Skicka handlingar till registratorskontoret

Du kan skicka in handlingar till registratorskontoret per post eller elektroniskt, eller lämna dem i brevlådan som finns i stadshusets entréhall.

Observera följande:

Namngivning av filer

  • Filen namnges tydligt så att filnamnet beskriver filens innehåll så bra som möjligt.
  • Vi rekommenderar att filnamnet också innehåller en preciserande uppgift, såsom handlingens datum.
  • Om skrivelsen innefattar en numrerad lista över bilagor, rekommenderar vi att du lägger till motsvarande bilagenummer till bilagefilens namn.

Exempel på namngivning av handlingar

  • Ansökan, 15.11.2021
  • Rättelseyrkande, 11.2.2021
  • Bilaga 1, Examensbetyg 1.12.2019
  • Bilaga 2, fotografier av händelsen 25.10.2016

Tillåtna filformat

  • Textfiler: pdf, doc, docx, dot, xls, xlsx, xlt, xla, ppt, pptx
  • Bildfiler: jpg, jpeg, png, gif
  • Video-/ljudfiler: mp1, mp2, mp3, mp4
Helsingfors stadshus sett framifrån.

Helsingfors stads registratorskontor

Besöksadress:
Norra Esplanaden 11-13, 00170 Helsingfors
Öppettider:

Registratorskontorets kundtjänst är öppen vardagar kl. 8.15-16.00 per telefon på +358 9 310 13700
e-post på helsinki.kirjaamo@hel.fi

Post till registratorskontoret kan lämnas i postlådan i entréhallen.

Vänligen använd säker e-post för att skicka dina personuppgifter: securemail.hel.fi.

Se detaljer