Huoltajille

Tälle sivulle on kerätty erityisesti huoltajille tietoa opiskelusta ja kursseista sekä yhteystiedot. Tiedot löytyvät myös opinto-oppaasta, joka on jaettu jokaiselle opiskelijalle syyslukukauden alussa.

Teams-tilaisuus huoltajille keskiviikkona 23.8 klo 17.30-18.30

Hei uuden lukiolaisen huoltaja,

Nuorellasi alkaa merkityksellinen ajanjakso elämässään hänen aloittaessaan opintonsa lukiolaisena. Lukio-aika on ainutlaatuista aikaa nuoresi kasvaessa kohti aikuisuutta. Lukion aikana nuoresi oppii ottamaan vastuuta omista opinnoistaan ja hän oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Hän myös oppii arvioimaan omia taitojaan ja tietojaan sekä tekemään valintoja, kun tulevaisuuden suunnitelmat lukioaikana kirkastuvat. Toisaalta lukioaika on voi olla välillä raskastakin: tekemistä on paljon, kaikki ei aina suju tavoitteiden mukaisesti ja tulevaisuuden suunnittelu voi aiheuttaa huolta.

Lukiossa opettajat, ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja ja opiskeluhuollon väki ovat nuoresi tukena, mutta te kotona tunnette nuorenne parhaiten. Lukiolainen tarvitsee vielä paljon kotiväen apua. Vaikka lukiolainen haluaakin jo olla itsenäisempi, hän tarvitsee huoltajiensa viisautta ja tukea monessa arkisessakin asiassa, kuten opintojen aikataulujen hallinnassa, opinto-ohjelman suunnittelussa ja ihmissuhteissa. Opintojen sujumisen kannalta tärkeää on, että nuori voi hyvin ja hän kokee kuuluvansa opiskeluyhteisöön.

Järjestämme Helsingin kaupungin lukioiden uusien lukiolaisten huoltajille Teams-tilaisuuden, jossa aiheena on opiskelijan hyvinvointi, joka on oppimisen lähtökohta. Tilaisuus on keskiviikkona 23.8. kello 17.30-18.30 Teamsissä (Linkki tilaisuuteen(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)). Asiantuntijapuheenvuoron tilaisuudessa pitää psykologi Heli Isomäki ”Miten voin tukea nuorta lukio-opintojen aikana?”. Tilaisuus järjestetään Teams-livenä ja tilaisuutta voi seurata monikielisesti (OHJEET(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)).

Tervetuloa tilaisuuteen. Toivottavasti ehdit osallistua!

 

Lämpimin terveisin,

 

Riina Ståhlberg                                                   Tarja Aro-Kuuskoski

Opiskelijoiden hyvinvointipäällikkö                 Lukiokoulutuksen päällikkö

Opintojen etenemisen seuranta

Jokainen lukio-opiskelija kuuluu ohjausryhmään (esim. 22 A), jonka ohjauksesta vastaa ryhmänohjaaja (vastaa yläkoulun luokanvalvojaa). Lukio-opintojen alkaessa järjestetään ryhmäytys, jolloin opiskelijat tutustuvat oman ryhmänsä jäseniin sekä ryhmänohjaajaansa. Ryhmänohjaaja pitää omalle ryhmälleen ns. ryhmänohjaustuokion viikoittain. Jos on koepäivä, ryhmänohjaajan tuokiota ei pidetä.

Ryhmänohjaaja vastaa ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemisen seurannasta yhteistyössä opinto-ohjaajien kanssa. Opiskelijan jaksotodistukseen tulee ryhmänohjaajan merkitä erikseen jokainen opiskelijan hylätty kurssiarvosana, jotta opintojen mahdolliseen hidastumiseen voidaan puuttua ajoissa.

Ryhmänohjaajat

Kodin ja koulun yhteistyö

Wilma löytyy osoitteesta https://helsinki.inschool.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä pikalinkkinä etusivulta. Wilman kautta ilmoittaudutaan kursseille ja sen kautta on helpointa olla yhteydessä esimerkiksi ryhmänohjaajaan. Sieltä näkyvät myös lukujärjestykset, kurssiarvosanat ja poissaolot.

Opiskelijoilla on oma käyttäjätunnus Wilmaan. Alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajalla on omat tunnukset, joilla hän seuraa opiskelijan opintosuorituksia sekä poissaoloja. Huoltaja myös selvittää alle 18-vuotiaan poissaolot Wilman kautta. Jos tunnuksenne Wilmaan katoavat, ottakaa yhteyttä lukiosihteeriin.

Täysi-ikäisen opiskelijan huoltajalla on mahdollisuus seurata opiskelijan opintosuorituksia ja poissaoloja Wilmassa, jos opiskelija antaa siihen luvan.

Lukuvuoden 2022 — 2023 aikana järjestettiin kolme vanhempainiltaa. Illat oli teemoitettu, (esim. ylioppilaskirjoitukset, jatko-opinnot jne.) ja ne olivat avoimia kaikkien vuositasojen huoltajille. 

Tiedot vanhempainilloista ilmoitetaan täällä lähempänä ajankohtaa.

Katso Ajankohtaiset -osiosta tuorein tieto lukiossamme pidettävistä Avoimista ovista.

Lukuvuosi 2022–2023

 

 • Syyslukukausi 11.8.2022 (to) - 22.12.2022 (to)
  • Syysloma 17.10.2022 (ma) - 21.10.2022 (pe)
  • Joululoma 23.12.2022 (pe) - 8.1.2023 (su)
 • Kevätlukukausi 9.1.2023 (ma) - 3.6.2023 (la)
  • Talviloma 20.2.2023 (ma) - 24.2.2023 (pe)

Lukuvuosi 2023–2024

 • Syyslukukausi 10.8.2023 (to) - 22.12.2023 (pe)
  • Syysloma 16.10.2023 (ma) - 20.10.2023 (pe)
  • Joululoma 23.12.2023 (la) - 7.1.2024 (su)
 • Kevätlukukausi 8.1.2024 (ma) - 1.6.2024 (la)
  • Talviloma 19.2.2024 (ma) - 23.2.2024 (pe)

Johtokunta ja pöytäkirjat

Lukion johtokunta koostuu vanhempien, henkilöstön ja täysi-ikäisistä opiskelijoiden edustajista. Alaikäisillä opiskelijoiden edustajilla voi olla johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain lukion opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös lukion järjestyssäännöt tai antaa muut lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa lukion opiskelijan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen sekä päättää lukion opiskelijan oikeudesta osallistua opetukseen, jos tämä on esitutkinnassa epäiltynä rikoksesta.

Alta löydät uusimmat pöytäkirjat. Pöytäkirjojen viralliset, allekirjoitetut versiot ja vanhemmat pöytäkirjat on nähtävänä koulun kansliassa.

Johtokunnan jäsenten yhteystiedot

Tähän pöytäkirjateksti

Tähän pöytäkirjan teksti

Pöytäkirjan teksti

Pöytkirjan teksti