Opiskelu

Vuosaaren lukiossa voit painottaa yksilöllisellä opinto-ohjelmalla haluamiasi aineita. Syventäviä ja soveltavia kursseja on tarjolla runsaasti kaikissa oppiaineissa.

Koulussamme on käytössä jaksojärjestelmä, jossa on viisi jaksoa. Jokainen jakso päättyy seitsemän päivän arviointiviikkoon. Opiskelijan arviointi tehdään opintojaksoittain. Näet omat arvosanasi ja lukujärjestyksesi Wilma-kouluhallintojärjestelmästä, johon myös alle 18 -vuotiaan huoltaja saa käyttäjätunnuksen.

Sinulla on mahdollisuus käyttää Microsoftin Office-ohjelmistoja omalla kotikoneellasi (esim. Powerpoint, Excel ja Word). Voit ladata ohjelmistoja Microsoft365-sivustolla. Kirjaudu sivustolle omilla edu.hel.fi-tunnuksillasi. Kirjautumisen jälkeen voit asentaa ohjelmistot valikon "Asenna Office" kautta.

Siirry Microsoft365-sivustolle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sinulla on myös mahdollisuus suorittaa kursseja Helsingin kaupungin verkkolukiossa sekä lukukauden aikana että kesäkursseina. Lisätietoja verkkolukion tarjonnasta löydät verkkolukion internetsivuilta.

Siirry Verkkolukion sivuille

Suoritukset

Lukiodiplomi osoittaa erityistä osaamista ja harrastuneisuutta eri aineissa ja aineryhmissä. Vuosaaren lukiossa voi suorittaa valtakunnallisen lukiodiplomin kuvataiteesta, puheviestinnästä, musiikista tai liikunnasta.

Ylioppilastutkinto on lukion päättötutkinto. Ylioppilaskirjoitukset järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä, yhtä aikaa kaikissa lukioissa. Tutkinnon voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla tai hajauttaa kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan.

Ylioppilastutkintokoe perustuu valtakunnallisiin pakollisiin opintoihin ja valtakunnallisiin valinnaisiin opintoihin. Ylioppilastutkintoon osallistuminen edellyttää tutkintoon kuuluvan oppiaineen pakollisten opintojen suorittamista.

Tutkintoon kuuluu äidinkielen ja kirjallisuuden koe ja vähintään neljä eri aineen koetta vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä:

  • matematiikka 
  • toinen kotimainen kieli 
  • vieras kieli 
  • reaaliaine.   

Lue lisää ylioppilastutkinnosta  Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)