du har tre vardagar på dig att bekanta dig med bostaden och besluta om du vill acceptera erbjudandet. 

Vanliga frågor

Vem som helst som har en finsk personbeteckning kan ansöka om fritt finansierade hyresbostäder. Den sökande ska ha ett uppehållstillstånd för minst tolv månader eller ett registreringsbevis. 

Observera att vi inte kan beakta sökandenas eventuella tidigare hyresavtal eller utfästelser i valet av boende. Därför kan det hända att hyresbetalningarna blir överlappande. 

De boende väljs så snart vi får in ansökningar och hittar lämpliga personer. 

Nej. Du kan endast ansöka om en fritt finansierad hyresbostad genom stark autentisering med dina nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

I regel nej. Du ska endast skicka in ett uppehållstillstånd för minst tolv månader eller ett EU-registreringsbevis efter att du fått ett bostadserbjudande. 

Om du vill byta till en annan fritt finansierad bostad, utforska bostäderna på Oikotie och fyll i ansökan om en fritt finansierad bostad. Det finns ingen separat ansökan för personer som byter bostad när det gäller fritt finansierade bostäder.  

Du kan kontakta hyresvärden. Med bostadserbjudandet får du kontaktuppgifterna till hyresvärden, så att du kan komma överens om visning av bostaden och undertecknande av hyresavtalet. Du har tre vardagar på dig att bekanta dig med bostaden och besluta om du vill acceptera erbjudandet. 

Hyresskulder och skulder som du har åsamkat hyresvärden i samband med ditt boende kan utgöra ett hinder för att få ett bostadserbjudande. 

Serviceställen

Boendetjänster, rådgivning om ansökan om hyresbostad

Adress: Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors