Ensimmäisen vuositason oppimateriaali

Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ilmaiset oppimateriaalit

Kaupunginvaltuusto päätti 28.11.2018/378 § hyväksyessään vuoden 2019 talousarvion kohdentaa 2 miljoonaa euroa toisen asteen maksuttomuuden kokeiluun. Tästä määrärahasta kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018/268 § budjettivalmistelunsa yhteydessä kohdentaa 750 000 euroa suomenkielisen lukiokoulutuksen lukuvuonna 2019 aloittaville ensimmäisen vuoden opiskelijoille lainattavaan oppimateriaaliin. Kutakin aloittavaa opiskelijaa kohden määrä on noin 320 euroa.

Lukio hankkii oppimateriaalit opiskelijoille. Sibelius-lukiossa raha käytetään sähköisten/paperisten oppimateriaalien hankkimiseen. Sähköisten lisenssien voimassaoloaika on 4 vuotta.

Lukuvuoden alussa lukiossa selviää, miten oppikirjojen kanssa käytännössä toimitaan.

Lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ei siis tarvitse hankkia oppimateriaaleja valmiiksi.


JAA