Huoltajille

Nuoren opiskelun kannalta kodin ja koulun välinen yhteistyö on tärkeää. Huoltajat saavat tietoa koulusta tutustumalla opinto-oppaaseen, jossa kerrotaan Helsingin Sibelius-lukion käytännöistä. Koulun työ- ja loma-ajat sekä tapahtumat löytyvät lukuvuoden kalenterista.
  • Ajankohtaiset asiat kuten juhlat, vanhempainillat sekä avoimet ovet löytyvät parhaiten etusivun ajankohtaista -palstalta.
  • Opintoihin liittyvät asiat löytyvät kohdasta Opiskelu.
  • Opintojaksoilla käytetään erilaisia sähköisiä oppimisympäristöjä. Opettaja ohjeistaa opintojakson alussa, mitä alustoja hyödynnetään ja miten niitä käytetään.
  • Opinto-ohjaukseen, oppimisen tukeen, opiskelijahuoltoon ja terveydenhuoltoon liittyvät asiat löytyvät kohdasta Opiskelijan tuki.
  • Koulutapaturmissa otetaan aina yhteyttä koulun terveydenhoitajaan, koulusihteeriin tai rehtoriin. Ensisijaisesti käytetään julkisia terveyspalveluja.
  • Vanhempainillat: Ensimmäisen vuositason opiskelijoiden vanhempainilta pidetään ensimmäisen jakson aikana 21.8.2023. Esitysmateriaali (pdf)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
  • Wilman(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta ilmoittaudutaan opintojaksoille ja sieltä näkee opiskelijan lukujärjestyksen sekä suoritukset. Wilman kautta selvitetään poissaolot ja ollaan yhteydessä opettajiin.
    • Opiskelijoilla on oma käyttäjätunnus Wilmaan. Huoltajat saavat omat tunnukset, jotka ovat voimassa siihen asti, kunnes opiskelija täyttää 18 vuotta. Opiskelijan suostumuksella huoltajan tunnus on voimassa lukio-opintojen loppuun saakka.

Johtokunta ja pöytäkirjat

Lukion johtokunta koostuu vanhempien, henkilöstön ja täysi-ikäisistä opiskelijoiden edustajista. Alaikäisillä opiskelijoiden edustajilla voi olla johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain lukion opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös lukion järjestyssäännöt tai antaa muut lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa lukion opiskelijan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen sekä päättää lukion opiskelijan oikeudesta osallistua opetukseen, jos tämä on esitutkinnassa epäiltynä rikoksesta.

Johtokunnan pöytäkirja tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.

Alta löydät uusimmat pöytäkirjat. Pöytäkirjojen viralliset, allekirjoitetut versiot ja vanhemmat pöytäkirjat on nähtävänä koulun kansliassa.

Johtokunnan jäsenten yhteystiedot 

Tähän pöytäkirjateksti

Tähän pöytäkirjan teksti

Pöytäkirjan teksti

Pöytkirjan teksti