Hae tanssilinjalle

Tanssilinjalle haetaan sähköisesti yhteishaussa.
Kaksi tanssijaa pyörähtää valkoisissa asuissa.
Kuva: Leena Nordberg

Tanssilinjalle haetaan yhteishaun kautta sähköisesti Opintopolku-palvelussa 20.2. - 19.3.2024. 

Siirry Opintopolku-palveluun(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Opintopolussa valitse opetuspisteeksi Sibelius-lukio ja sen jälkeen siirry kohtaan koulutus: tanssilinja.

Tanssilinjan pääsykokeet järjestetään lähikokeina 22.-23.4.2024 Sibelius-lukiolla.

Lukio lähettää kaikille hakijoille sähköpostitse 8.4.2024 mennessä pääsykoekutsun, jossa saat tarkat ohjeet osallistumisestasi ja pääsykoetehtävistä. Viesti hakijoille lähetetään Opintopolussa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Tanssilinjan hakuohjeet keväällä 2024

 1. Täytä sähköinen yhteishakulomake Opintopolussa yhteishaun aikana 20.2.-19.3.2024.
 2. Täytä yhteishaun aikana myös tanssilinjan taustatietokysely (tästä linkistä avautuva Forms-kysely)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Kyselylomake avautuu vastattavaksi 20.2. ja sulkeutuu 19.3. klo 15.00.  Linkki kyselylomakkeeseen julkaistaan myös Opintopolussa.
 3. Saat sähköpostilla kutsun pääsykokeeseen. Pääsykokeet pidetään 22.-24.4. Sibelius-lukion juhlasalissa, Liisankatu 13.

Pääsykokeissa testaamme tanssillisia valmiuksia ryhmissä pohjaten balettiin, nykytanssiin ja improvisaatioon. Lisäksi jokainen esittää yksitellen oman n. 2minuuttia kestävän soolon. Soolon jälkeen on pieni haastattelu.

Tanssilinjan haun maksimipistemäärä 20 koostuu seuraavasti:

 • Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo: enintään 10 pistettä
 • Pääsykoe: enintään 10 pistettä

Sibelius-lukion tanssilinjalle otetaan vuosittain 28 opiskelijaa.

Keväällä 2023 alin pistemäärä tanssilinjalle oli 17,58p/20p.

Tanssilinjalla tarjoamme 24 tanssin opintojaksoa. Tanssiaineitamme ovat tanssi ja kulttuuri, nykytanssi, kehontieto- ja liikeilmaisu, baletti, jazztanssi ja useat erilaiset pienet ja isot produktiot. Tanssilinjalainen voi myös suorittaa lukiossamme tanssitaiteen lukiodiplomin.  Lisäksi sinulla on mahdollisuus tehdä myös omia produktioita, joita saa esittää esim. Maratonillassamme. Tanssitunnit pidetään koulumme lisäksi Leipätehtaan isoissa tanssisaleissa osoitteessa Kaikukatu 4.

Erityisen tehtävän mukainen tanssinopetus tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kehittää tanssijuuttaan ja taiteellista sivistystään syvällisesti ja laaja- alaisesti. Se kehittää paitsi valmiuksia ammattiopintoihin myös luovaa asennetta, josta on hyötyä kaikilla elämän alueilla.

Tanssissa opiskelijaa tuetaan ja kannustetaan aktiiviseen rooliin toimijana ja vaikuttajana. Tanssin opetuksessa keskeistä on ryhmätyöskentely esimerkiksi harjoitustunneilla ja produktioissa. Ryhmässä oleminen ja muiden kanssa kokemusten jakaminen kehittävät oppilaan välittävää ja vastuullista asennetta muita ihmisiä ja ympäristöä kohtaan. Tanssitunneilla ja esiintymistilanteissa mahdollistuu onnistumisen ja osallisuuden kokeminen.

Oma tekeminen ja läsnäolo rohkaisevat avoimuuteen erilaisuutta ja toiseutta kohtaan. Tanssinopetuksessa tuetaan opiskelijan itseohjautuvuutta työskentelyssä ja arvioinnissa.

Olemisen tapahtumaa arvostavilla ja kehoa kuuntelevilla työtavoilla on merkittävä osuus lukion tanssinopetuksessa. Tanssin opetusmenetelmät pohjautuvat länsimaisen taidetanssin perinteisiin kietoutuen erilaisiin somaattisiin lähestymistapoihin sekä taiteen ja ruumiillisuuden filosofioihin.

Podcast tanssin opiskelusta taidelukiossa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Kevään 2024 tanssilinjan taustatietokyselyyn vastataan hakuohjeissa kohdassa 2 olevan linkin kautta. Forms-kyselylomake avautuu vastattavaksi 20.2. Kyselyn kysymykset ovat nähtävillä tässä ennakkoon tutustumista varten.

 

Pyrkijän taustatiedot 2024

 1. Sukunimi
  Kirjoita vastaus

 2. Etunimet
  Kirjoita vastaus

 3. Puhelinnumeroni
  Kirjoita vastaus

 4. Sähköpostiosoitteeni
  Kirjoita vastaus

 5. Yläkouluni
  Kirjoita vastaus

 6. Kerro lyhyesti tanssitaustastasi (max. 1000 merkkiä).
  Kirjoita vastaus

 7. Selvitä tähän muu taidetoiminta kuten produktiot, musiikki-, kuvataideharrastukset ym. (max. 1000 merkkiä).
  Kirjoita vastaus

 8. Kerro lyhyesti, miksi pyrit juuri Sibelius-lukion tanssilinjalle (max. 1000 merkkiä).
  Kirjoita vastaus

 

Hae toisen opintovuoden tanssilinjalle

Tanssilinjan opiskelupaikat täytetään ensisijaisesti yhteishaussa, mutta jos linjalta vapautuu paikkoja lukuvuoden aikana, ne laitetaan hakuun jatkuvassa haussa. Molemmissa hauissa haet Opintopolku-palvelun kautta.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) Jatkuvassa haussa tanssilinjalle hakevien on osallistuttava pääsykokeisiin. Pääsykokeet ovat kerran vuodessa huhti-toukokuun vaihteessa.

Lue lisää lukioiden jatkuvasta hausta lukiokoulutuksen yhteisiltä sivuilta.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)