Tukea opiskelijalle Sibelius-lukiossa

Sibelius-lukiossa toimii opinto-ohjaajan lisäksi erikseen myös sekä musiikin- että tanssin opinto-ohjaajat, jotka auttavat taideaineisiin liittyvissä opintoasioissa.
Koulukoira Woitto työssään. Kuva: Minka Kallio
Koulukoira Woitto työssään. Kuva: Minka Kallio

Sibelius-lukiossa opiskelijoiden opintoja tuetaan Helsingin kaupungin lukioiden yhteisten tuen portaiden(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)mukaan. 

Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia, huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan Sibelius-lukiossa sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. Opiskeluhuollon palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia, ja kaikki lukion opiskelijat ovat niihin oikeutettuja. 

Yhteisöllisen opiskeluhuollon tehtävänä on edistää opiskelijoiden osallisuutta, mahdollisten ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista, sekä ehkäistä koulutuksen keskeytymistä. Se tarkoittaa tapahtumia, hyvinvointia tukevaa toimintaa sekä yhteisten toimintatapojen suunnittelua ja arviointia erilaisissa ryhmissä. Sibelius-lukiossa yhteisölliseen opiskeluhuoltoon osallistuu koko koulun henkilöstö. Kaikkien koulussa työskentelevien oikeus ja velvollisuus on osallistua opiskelijoiden hyvinvointia tukevaan toimintaan. 

Lukiossa järjestetään myös yksilöllistä opiskeluhuoltoa. Se tarkoittaa opiskelijan yksilötapaamisia ja tapauskohtaisten monialaisten asiantuntijaryhmien kokoontumista opiskelijan hyvinvoinnin ja oppimisen tukemiseksi hänen tarpeensa ja suostumuksensa mukaisesti. 

Opiskeluhuollon toimijoita ovat terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, erityisopettaja, nuoriso-ohjaaja ja liikuntacoach. Lukiomme opiskeluhuollon toimijat tavoitat nopeimmin Wilma-viestillä tai puhelimitse. 

Opiskeluhuollon työntekijöiden yhteystiedot löydät yhteystiedot -sivulta.

Me autamme sinua

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijan hyvinvointia, kasvua ja kehitystä, opiskeluvalmiuksien ja sosiaalisen kypsymisen edistymistä sekä tarjota aineksia itsetuntemuksen ja -ohjautuvuuden lisääntymiseen. Lukion opinto-ohjaus tarjoaa lisäksi opiskelijalle mahdollisuuden hankkia tietoja ja taitoja, joiden varassa hän tekee lukio-opintojaan ja jatko-opintojaan koskevia suunnitelmia, ja pohtii urasuuntautumistaan. 

Henkilökohtaisessa ohjauksessa opiskelija voi keskustella lukio-opintoihin, urasuunnitteluun, jatkokoulutusvalintoihin ja tulevaisuuteen liittyvistä kysymyksistä.   

Sibelius-lukiossa opinto-ohjaajat ovat paikalla päivittäin pääsääntöisesti klo 9-15. Opinto-ohjaajien työtilat ovat OPO1, OPO2 ja KOPPIO, joihin on käynti B-portaan ala-aulan kautta. Toivomme opiskelijoiden asioivan pääsääntöisesti ryhmänohjausryhmälle nimetyn omaopon kanssa, mutta asioida voi lyhyissä asioissa kaikkien ohjaajien kanssa. Opinto-ohjaajat tavoittaa parhaiten Wilman kautta. 

Opinto-ohjauksen toteuttamisessa ovat opinto-ohjaajien lisäksi osallisena kaikki Sibelius-lukiossa toimivat: hallinto, opettajat, oppilaskunta, opiskelijat, opiskeluhuolto sekä koulun muu henkilökunta.   

Jokaisella opiskelijalla on oma ryhmänohjausryhmänsä ja ryhmänohjaajansa. Opiskelijan on osallistuva aktiivisesti RO-tapaamisiin, joita pidetään joustotunneilla kalenteriin merkittyinä ajankohtina ryhmän omassa kotiluokassa. Aineenopettajat ohjaavat oman oppiaineensa opiskelun erityiskysymyksissä. 

Erityistehtävän mukaisten musiikin ja tanssin opintojen ohjauksesta vastaavat kyseisten aineiden opettajat. Musiikin opinto-ohjaajan vastaanotto A-portaan ilmoitustaululla erikseen ilmoitettavina aikoina. Tanssin opinto-ohjausta annetaan opetuksen yhteydessä ja erikseen ilmoitettuina vastaanottoaikoina (ks. tanssin ilmoitustaulu). 

Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Musiikin opinto-ohjaajien yhteystiedot

Tanssin opinto-ohjaajat

Kuraattori on tavattavissa pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin terveydenhoitajan viereisessä huoneessa, joka on A-portaan ensimmäisessä kerroksessa.

Kuraattori on sosiaalihuollon ammattihenkilö ja sosiaalisen hyvinvoinnin asiantuntija. Keskustelut ovat luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja maksuttomia. Sovitusti yhteistyötä tehdään tarvittavien tahojen kanssa – muutoin kuraattori ei kerro opiskelijan käynnistä muulle oppilaitoksen henkilöstölle. 

Usein huoltaja, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja tai ryhmänohjaaja voi suositella tuloa psykologille tai kuraattorille. Opiskelija voi myös itse varata ajan kuraattorille Wilma-viestillä, soittamalla, lähettämällä tekstiviestin tai tulemalla vastaanotolle. Myös huoltajat voivat olla yhteydessä kuraattoriin, jos he ovat huolissaan nuorestaan tai haluavat keskustella nuoren tilanteesta.

Voit tulla keskustelemaan esimerkiksi seuraavanlaisissa asioissa:

 • Haluat keskustella toiveista ja unelmistasi
 • Haluat keskustella ihmissuhteista, elämäntilanteestasi tai muista henkilökohtaisista asioista
 • Sinulla on poissaoloja ja/tai opintosi eivät etene
 • Toimeentulo stressaa
 • Tarvitset asunnon tai haaveilet kotoa muuttamisesta omillesi
 • Sinulla tai läheiselläsi on kriisi tai uusi/vaikea elämäntilanne
 • Sinun tai läheisesi päihteiden käyttö mietityttää

Kuraattorin yhteystiedot

Lukion psykologin tehtävänä on edistää opiskelijoiden mielen hyvinvointia sekä tukea opiskelukykyä. Psykologi työskentelee nuorten kanssa esimerkiksi seuraavissa teemoissa:

 • opiskeluvaikeudet
 • mielialan lasku
 • ahdistuneisuus
 • pelot, jännittäminen
 • opiskelustressi ja suoriutumispaineet
 • elämäntilanteen muutokset.

Nuori voi itse ottaa yhteyttä psykologiin ja varata tapaamisajan. Myös huoltajat voivat olla yhteydessä psykologiin, kun he ovat huolissaan nuorestaan. Yhteydessä kannattaa olla matalalla kynnyksellä jo varhaisessa vaiheessa.

Ajanvaraukset Wilma-viestillä tai puhelimitse (soitto tai tekstiviesti). Psykologin huone sijaitsee 4. kerroksessa huoneessa 48 B.

Psykologin yhteystiedot

Lukiossa opiskelijan on mahdollista saada erilaisia tukitoimia oppitunneille sekä kokeisiin. Erityisopettaja auttaa suunnittelemaan koulussa toteutettavia tukitoimia sekä hakemaan erityisjärjestelyitä ylioppilaskirjoituksiin. Lukion erityisopetus on esimerkiksi opiskelutaitojen opettamista sekä opiskelijan omien vahvuuksien ja oppimisen haasteiden tunnistamista. Erityisopettaja tekee myös lukitestauksia ja kirjoittaa lukilausuntoja.

Erityisopettajan yhteystiedot

Terveydenhoitajan vastaanottoa on maanantaista perjantaihin terveydenhoitajan tiloissa ennalta sovittuina aikoina.

Ilman ajanvarausta hoidettavia pieniä asioita varten on varattu päivittäin klo 11.30-12.00 välinen aika. 

Ajanvaraukset Wilman kautta tai tekstiviestillä. Terveydenhoitajan vastaanottotilan sisäänkäynti sijaitsee A-aulassa.

Terveydenhoitajan yhteystiedot

Liikuntacoach tukee opiskelijoita hyvinvoinnin ylläpitämisessä liikkumisen keinoin. Liikuntacoach organisoi lukuvuoden aikana monenlaisia mahdollisuuksia liikkua opiskelupäivien yhteydessä. Lisäksi liikuntacoach tarjoaa yksilöllisempää tukea liikunnan aloittamista suunnitteleville opiskelijoille.

Liikuntacoachin yhteystiedot

Nuoriso-ohjaaja on tavattavissa koululla pääsääntöisesti keskiviikkoisin ja torstaisin.

Nuoriso-ohjaaja on kasvatus- ja ohjausalan ammattihenkilö, oppilaitoksessa matalalla kynnyksellä tavoitettavissa oleva aikuinen, joka luo erilaisia yhteenliittymisen, kohtaamisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia oppilaitoksen arjessa.

Nuoriso-ohjaajaan saa parhaiten yhteyden tulemalla paikanpäälle toimintoihin, joista tiedotetaan tarkemmin koulun ilmoitustaululla ja Wilmassa, eikä aikaa tarvitse varata etukäteen. Yhteyttä voi ottaa myös Wilma-viestillä, puhelimella tai sähköpostilla.

Toiminnat ovat kaikille avoimia, mutta nuoriso-ohjaajan kanssa voi käydä myös henkilökohtaisempiakin keskusteluja, jotka ovat aina luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

 • Voit siis tulla jakamaan, purkamaan, pohtimaan, pelaamaan, kysymään tai vain yhdessä aikaa viettämään. Voidaan tutustua myös työ- ja harrastusmahdollisuuksiin tai mihin tahansa muuhunkin, mitä sinulla on mielessäsi.
 • Voit osallistua halutessasi myös sellaisiin ryhmätoimintoihin, mitkä sinua kiinnostavat.

Nuoriso-ohjaaja tekee yhteistyötä myös koulun muun henkilökunnan sekä tarvittaessa myös vapaa-ajan toimintoja tarjoavien yhteistyötahojen kanssa.

Nuoriso-ohjaajan yhteystiedot

Sibelius-lukiossa työskentelee myös koulukoira Woitto.

Woitto on soveltuvuustestattu ja koulutettu toimimaan kouluympäristössä. Koulukoiratoiminnan tavoitteena on oppimiseen liittyen lisätä tarkkavaisuutta, keskittymiskykyä ja motivaatiota sekä vähentää stressiä ja lisätä koulupäivään rauhoittumisen ja ilon hetkiä. Kokonaisvaltaisesti tavoitteena on siis tukea nuorten psyykkistä hyvinvointia. 

Sibelius-lukion koulukoiratoiminta noudattaa Opetushallituksen koira-avusteisen työskentelyn ohjeistusta, jonka laadinnassa Woiton ohjaaja ja työpari psykologian opettaja Minka Kallio on ollut mukana.

Seuraavista linkeistä löytyy lisätietoa koiran toimintaan koulussa liittyvistä asioista, myös huolenaiheista kuten allergiat tai koirapelko:

Woiton elämää koulussa ja vapaa-ajalla voi seurata Instagramissa: @koulukoira_woitto

 

Opiskelijat silittävät koulukoira Woittoa.
Kuva: Minka Kallio

Lue lisää opiskeluhuollon palveluista