Informationen för yrkesutbildningen

Rådgivningstjänsterna för fostran och utbildning samt det finskspråkiga yrkesinstitutet Stadin AO:s kundtjänst erbjuder rådgivning som berör yrkesinriktade studier.

Stadin AO:s kundtjänst betjänar dig per telefon, e-post och chat. På ansökningskontorets webbplats kan du lämna en kontaktbegäran med blankett.
I ärenden gällande Stadin AO:s utbildningar och studier får du bäst information från Stadin AO:s kundtjänst. Mer allmän information om yrkesutbildning får du från rådgivningstjänsterna på sektorn för fostran och utbildning.

Informationen för yrkesutbildningen, ärendehanteringstjänst

Rådgivning inom yrkesutbildningen fås via chatt, e-post och telefon.

Fråga i chatten

Stadin ammatti- ja aikuisopistos chatbot-tjänst

Välj ett ämne i chatbotten som intresserar dig. Chatbotten ger dig rätt information. Du kan även ställa frågor till chatbotten och diskutera frågor gällande ansökan och utbildning med en sakkunnig på kundtjänsten.

Öppet varje dag

Ring

Telefontjänsten vid stadin ammatti- ja aikuisopistos kundtjänst

Öppet mån-fre 10-14
Samtalets pris: normalt samtalspris

Serviceställen

Fostrans- och utbildningssektorn, förvaltning

Adress: Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors

Yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Hakijapalvelut

Adress: Industrigatan 23, 00510 Helsingfors