Sibelius-lukion Tuki ry:n vuosikokous 20.3.2024 klo 18.30

Sibelius-lukion Tuki ry:n vuosikokous pidetään 20.3.2024 klo 18.30 koulun ruokalassa, Liisankatu 13, Helsinki.

Tuki ry toimii koulun yhteistyökumppanina ja mahdollistaa yhdessä koulun kanssa nuortemme vuosittaisia elämyksiä mm. Maraton-konserttien merkeissä. Jaamme stipendejä, maksamme Teosto-maksuja ja tuemme opiskelijakunnan yhdistyksen lehteä.

Tuki ry:n saumaton toiminta edellyttää pysyvää jatkumoa, jotta jatkossakin toiminnalla on samat mahdollisuudet kuin tähänkin asti. Nuortemme lukioaika menee hetkessä ja niinpä Tuen toiminnassakin aktiiviset vanhemmatkin vain pyörähtävät. Nyt valittavaan uuteen hallitukseenkin tarvitaan lisää jäseniä abien vanhempien jäädessä pois toiminnasta.

Kokouksessa käsiteltävät asiat ilmenevät alla olevasta esityslistasta. Toimintakertomus sekä toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle löytyvät koulun kotisivulta. Tilinpäätöksen saa tutustumista varten laittamalla pyynnön osoitteeseen sibeliuslukiontukiry@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Kahvia, teetä, keksejä ja hyvää seuraa on tarjolla jo kello kuudesta alkaen, ja vaikka et aktiiviin toimintaan pystyisikään sitoutumaan, olet silti tervetullut. Tarjoilun kannalta olisi hyvä ilmoittautua Tuki ry:n sähköpostiin.

TERVETULOA!

Vuosikokouksen 2024 esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös Joulushow-rahastoon liittyvine lisäyksineen, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 7. Päätetään vapaaehtoisten kannatusmaksujen keräämisestä 2024
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet
 10. Valitaan toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja tarkastamaan tulevan toimintakauden hallintoa ja tilejä
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 12. Kokouksen päättäminen