Opiskelijakunta

Opiskelijakunnan jäseniä ovat kaikki Sibelius-lukion opiskelijat. Opiskelijakunnan toimintaa johtaa yleiskokousten välillä sen demokraattisesti valitsema hallitus.
Kuva: Sibelius-lukio

Edellisen vuoden opiskelijakunnan hallitus järjestää yleiskokouksen toisen jakson alussa, jossa opiskelijakunta äänestää uuden hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muut hallituksen jäsenet. Ehdolle voi asettua kuka tahansa Sibelius-lukion nykyinen opiskelija.

Opiskelijakunnan hallituksen tehtäviä on lukiolain 27 § mukaisesti:

  • edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja kouluviihtyvyyttä
  • toimia opiskelijoiden edunvalvojana koulun päätöksenteossa
  • osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien valmisteluun

Opiskelijakunnan hallitus pyrkii kokoustamaan vähintään kerran kuukaudessa. OPKH:n toiminnassa hallituslaisille on jaettu erilaisia vastuualueita, joita ovat mm. taloudenhoitaja, sihteeri, tiedotusvastaavat sekä aamunavausvastaavat. Opiskelijakunnan hallitukseen kuuluu lukuvuonna noin 15 jäsentä. Hallitus tekee yhteistyötä opiskelijakunnan ohjaavan opettajan kanssa, joka puolestaan toimii välittäjänä opiskelijakunnan ja opettajakunnan sekä muun henkilökunnan kesken.

Sibelius-lukion OPKH järjestää erilaisia teemapäiviä, kilpailuja, aamunavauksia, sekä tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden vaikuttaa kouluviihtyvyyteen perusteellisella tasolla. Sibelius-lukion OPKH tekee yhteistyötä Helsingin lukioiden kanssa, ja järjestää opiskelijakunnalle mm. keskustan taidelukioiden (Sibelius-lukio, Kallion lukio, Helsingin kuvataidelukio) yhteisiä tapahtumia, kuten Kolmen Suuren Bileet ja Kolmen Suuren Festarit. Lisää Sibelius-lukion OPKH:n toiminnasta voit lukea hallituksen instagramista @sibiksenopkh(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).