Tutustu ja hae Sibelius-lukioon

Sibelius-lukio on valtakunnallisen koulutuksen erityistehtävän saanut oppilaitos, jonka opiskelijat voivat edistää taitojaan musiikissa ja tanssitaiteessa. Tarjoamme lahjakkaille taideoppilaille laaja-alaiseen yleissivistykseen tähtäävää opetusta ja autamme kehittämään opiskelijoiden lahjakkuutta.
Sibelius-lukion julkisivu

Toimintamme on taiteellisesti korkeatasoista ja monipuolista, ja tuemme opiskelijoiden yksilöllistä kasvua ja yhteisöllisyyttä. Opiskelun lisäksi koulumme tarjoaa lukuisia esiintymistilaisuuksia ja muita mahdollisuuksia itsensä ilmaisuun.

Sibelius-lukiossa opiskelee noin 590 opiskelijaa, joista 350 musiikkilinjalla, 80 tanssilinjalla ja loput yleislinjalla. Opiskelijoita on eri puolilta Suomea yli 50 eri kunnasta. Taidepainotuksen ohella ”Sibis” tunnetaan erityisesti erinomaisesta yhteishengestään – jokainen sibeliuslukiolainen saa olla oma itsensä.

Opiskelijoiden vuorovaikutus ja verkostoituminen kannustaa yrittämään parhaansa omalla erityisalueella, mutta se antaa myös perspektiiviä muiden taiteen ja kulttuurin osa-alueiden suvaitsevaan ymmärtämiseen. On täysin tavallista, että esimerkiksi huippuluokan klassinen viulisti jammailee jazz- tai rock-bändissä, laulaa kuorossa ja tekee yhteistyötä tanssijoiden kanssa. Tällainen taiteenalojen ja genrejen rajat ylittävä vuorovaikutus kantaa hedelmää tulevassa ammatissa ja edesauttaa suomalaista kulttuuria ja yhteiskuntaa.

Sibelius-lukiosta valmistuu paitsi tulevia musiikki- ja tanssialan huippuja, myös monipuolisesti sivistyneitä, avarakatseisia ja vuorovaikutustaitoisia kulttuurielämän ja yhteiskunnan toimijoita. Sibelius-lukiosta valmistuneilla on monipuoliset valmiudet opiskelu- ja työelämään niin taiteen kuin tieteen eri aloilla.

Sibelius-lukiossa työskentelee myös koulukoira Woitto.

Sibelius-lukion nostalgiaa henkivä koulurakennus sijaitsee erinomaisten liikenneyhteyksien varrella Helsingin Kruununhaassa, osoitteessa Liisankatu 13. Perille pääset junalla Helsingin päärautatieasemalta, metrolla (Helsingin yliopiston asema) ja useilla raitiovaunuilla ja linja-autoilla.

Yhteishaku ja jatkuva haku

Lukion opiskelupaikat täytetään ensisijaisesti yhteishaussa, mutta jos lukioista vapautuu paikkoja lukuvuoden aikana, ne laitetaan hakuun jatkuvassa haussa. Molemmissa hauissa haet Opintopolku-palvelun kautta.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) Jatkuvassa haussa musiikki- ja tanssilinjalle hakevien on osallistuttava pääsykokeisiin. Pääsykokeet ovat kerran vuodessa huhti-toukokuun vaihteessa.
Lue lisää lukioiden jatkuvasta hausta lukiokoulutuksen yhteisiltä sivuilta.

Avoimet ovet

Avoimet ovet pidetään maanantaina 22.1.2024 klo 13.00 ja klo 17.30.

Tanssilinjan avoimet ovet pidetään torstaina 18.1.2024 klo 13.00 ja 16.30.

Musiikkilinjan hakuinfo pidettiin etäyhteydellä Teamsissa maanantaina 5.2 klo 13.00-14.00.  Tilaisuudessa on mahdollisuus kysyä hakemiseen ja musiikkilinjalla opiskeluun liittyvistä asioista.

 

Tutustu Sibikseen tarkemmin

Sibelius-lukiossa toimitaan tasa-arvolain mukaisesti. Pyrkimyksenä on turvallinen oppimisympäristö kaikille opiskelijoille sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun tai etniseen identiteettiin ja uskontoon katsomatta. Sibelius-lukiossa noudatetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, pdf.

Transatlantic Classroom Program

Sibelius-lukio haki yhteistyössä The Sharon Academyn kanssa opetushallituksen ja Suomen Yhdysvaltain suurlähetystön rahoittamaan Transatlantic Classroom Program –hankkeeseen syksyllä 2022. Transatlanttista yhteistyötä koulujen välille lisäävä hanke toteutetaan lukuvuonna 2023-2024. Sibelius-lukiossa hanke toteutuu projektiopintojaksona ENA09. Opintojaksolle valittiin 20 opiskelijaa 1. ja 2. vuositasolta. Opintojakson opettajina toimivat Jaana Ikonen ja Maria Virokannas. Hanke sisältää virtuaaliyhteistyötä sekä vierailuja. Opintojaksolla tehdään projekti, jonka aihe valitaan kestävän kehityksen tavottaista. Yhdysvaltalaiset opiskelijat saapuvat Suomeen alkuvuodesta 2024 ja suomalaiset opiskelijat vierailevat Vermontissa lukuvuoden lopulla. 

Opetushallitus rahoittaa -logo
Yhdysvaltain Suomen suurlähetystön logo

Lycee Alain Fournier, Bourges, Ranska

Yhteistyö Lycee Alain Fournierin kanssa alkoi, kun viisi opettaja tuli syksyllä 2022 vierailulle Sibelius-lukioon job shadowing –jaksolle. Lukuvuodelle 2022-2023 koulut suunnittelivat yhteisen Erasmus-projektin, jonka teemoja ovat hyvinvointi ja osallisuus, kestävä kehitys, taide, sekä yhteisen eurooppalaisen identiteetin vahvistaminen. Mukaan Erasmus-projektiin valitaan 15 opiskelijaa. 

Bourgesin koulun oppilaisiin tutustutaan virtuaaliyhteistyön kautta videopuheluin ja pienten tehtävien avulla jo ennen matkaa 10.-17.3.2024. Bourgesissa on suunniteltu yhteisohjelmaa ja tehtäviä koululla, aktiviteetteja ja retkiä (majoitus perheissä). Ranskan opiskelijat tulevat vastavierailulle Helsinkiin 13.-17.5.2024. 

Ranska Instituutin kanssa tehtävä yhteistyö

Lukuvuonna 2023-2024 Sibelius-lukion ranskan opiskelijat osallistuvat Ranskan Instituutin järjestämiin MistralBoréal ja Baltatlantique -vaihto-ohjelmiin. MistralBoréal-vaihto suuntautuu Provence-Alpes-Côte d'Azurin alueelle ja Baltatlantique-vaihto Bordeaux'n alueelle. Molemmissa vaihto-ohjelmissa opiskelija viettää kolme viikkoa ranskalaisessa perheessä ja opiskelee ranskalaisessa lukiossa. Ja vastavuoroisesti ranskalainen nuori viettää kolme viikkoa Suomessa ja opiskelee Sibelius-lukiossa. Vaihto tapahtuu syyslukukauden aikana. Lukion tavoitteena on jatkaa vaihtojen tarjoamista opiskelijoille myös jatkossa. 

Crema, Italia 

Sibelius-lukion ja italialaisen Instituto di Paciolin välillä on ollut joka toinen vuosi toteutettava vaihto-ohjelma vuodesta 2012 lähtien. Ohjelman painopisteet ovat yhteiskunta, historia ja kulttuuri. Sibeliuslukiolaiset ovat vierailleet lehtori Marjo Melan kanssa kaksi kertaa Cremassa, ja italialaiset ovat käyneet kahdesti Helsingissä. 

Italiassa on tutustuttu muun muassa Venetsiaan ja Milanoon sekä käyty katsomassa jäämies Ötziä Bolzanossa. Cremonassa on perehdytty viulunrakentajan työhön ja uuteen hienoon viulumuseoon. Italialialaiset puolestaan ovat vierailleet Eduskunnassa, Suomen Pankissa, Ateneumissa ja Kansallismuseossa. Lisäksi ohjelmaan kuuluvat luennot Suomen ja Italian kulttuurista, koulutusjärjestelmästä ja yhteiskunnasta. 

Tukholma, Ruotsi 

Sibelius-lukion ja Tukholman Södra Latins Gymnasiumin tanssilinjalaiset tekevät yhteistyötä, joka alkoi 2009 ja on jatkunut tiiviisti vuosittain tehtävien vierailuiden muodossa. Yhteistyön avulla pyritään vahvistamaan Pohjoismaista tanssitaiteen perinnettä ja tutustumaan myös toistemme joissain kohdin poikkeaviin tanssikulttuureihin. Vierailuiden aikana sibeliuslukiolaiset ovat esiintyneet ja osallistuneet tukholmalaisten kanssa yhteisille tanssitunneille, jotka ovat sisällöltään olleet improvisaatiota, balettia ja nykytanssia. 

Vierailujen aikana toteutetaan workshop-työskentelyä, joka kehittää opiskelijoiden tanssijuutta, avoimuutta sekä yhteistyötaitoja. Työskentelyn tuotoksena on syntyy esitys sekä Tukholmassa että Sibelius-lukiossa. 

Ruotsin-vierailulla tutustutaan Tukholman tanssikorkeakouluun (Dans och Circushögskolan) ja käydään katsomassa jokin tanssiesitys. Tämä edistää opiskelijoiden kokemusta vieraasta tanssikulttuurista, ja moni hakeekin lukio-opintojen jälkeen Tukholmaan opiskelemaan. 

Jatkuvien kansainvälisten hankkeiden lisäksi erityisesti kamarikuoro ja tyttökuoro tekevät konserttimatkoja kuoronjohtajien Reijo Aittakummun ja Maija Laurinsillan kanssa.

Sibelius-lukion kamarikuoro 

Huhtikuussa 2023 kamarikuoro osallistui Tallinnan kansainväliseen kuorokilpailuun. Kilpailussa kamarikuoro sai ensimmäisen sijan nuorisokuoro- ja kansanmusiikkikategorioissa, sekä voitti kilpailun Grand Prix -palkinnon. Tallinnan kuorokilpailun jälkeen kamarikuoro matkusti Berliiniin. Kuorolaiset ystävystyivät paikallisten kuorolaisten kanssa ja tutustuivat monipuolisesti Berliinin nähtävyyksiin. Lisäksi kuoro konsertoi Berliinin Samariterkirchessä Junges Consortium Berlin -kuoron kanssa, ja piti oman konsertin Dorfkirchessä Alt-Buckow'ssa.

Sibelius-lukion tyttökuoro 

Keväällä 2023 tyttökuoro matkusti Baltiaan kiertueelle. Kuoro esiintyi Siguldassa, Klaipėdassa ja Vilnassa paikallisten kuorojen kanssa.

 

Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools -ohjelmaa, joka on maailman suurin kestävän kehityksen kouluverkosto ja kasvatusalan ympäristösertifikaatti.

Sibelius-lukiolle on myönnetty Vihreä lippu-sertifikaatti tunnustuksena ansiokkaasta keskävän kehityksen kasvatuksesta ja ympäristötyöstä lähiympäristö-teemaisessa projektissa.

Sibelius-lukio sai nykyisen nimensä vuonna 1982, mutta koulun historia ulottuu paljon kauemmas. Valtion omistama koulu perustettiin 1900-luvun alkupuolella tyttökouluksi, jonka tarkoitus oli antaa tytöille yliopisto-opintoihin valmentavaa koulutusta. Vuodesta 1927 eteenpäin oppilaitos tunnettiin nimellä Helsingin tyttölukio. 

Sibelius-lukion nykyisessä koulurakennuksessa, osoitteessa Liisankatu 13, puolestaan toimi 1900-luvun alusta alkaen huonomaineinen poikakoulu, Svenska Reallyceum eli Revan. Tuolloin koulu lämmitettiin pönttöuuneilla, ja siellä opiskeli parhaimmillaan 600–700 poikaa. 

Arkkitehti Theodor Deckerin suunnitteleman uusrenessanssirakennuksen vaiheet kytkeytyvät kouluhistorian lisäksi Suomen sisällissotaan. Silloin koulua pidettiin vankileirinä. Ensin vankeina olivat valkoiset, sitten punaiset. Liisankatu 13:n vankileiri on yksi Kjell Westön romaanin Missä kuljimme kerran (2006) tapahtumapaikka. 

1970-luvulla koulutusjärjestelmä koki suuria mullistuksia, ja tyttö- ja poikakoulujen aika päättyi. Revan siirtyi Vantaalle ja Helsingin tyttölukio ja niin ikään Kruununhaassa sijainnut Helsingin tyttökoulu muuttivat puolestaan Liisankadun rakennukseen. Yhdistetyt koulut saivat nimekseen Kruununhaan yhteislyseo. 

Koulun muuttaminen musiikkilukioksi alkoi pian koulujen yhdistämisen jälkeen 1970-luvun lopulla. Erikoislukiostatuksen Sibelius-lukio sai vuonna 1985, ja tanssitaiteen opetus alkoi vuonna 1991. Sibelius-lukio on siis tarjonnut lukiokoulutuksen lisäksi korkeatasoista taideaineopetusta jo lähes neljäkymmentä vuotta.

Sibelius-lukiosta valmistuu tulevia musiikki- ja tanssialan huippuja sekä monipuolisesti sivistyneitä, avarakatseisia ja vuorovaikutustaitoisia kulttuurielämän ja yhteiskunnan toimijoita.