Suoraan sisältöön

Kurssi- ja opintojaksovalinnat

Sibelius-lukiossa tarjolla olevat kurssitarjotinkurssit on koottu kurssitarjottimelle (3.vuositason opiskelijat, LOPS2016) ja opintojaksotarjottimelle (1. ja 2.vuositason opiskelijat, LOPS2021). Lisäksi tarjotaan erityisen tehtävän mukaisia kursseja musiikissa ja tanssissa. Kursseja ja opintojaksoja voi suorittaa myös verkkolukiossa.

Sibelius-lukion kurssitarjotin 2022-2023 (LOPS2016)

Sibelius-lukion opintojaksotarjotin 2022-2023 (LOPS2021)

Ainevalintainfo 27.4.2022 

Ohjeita kurssivalintoihin (LOPS2016) ja yo-kirjoitusajankohtiin 2022-23 

Ohjeita opintojaksovalintoihin (LOPS2021) ja yo-kirjoitusajankohtiin 2022-23 

Kurssien ja opintojaksojen sisältöihin voi tutustua opetussuunnitelmasta. Kurssin alkaessa opettaja käy läpi opetettavan kurssin/opintojakson suoritusohjeet ja arviointiperusteet.

Kursseille/opintojaksoille ilmoittaudutaan Wilman kautta Wilman tarjottimien ollessa auki ja olemalla ensimmäisellä tunnilla läsnä.

Musiikki- ja tanssikurssit ja -opintojaksot, jotka eivät ole Wilmassa, valitaan edellisenä vuonna ainevalintojen yhteydessä. Mikäli opiskelija haluaa vaihtaa taideainevalintojaan kesken lukuvuoden, hänen tulee neuvotella asiasta aineenopettajan ja musiikin-/tanssinopinnonohjaajan kanssa. Näiden kurssien/opintojaksojen opettajat ilmoittavat aineen omalla ilmoitustaululla ja / tai Wilmalla oppituntien ajankohdat.      

Tuntikiertokaavio

Musiikkilinjan kurssikuvaukset 2021-2022  

Sibelius-lukion tanssilinjan kurssit
02.02.2023 15:07