Vanhempainillan materiaali korkeakouluhauista

Huoltajien toiveesta opinto-ohjaajan materiaali korkeakouluhauista on luettavissa Prezi-esityksenä.

JAA