Teknologialinja

Teknologia-alalla tarvitaan monipuolisia osaajia yhä enemmän. Teknologiapainotus myös mahdollistaa opintokokonaisuudet yli oppiainerajojen, mikä tukee ilmiöpohjaista oppimista. 

Vuosaaren lukiossa opiskelijat ovat rakennelleet robotiikkaa, oppineet ohjelmointikielen alkeita ja luomaan toiminnallisia verkkosivuja. Tekoälyä ja etiikkaa on pohdittu yhdistetyllä teknologian ja psykologian kurssilla. Ohjelmistohallinnan kursseilla ovat opiskelijat harjoitelleet erilaisten ohjelmistojen käyttöä. Laserleikkausta, 3D printtausta, 3D videomappingia ja Pepper-robotin ohjelmointia.

Teknologisten ongelmien ratkaiseminen on monialaista ja vaatii laajaa osaamista. Ryhmätyöskentelyssä tutustut omiin vahvuuksiisi. Tutustut teknologisiin termeihin, symboliseen kieleen, ohjelmointikieliin ja opit kuvaamaan ratkaisun malleja luovasti, rakentaen. Teknologiaopetuksessa korostamme sinnikkyyttä ja ongelmanratkaisukyvyn kehittymistä. Painotuskursseilla pääset omasta lähtötasostasi riippuen joko hitaammassa tai nopeammassa tahdissa tutustumaan teknologian eri aihepiireihin ja toteuttamaan omia projektejasi näissä aiheissa. 

 • robotiikkarakentelua ja teknistä rakentelua
 • tekoälyn perusteisiin tutustumista
 • 3D-mapping valotaidetta koulun seinille pimeässä talviyössä
 • Pepper-robotin ohjattujen toimintojen luominen
 • ohjelmointitaidot ja niiden syventäminen
 • toiminnallisten verkkosivujen luominen ja graafinen suunnittelu
 • laitteisiin ja ohjelmistoihin tutustuminen, kuten laserleikkuri ja 3D-printteri
 • ongelmanratkaisutehtävien luominen esimerkiksi pakopelihuoneeksi

Teknologiakurssit

 • avaruudellinen hahmottaminen
 • ongelmanratkaisutaidot
 • kädentaidot
 • parityöskentelyn taidot

 • opiskelija oppii robotiikkaohjelmoinnin alkeita, sensorien toimintaa, tiimityöskentelyn taitoja sekä ongelmanratkaisutaitoja
 • oppimisen menetelminä ovat makerspace -tyyppinen pajatyöskentely pienissä ryhmissä sekä käsillä ja tekemällä oppiminen
 • opiskelija syventää robotiikkaohjelmoinnin osaamistaan, harjoittelee sensorien toimintaa, tiimityöskentelyn taitoja sekä
  ongelmanratkaisutaitoja

 • tietokoneen toiminta
 • algoritmi ja ohjelma
 • muuttujat
 • ohjelman tila ja suoritusjärjestys
 • metodikutsut
 • listat ja indeksointi
 • ehto- ja toistolauseiden hyödyntäminen
 • olio-ohjelmoinnin perusteet
 • listat ja tiedonkäsittelyn perusteet

 • opiskelija oppii laatimaan yksinkertaisia verkkosivuja ja muokkaamaan niiden ulkoasua
 • opiskelija tutustuu verkkosivujen luomiseen syvemmin
 • opiskelija tutustuu valmiisiin koodikirjastoihin ja oppii laatimaan toiminnallisia verkkosivuja

 • elektroniikan peruskomponentit sekä niiden toimintaperiaatteet
 • puolijohdeteknologia ja sen sovelluskohteet
 • tietokoneen komponentit ja niiden merkitys
 • mittausten tekeminen elektroniikkaa hyödyntäen
 • elektroniikkateollisuuteen ja elektroniikan opiskelumahdollisuuksiin tutustuminen
 • elektronisen laitteen rakentaminen tai elektroniikan tutkimusprojekti

 • sähköisen tietoliikenne- ja viestintäteknologian kehitys
 • sähkömagneettinen säteily langattomassa tiedonsiirrossa
 • analoginen ja digitaalinen tiedonsiirto
 • tietoverkot ja internet
 • tietoliikenteeseen tai viestintään liittyvä projekti

 • opintojaksolla keskitytään yhden tai kahden valitun ohjelman perustoimintoihin sekä syvennetään ohjelmien tuntemusta ja käyttötaitoa
 • esimerkiksi 3D-visualisointiohjelman käyttö

 • opintojaksolla opitaan tekoälyn perusrakenteita ja metodeja sekä ongelmanratkaisutaitoja
 • keskustellaan monipuolisesti teknologia-aiheista sekä käsitellään robotiikan ja muiden tekoälysovelluksien etiikkaa

Teknologialinjalaisten painotetut kurssit

Pakollisia kursseja on viisi, joista neljä yhden opintopisteen ja yksi kahden opintopisteen laajuisia. Lisäksi valitaan valinnaisia kursseja. Lisäksi valitaan valinnaisia kursseja niin, että teknologialinjalta valmistuvalla opiskelijalla on yhteensä 10 opintopistettä teknologiaopintoja suoritettuna.

Tarjoamme painotuskurssit rinnakkain niin, että pakollinen kurssisuoritus menee samanaikaisesti vapaaehtoisen saman aiheen kurssin kanssa.

Vapaaehtoisen kurssin voit suorittaa samanaikaisesti pakollisen kurssin lisänä, jos sinulla on jo aiheesta ennakko-osaamista. Vapaaehtoisen kurssin opiskelijoita ovat myös myöhemmän vuositason opiskelijat.

 1. Pakolliset TEP01 Ongelmanratkaisu (1op)+ TEP02 Robotiikan alkeet (1 op)
  Valinnainen TEP09 robotiikka (2 op)

 2. Pakolliset TEP03 Ohjelmoinnin alkeet (1 op)+ TEP04 Verkkosivujen luomisen alkeet (1 op)
  Valinnainen TEP05 Ohjelmointi (2 op) tai TEP07 Verkkosivujen luominen (2 op)

 3. Pakollinen TEP11 Ohjelmistonhallinta (2 op)
  Valinnainen TEP12 Ohjelmistohallinta 2 (2 op) tai TEP15 teknologian projektiopinnot 2 (2 op)

 4. Valinnainen TEP14 Teknologian projektiopinnot (2 op)
  Valinnainen TEP15 Teknologian projektiopinnot 2 (2 op)

Vaihtelevasti ja joustavasti tarjolla seuraavia kursseja:

 1. TEP06 Ohjelmointi 2 (1 op)
 2. TEP08 Elektroniikka (2 op)
 3. TEP10 Tietoliikenne- ja viestintäteknologia (2 op)
 4. TEP13 Tekoäly ja etiikka (2 op)