Rådgivning om boendehälsa

Miljötjänsternas team för boendehälsa ger dig råd kring problem med inomhusluften eller bullerolägenheter i bostaden. Vi hänvisar ditt ärende vid behov även till bostadsinspektionen.

Du kan kontakta oss per telefon eller via e-post.

Rådgivningen om boendehälsa är avsedd för frågor kring misstänkta sanitära olägenheter i bostäder i Helsingfors. Vänligen kontakta disponenten för din bostadsbyggnad eller din hyresvärd innan du kontaktar vår rådgivning. Om den misstänkta sanitära olägenheten i bostaden inte kan utredas genom de åtgärder som bostadsaktiebolaget eller hyresvärden vidtar, hänvisar vi ditt ärende till bostadsinspektionen.

Du kan fråga oss till exempel om
- ventilationen i bostaden och problem med inomhusluften
- frågor kring buller
- andra misstänkta sanitära olägenheter i bostaden.