Hoppa till huvudinnehåll

Skicka handlingar till registratorskontoret

Du kan skicka in handlingar till registratorskontoret per post eller elektroniskt, eller lämna dem i brevlådan som finns i stadshusets entréhall.

Observera följande:

 • Kom ihåg att ange registreringsnumret när du uträttar ärenden (t.ex. HEL 2021-000123), om ditt ärende redan är pågående inom Helsingfors stad.

 • Om du skickar handlingar per post, ber vi dig att inte använda häftklamrar på grund av skanningstjänsten.

 • Om du skickar handlingar elektroniskt, underlättas behandlingen av dem av att du grupperar och namnger filerna.

 • Handlingarna och bilagorna ska skickas som separata filer.

Namngivning av filer

 • Filen namnges tydligt så att filnamnet beskriver filens innehåll så bra som möjligt.
 • Vi rekommenderar att filnamnet också innehåller en preciserande uppgift, såsom handlingens datum.
 • Om skrivelsen innefattar en numrerad lista över bilagor, rekommenderar vi att du lägger till motsvarande bilagenummer till bilagefilens namn.

Exempel på namngivning av handlingar

 • Ansökan, 15.11.2021
 • Rättelseyrkande, 11.2.2021
 • Bilaga 1, Examensbetyg 1.12.2019
 • Bilaga 2, fotografier av händelsen 25.10.2016

Tillåtna filformat

 • Textfiler: pdf, doc, docx, dot, xls, xlsx, xlt, xla, ppt, pptx
 • Bildfiler: jpg, jpeg, png, gif
 • Video-/ljudfiler: mp1, mp2, mp3, mp4

Helsingfors stads registratorskontor

Besöksadress:

Norra Esplanaden 11-13 00170 Helsingfors

Öppettider:
Registratorskontorets kundtjänst är öppen vardagar kl. 8.15-16.00 per telefon på +358 9 310 13700 e-post på helsinki.kirjaamo@hel.fi Post till registratorskontoret kan lämnas i postlådan i entréhallen.
Se detaljer