Skicka handlingar till registratorskontoret

Du kan skicka in handlingar till registratorskontoret via e-post och post, eller ta med dem personligen eller lämna dem i brevlådan på stadshusets entréhall.

Undantagsöppettider

Måndagen den 27.5.2024 är Stadshusets entréhall stängd för allmänheten. Registratorskontoret betjänar i Gamla rådhuset, Alexandersgatan 20, kl. 9.00–15.00. Telefonkundtjänst är öppen kl. 9.00–15.00.

Tisdagen 4.6.2024 är registratorskontorets kundtjänst stängt.

Observera följande:

 • Du kan skicka dokument via e-post till helsinki.kirjaamo@hel.fi.(Länk öppnar standardprogram för e-post)
 • Var vänlig och använd Helsingfors stads säkra e-posttjänst för att skicka känsligt eller sekretessbelagt material: Skicka krypterad e-post till Helsingfors stads registratorskontor.(Länk leder till extern tjänst) Registratorskontoret kan inte öppna meddelanden som har krypterats med exempelvis Outlooks eller Gmails krypteringsfunktioner och kan därför inte heller ta ditt ärende till behandling om du använder dem. Registratorskontoret kan inte heller ta emot filer som delats via molntjänster som Google Drive eller OneDrive.
 • Kom ihåg att ange diarienumret när du uträttar ärenden (t.ex. HEL 2021-000123), om ditt ärende redan är under behandling hos Helsingfors stad.
 • Om du skickar in dokument på papper, använd inte häftklamrar eftersom dokumenten skannas.
 • Om du skickar handlingar elektroniskt, underlättas behandlingen av dem av att du grupperar och namnger filerna.
 • Handlingarna och bilagorna ska skickas som separata filer.

Namngivning av filer

 • Filen namnges tydligt så att filnamnet beskriver filens innehåll så bra som möjligt.
 • Vi rekommenderar att filnamnet också innehåller en preciserande uppgift, såsom handlingens datum.
 • Om skrivelsen innefattar en numrerad lista över bilagor, rekommenderar vi att du lägger till motsvarande bilagenummer till bilagefilens namn.

Exempel på namngivning av handlingar

 • Ansökan, 15.11.2021
 • Rättelseyrkande, 11.2.2021
 • Bilaga 1, Examensbetyg 1.12.2019
 • Bilaga 2, fotografier av händelsen 25.10.2016

Tillåtna filformat

 • Textfiler: pdf, doc, docx, dot, xls, xlsx, xlt, xla, ppt, pptx
 • Bildfiler: jpg, jpeg, png, gif
 • Video-/ljudfiler: mp1, mp2, mp3, mp4
Helsingfors stadshus sett framifrån.

Helsingfors stads registratorskontor

Besöksadress:
Norra Esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors
Öppettider:

Gäller tills vidare:
- mån-fre 9.00-15.00
- lör-sön - Stängt
Period: 4.6.2024 - Stängt
Midsommarafton: 21.6.2024 - Stängt

Se detaljer