Business Helsinki

Vad är Business Helsinki? Business Helsinki producerar stadens tjänster inom företagande, innovationer, turism och sysselsättning. Vårt mål är att stödja och accelerera stadens, företagens och arbetstagarnas hållbara utveckling.

Kontaktuppgifter

Folkskolegatan 3, 00100 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan

må-fr 8:30 - 16:00 (endast enligt överenskommelse)

finska, svenska
PB 70, 00099 Helsingfors stad

Plats

Folkskolegatan 3, 00100 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Bilplatsen för rörelsehindrade ligger utomhus över 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är under 3,6 m.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • På rutten finns minst 4 trappsteg med ett räcke på ena sidan.

Huvudingången

 • Ingången är belägen i en nisch och belyst.
 • Vid ingången finns minst 4 trappsteg med ett räcke på ena sidan.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Dörren är tung eller annars svår att öppna.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Vindfånget är trångt.

Ingången "Tillgänglig entrén"

 • Bilplatserna för huvudingången kan användas även för den här ingången. Avståndet från bilplatser till ingången är över 10 m.
 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • Entrén är tillgänglig på innergården, som nås från inkörsporten till vänster om huvudingången. Inkörsporten har ett milt motlut. På innergården vid den mellersta dörren finns en dörrsummer, från vilken man kan ringa till lobbyn. Inuti kan man ta sig till huvudlobbyn längs en ramp. Vår servicepunkt på fjärde våningen kan enbart nås med hiss från huvudlobbyn.
 • Ingången är lätt att urskilja och belyst.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. För att öppna dörren ska du trycka på en dörrsummer varefter dörren är lätt att öppna för hand.
 • Den här ingången leder till samma hiss som huvudingången.

I lokalen

 • Servicepunkten finns på plan 4.
 • Lokalerna har en hiss med plats för en rullstol med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
 • Vid servicepunkten finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Dörrarna vid servicepunkten är lätta att urskilja. Glasdörrarna har kontrastmarkeringar.
 • I servicepunktens väntrum finns inget könummersystem. I väntrummet finns stolar.
 • Vid servicepunkten finns en fast induktionsslinga.
 • Vid servicepunkten finns en tillgänglig toalett på plan 4.