Sibelius-lukion tuki ry

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Sibelius-lukiota sen valtakunnallisessa musiikin ja tanssitaiteen erityistehtävässä, keräten varoja sekä avustaen koulun tilaisuuksien ja tapahtumien järjestelyissä.

Tuki ry mahdollistaa yhdessä koulun kanssa vuosittaiset Maraton-konsertit ja JouluShow-kiertueen, kustantaa soitinhuoltoja ja stipendejä sekä tukee koulua YouTube-kanavan teostomaksuissa. Yhdistys on rekisteröity 10.2.2009.

Tuki ry:n hallitukseen kuuluu koulun opiskelijoiden vanhempia. Kaikki eri vuositasojen vanhemmat ja muut innokkaat tukijat ovat tervetulleita mukaan toimintaan.

Ilmoittaudu Sibelius-lukion tuki ry:lle vapaaehtoiseksi talkoohommiin

Vanhempaintoiminnalla voit olla mukana tukemassa oman nuoresi koulutusta. Talkoohommat voivat olla esimerkiksi lipunmyyntiä tai ovivahtina oloa.

Voit ilmoittautua vapaaehtoiseksi lähettämällä nimesi ja yhteystietosi osoitteella: sibeliuslukiontukiry@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Liity Tuki ry:n jäseneksi

Voit tukea toimintaa liittymällä Tuki ry:n jäseneksi. Jäseniksi voivat liittyä vanhempien ja huoltajien lisäksi kaikki yhdistyksen toiminnasta ja sen tukemisesta kiinnostuneet.

Jäsenmaksut ovat tärkeä tulonlähde Tuki ry:n toiminnalle.

Jäseneksi liitytään maksamalla vapaaehtoinen jäsen-/kannatusmaksu, joka on 25 €/lukuvuosi.

Jäsenmaksun voi maksaa Tuki ry:n tilille Nordea FI84 1426 3000 1217 47.

Mahdollisissa kysymyksissä voitte olla yhteydessä Krisse Lignelliin krisse.lignell@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

 

Tervetuloa mukaan toimintaan!

1. Yleistä

Toimintavuonna 2023 Sibelius-lukio järjesti perinteisesti live-muotoisia tapahtumia ja tilaisuuksia. SLT osallistui tapahtumien tukemiseen lipunmyynnin ja rahallisen avustuksen muodossa. Yhdistyksen kantavana periaatteena ja tavoitteena oli osaltaan mahdollistaa ja tukea laadukasta ja virikkeellistä toimintaympäristöä tasapuolisesti lukion kaikille opiskelijoille.

Aikaisempien vuosien tapaan SLT myönsi avustuksia pienlaitehankintoihin ja kaluston huoltoon. Yhdistys kustansi myös stipendejä. 

Yhdistyksen jäseneksi on mahdollista liittyä ja tukea toimintaa jäsenmaksuin. SLT:n toimintaa mainostetaan esitteellä, jota jaettiin koulun eri tilaisuuksissa. Esitteeseen lisättiin pankkisiirtolomake. 

Jäsenmaksua korotettiin vuonna 20 eurosta 25 euroon lukukaudelle 2023/2024.

2. Tuotannolliset tehtävät

Vuonna 2023 perinteinen Maraton-konsertti järjestettiin pitkästä aikaa lauantaipäivänä. SLT osallistui Maraton-konsertin lipunmyynnin järjestämiseen ja hoitamiseen sekä tarjosi yhdessä vapaaehtoisten vanhempien ja muiden talkoolaisten kanssa ns. vahtimestaripalveluja konsertissa huolehtimalla yleisön pääsystä eri konserttisaleihin, joita oli viisi. 

SLT osallistui myös Tavastialla järjestettyyn Bändimaratoniin, Sekakuoron konserttiin koululla ja Kulttuuritalolla järjestetyn Joulushow’n kutsuvieraslippujen jakamiseen. 

SLT osallistui Sinfoniaorkesterin konserttien lipunmyyntiin, Sibelius-lukiolla kevät- ja syyskonserteissa sekä Järvenpää -talon solistikonsertissa

2.1 Kevätkauden 2023 konsertteja, tilaisuuksia ja muita tapahtumia 

 • Sinfoniaorkesterin konsertti 8.5.2023
 • Sekakuoron konsertti 12.5.2023 
 • ”Miten olla sopivasti?”

  Vanhemmille suunnattu vuorovaikutteinen ilta, jota luotsasivat Dialog Oy:n perhe- ja parisuhdeterapeutit ja kouluttajat Lassi Pruuki ja Päivi Jordan-Kilkki. 15.2.2023 2.2 

 

Syyslukukauden 2023 konsertteja, tilaisuuksia ja muita tapahtumia

 • Vanhempainilta I-luokan opiskelijoiden vanhemmille 21.8.2023, jossa Tuki ry esittäytyi 

  + Ykkösten musakurssin konsertti 2.10.2023 

 • Vanhempainilta II- ja III-luokan opiskelijoiden vanhemmille 9.10.2023, jossa Tuki ry esittäytyi 
 • Sinfoniaorkesterin konsertti 30.10.2023 Järvenpää -talolla
 • Maratonkonsertti 11.11.2023
 • Tavastian Bändimaraton 13.11.2023
 • Joulushow Kulttuuritalossa 19.12.2023

3. Varainhankinta ja talous

SLT pystyi jälleen keräämään toimintaan varoja kauden 2023 aikana. Syksystä 2022 lähtien on ollut mahdollista liittyä yhdistyksen jäseneksi ja tukea toimintaa jäsenmaksun avulla. Jäsenmaksun suuruus on 20 euroa lukuvuodessa, syksystä 2023 eteenpäin 25 euroa lukuvuodessa.

Tilikauden tulos oli 2945,22 € ylijäämäinen. Yhdistyksen talous on vakaa.

4. Avustukset ja stipendit

4.1 Avustukset

SLT myönsi raha-avustuksia muun muassa seuraaviin kohteisiin: 

 • soitinhuollot, pianonviritykset ja korjaukset
 • medialupa
 • Desibeli-lehti

4.2 Stipendit ja opiskelijakunnan palkitseminen

SLT myönsi seuraavat stipendit ja tunnustukset:

Kevät 2023

 • Pro Musica-mitalit 4 kpl á 50 €
 • Musiikin lukiodiplomit 8 kpl 50 €
 • Tanssistipendit 5 kpl á 50 € Kuvataidestipendit 2 kpl á 50 €
 • Musiikkistipendit 17 kpl á 50 €
 • Opiskelijakunnan stipendit/ lahjakortit (valmistunut) 2 kpl á 30 €
 • Opiskelijakunnan stipendit/ lahjakortit 13 kpl á 20 €

Syksy 2023

 • Pro Musica-mitali 1 kpl á 50 €
 • Musiikkistipendit 2 kpl á 50 €
 • Tanssistipendi 1 kpl á 50 €
 • Kuvataidestipendi 1 kpl á 50 €
 • Musiikkistipendit 4 kpl (ei valmistuville) á 90 €
 • Musiikkistipendit 2 kpl (ei valmistuville) á 50 €

5. Vuosikokous ja toiminnantarkastajat

Sibelius-lukion tuki ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 29.3.2023. Hallitukseen valittiin Sari Leiviskä, Eeva-Kaisa Rantala, Sanna Pallaskorpi, Kristiina Lignell, Liisa Vuori, Antti Hartikainen, Erika Takio sekä Pekka Juvonen. Tilivuoden 2023 toiminnantarkastajaksi valittiin Pirita Pesonen ja hänen varahenkilökseen Päivi Nummela.

6. Hallituksen toiminta

Yhdistyksen vuosikokouksen 29.3.2023 jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus päätti seuraavista hallituksen nimetyistä tehtävistä:

Hallituksen puheenjohtaja: Sari Leiviskä

Varapuheenjohtaja: Sanna Pallaskorpi

Hallituksen sihteeri: Krisse Lignell

Opiskelijakunnan edustaja: Erika Takio

Lassi Marttala jatkoi SLT:n palkkaamana kirjanpitäjänä.

Hallitus kokoontui vuoden 2023 aikana kahdeksan kertaa, joista vuosikokouksen jälkeen uudella hallituksella viisi kertaa ja lisäksi yhden kerran sähköpostikokouksena.

Toimintakertomuksessa mainittujen tuotannollisten töiden koordinoimisen lisäksi hallitus pyrki edelleen kehittämään ja selkeyttämään taloudenhoidon käytänteitä, viestintää sekä yhteistyötä lukion opettajien ja muun henkilökunnan sekä opiskelijakunnan kanssa.

Hallitus haluaa kiittää koulun opettajakuntaa ja muuta henkilökuntaa sekä koulun opiskelijakuntaa erittäin hyvin sujuneesta yhteistyöstä.

Sibelius-lukion tuki ry

Sari Leiviskä

hallituksen puheenjohtaja

Sibelius-lukion tuki ry:n tarkoituksena on tukea Sibelius-lukiota sen valtakunnallisessa musiikin ja tanssitaiteen erityistehtävässä. Yhdistys on rekisteröity 10.2.2009.

Tuki ry:n keskeinen rooli on toimia koulun yhteistyökumppanina koulun tilaisuuksien ja tapahtumien järjestelyissä sekä kerätä varoja erilaisiin hankkeisiin.

1. Vuoden 2024 toiminnan painopisteet

Sibelius-lukion Tuki ry (SLT) tukee vuonna 2024 aktiivisesti Sibelius-lukion toimintaa yhteistyössä opiskelijoiden ja heidän vanhempiensa sekä lukion henkilökunnan kanssa.

Yhdistyksen kantavana periaatteena ja tavoitteena on tukea laadukkaan ja virikkeellisen toimintaympäristön luomista tasapuolisesti lukion kaikille opiskelijoille. Koska lukiolla on musiikkiin ja tanssitaiteeseen liittyvä erityistehtävä, SLT on apuna musiikki- ja tanssitapahtumien tuotannollisissa tehtävissä. Lisäksi SLT tukee em. tapahtumien esille tuomista virtuaalisesti mm. kustantamalla esittämiseen tarvittavan Teoston luvan yhdessä kuorojen tukiyhdistyksen kanssa.

SLT myöntää avustuksia lukion opiskelijoiden taiteellisten projektien toteuttamiseen sekä pienlaitehankintoihin ja kaluston huoltoon. Yhdistys jakaa opiskelijoille stipendejä sekä tukee opiskelijakunnan ja tutor -opiskelijoiden toimintaa. Yhdistys jakaa myös avustuksia koulun opiskelijakunnan toimittaman lehden painokulujen kattamiseksi.

SLT avustaa koulun eri esiintymisryhmien konserttien ja muiden tapahtumien järjestämisessä.

Varainkeruun pääpaino on koulun tapahtumien lipunmyynti. Lisäksi pyritään saamaan mukaan kannatusjäseniä. Vuonna 2024 yhdistys pyrkii edelleen kehittämään varainkeruuta etsien uusia tulonlähteitä.

Vuonna 2024 SLT aktivoi erityisesti opiskelijoiden vanhempia osallistumaan kaikkeen talkootoimintaan sekä SLT:n hallitustyöskentelyyn. Lisäksi yhdistys pyrkii entisestään lisäämään yhteistyötä koulun ja opettajien kanssa.

2. Tuotannolliset tehtävät

SLT on mukana lukion tapahtumissa järjestämällä niihin tuotannollista apua, kuten markkinointia, lippujen ja ohjelmien myyntiä, järjestyksenvalvontaa, kahvitarjoilua, siivousta, muonitusta ja tavaroiden kuljetusta. SLT koordinoi talkootyötä: tiedottaa tehtävistä ja tapahtumista sekä rekrytoi ja ohjeistaa vapaaehtoisia

Esimerkkejä konserteista, tilaisuuksista ja hankkeista, joiden tuotannollisissa tehtävissä SLT on mukana vuonna 2024:

 • Maratonkonsertti syksyllä (huomattavan paljon esiintyjiä)
 • Bändimaraton syksyllä (huomattavan paljon esiintyjiä)
 • Joulushow
 • Osallistutaan myös keväällä järjestettäviin tilaisuuksiin ja avustetaan järjestelyissä mahdollisuuksien mukaan. Tarvittaessa SLT auttaa myös kuorojen ja lukion muiden musiikin ja tanssien ryhmien tilaisuuksissa

3. Viestintä

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan koulun verkkosivujen, sähköpostin, sosiaalisen median ja Wilman kautta sekä erikseen järjestetyissä tilaisuuksissa. Vanhempia kutsutaan vapaaehtoistehtäviin lukion vanhempainilloissa ja muissa huoltajille järjestetyissä tapaamisissa sekä mahdollisuuksien mukaan Wilma viesteillä. Edellisen vuoden tapaan uusien opiskelijoiden vanhemmat toivotetaan tervetulleiksi vapaaehtoistehtäviin järjestämällä heille syyslukukauden alussa tutustumis- ja tiedotustilaisuus, jossa muun muassa kerätään vapaaehtois- ja hallitustyöstä kiinnostuneiden yhteystiedot.

SLT pyrkii varmistamaan, että lukion kaikkien kolmen linjan (musiikki-, tanssi- ja yleislinja) opiskelijoilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet osallistua paitsi korkeatasoiseen opetukseen myös monimuotoiseen luovaan erityislukiotoimintaan.

4. Avustukset ja stipendit

SLT myöntää avustuksia tapauskohtaisesti laitehankintoihin, laitteiden huoltoon ja pianojen viritykseen sekä osittaiseen peruskunnostukseen. SLT kustantaa taideaineiden opettajien ehdotusten pohjalta stipendejä ja Pro Musica- sekä Pro Momentum -tunnustusmitaleja.

Nuorten omaehtoista, monimuotoista harrastustoimintaa lukioaikana tuetaan myöntämällä tapauskohtaisesti raha-avustusta.

5. Varainhankinta

Yhdistys kerää varoja myymällä pääsylippuja tapahtumiin sekä avustamalla muilla tavoin tapahtumien järjestämisessä.

Jäsenmaksusta päättää vuosikokous.

Julkisia avustuksia haetaan tarpeen mukaan opettajien esityksestä tai hallituksen ehdotuksesta musiikin ja tanssitaiteen opettajien kanssa yhdessä suunnitellen.

6. Yhdistyksen hallinto ja taloudenhoito

Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen vuosikokouksen, joka pidetään 20.3.2024 Sibelius-lukiolla klo 18.30 alkaen.

Hallitus nimeää tarvitsemansa vastuuhenkilöt ja kokoustaa korkeintaan noin kerran kuussa kevät- ja syyslukukausien aikana. Kokoukset ovat avoimia muillekin Sibelius-lukion opiskelijoiden huoltajille, ja lisäksi niihin voidaan kutsua lukion henkilökuntaa ja muita asiantuntijoita.

Vuosikokoukseen 3/2024 asti hallituksen kokoonpano on: Sari Leiviskä (puheenjohtaja), Sanna Pallaskorpi (varapuheenjohtaja), Kristiina Lignell (sihteeri), Liisa Vuori, Eeva-Kaisa Rantala, Antti Hartikainen, Pekka Juvonen (koulun musiikin apulaisrehtori) sekä Erika Takio (opiskelijakunta).

Hallitus seuraa huolellisesti yhdistyksen talouden kehitystä ja kirjanpitoa. Yhdistyksen muut rahastot on lopetettu lukuun ottamatta Joulushown rahastoa, jonka kautta hoidetaan Joulushown tulot ja menot. Rahaston koko vuonna 2024 on 15.000 €. SLT:n palkkaamana kirjanpitäjänä maksuliikennettä hoitaa Lassi Marttala.

Voimassaolevat säännöt: 02.12.2022

 1. Nimi ja kotipaikka

  Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu
 2. Yhdistyksen nimi on Sibelius-lukion tuki ry ja kotipaikka Helsinki.

  Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Sibelius-lukiota sen valtakunnallisessa musiikin ja tanssitaiteen erityistehtävässä.  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  - toimii yhteistyössä opiskelijoiden, heidän huoltajiensa, opettajien, henkilökunnan, entisten opiskelijoiden, koulun toiminnasta kiinnostuneiden tahojen ja koulun johtokunnan kanssa;
  - tukee koulun traditioiden säilymistä;
  - jakaa koulun opiskelijoille stipendejä;
  - kutsuu uusien opiskelijoiden vanhempia mukaan toimintaan sekä
  - järjestää yhteistyössä koulun kanssa konsertteja ja juhlatilaisuuksia.

  Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, kerätä jäsen- ja kannatusmaksuja sekä järjestää rahavarojen kartuttamiseksi tarkoitettuja tapahtumia ja arpajaisia sekä hankkia varoja julkisista avustuksista. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta ole pääasiassa taloudellista. Yhdistyksen tavoitteena on kuitenkin ylläpitää riittävän hyvää taloudellista tilaa, jotta koulun toimintaa voidaan tukea. Yhdistys on Suomen Vanhempainliitto ry:n jäsen.
 3. Jäsenet ja jäsenmaksut 

  Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Sibelius-lukion opiskelijoiden vanhemmat ja huoltajat, opettajat, henkilökunnan jäsenet ja muut yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet henkilöt sekä oikeushenkilöt, joiden jäsenyyden hallitus hyväksyy. Yhdistyksen hallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat yhdistyksen jäseniä. Yhdistys voi kutsua kunniajäseniä. Hallitus pitää jäsenistään jäsenluetteloa.

  Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä voidaan periä jäsenmaksu, jonka yhdistyksen vuosikokous vuosittain vahvistaa. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

  Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

  Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on toiminut vastoin näiden sääntöjen kohdan 2. mainittua tarkoitusta. Hallitus voi katsoa varsinaisen jäsenen eronneen yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt kaksi vuotta sitten erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta.
 4. Hallitus 

  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään neljä ja enintään 8 muuta jäsentä sekä enintään 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 

  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, talousvastaavan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan  aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

  Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja suljetussa äänestyksessä kuitenkin arpa.

  Hallitus voi asettaa alaisuudessaan toimivia työryhmiä ja ottaa näihin tarvittaessa jäseniä myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus voi tarvittaessa kokoontua etäyhteyksin tai pitää sähköpostikokouksia.
 5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai talousvastaavan kanssa. Hallitus voi valtuuttaa sihteerin, talousvastaavan tai muun toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.
 6. Tilikausi ja toiminnantarkastus

  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
 7. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

  Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista vuorokautta aikaisemmin jäsenille sähköisten viestimien välityksellä sekä ilmoittamalla niistä koulun kotisivuilla ja ilmoitustaululla.

  Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä viipymättä sen jälkeen, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
 8. Yhdistyksen kokoukset

  Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni.

  Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan mielipide.
 9. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

  Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  - kokouksen avaus 
  - valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  - todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  - hyväksytään kokouksen työjärjestys 
  - esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
  - päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  - vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
  - vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
  - valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  - valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
  - käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

  Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samalla tavalla.