Hyppää pääsisältöön

Siirtohakemus, irtisanominen ja keskeyttäminen

Siirtohakemuksen jättäminen

Jos haluat siirron lapsellesi toiseen yksikköön tai palvelumuotoon, tee hakemus Asti-asiointipalvelussa  (aukeaa uuteen ikkunaan).  Siirtohakemuksen voit jättää noin 2 viikon päästä paikan vastaanottamisen jälkeen.

Siirtotoiveisiin sovelletaan samoja sijoittamisperusteita kuin uusiin hakijoihin. 

Vuorohoitopaikan saamisen edellytys on huoltajan tai samassa taloudessa asuvien molempien huoltajien säännöllinen, vuorotyö tai iltaopiskelu. Ilmoita Iapsesi hoitoajat hoitopaikkaan edellisellä viikolla. Jos pääosa lapsesi hoitoajoista sijoittuu tavallisiin aukioloaikoihin, ei vuorohoidolle ole perustetta.  

Kun vuorohoidon tarve päättyy tai vähenee, lapsesi siirretään tavallisen aukiolon ryhmään tai yksikköön. Varahoitoa tarjotaan tarvittaessa vuoropäiväkodissa. 

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Jos haluat irtisanoa lapsesi varhaiskasvatuspaikan, toivomme, että ilmoitat siitä kirjallisesti mahdollisimman pian yksikön esihenkilölle. Tämä mahdollistaa sen, että vapautuva paikka voidaan myöntää seuraavalle hoidon tarvitsijalle.

Varhaiskasvatuksen keskeyttäminen

Voit keskeyttää lapsesi varhaiskasvatuksen yhden lukukauden tai noin 4 kuukauden varhaiskasvatusjakson jälkeen. Ilmoita keskeytyksestä ja sen kestosta vähintään kuukausi etukäteen oman toimipisteen esihenkilölle. Keskeytyksen tulee kestää vähintään 4 kuukautta ja se voi kestää enintään 2 vuotta + kesä-heinäkuun.

Keskeytyksen jälkeen lapsesi voi jatkaa samassa varhaiskasvatuspaikassa, jos se on lasten ja henkilökunnan määrän perusteella mahdollista. Sinun on tärkeä ilmoittaa keskeytyksen päättymispäivä viimeistään kaksi kuukautta ennen varhaiskasvatukseen paluuta. Keskeytyksen jatkamisesta aiemmin ilmoitetusta sinun tulee ilmoittaa vähintään kaksi kuukautta ennen keskeytyksen päättymistä.

Keskeytykseltä voi palata aiemmin varhaiskasvatukseen ainoastaan hyvin perustellusta syystä.

Keskeytyksen aikana lapsesi voi osallistua kunnalliseen kerhotoimintaan, alle 3-vuotiaalla lapsella on oikeus kotihoidon tukeen ja alle kouluikäisellä oikeus perusosan sisaruskorotukseen.