Opintojaksot eli kurssit

Lukio-opintojen rakenne

Lukion oppimäärä on mitoitettu kolmessa vuodessa suoritettavaksi. Opintoja voi perustellusta syystä pidentää neljään ja rehtorin erityisluvalla viiteen vuoteen.

Lukuvuonna 2023–2024 lukiossa opiskellaan kahden erilaisen opetussuunnitelman mukaan. Pääosa opiskelijoista opiskelee LOPS2021:n mukaan, mutta 20-ryhmien opetussuunnitelma on edelleen  LOPS2016. 

Lukio-opintojen laajuus on vähintään 150 opintopistettä. Opinnot koostuvat valtakunnallisista pakollisista ja valinnaisista opinnoista ja koulukohtaisista valinnaisista opinnoista. Opinnot tarjotaan opintojaksoina, jotka ovat yleensä laajuudeltaan 1–3 opintopistettä.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

 • valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia, kaikille pakollisia opintoja
 • 94 opintopistettä, jos opiskelija opiskelee lyhyttä matematiikkaa
 • 102 opintopistettä, jos opiskelija opiskelee pitkää matematiikkaa

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

 • valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia, opiskelijalle valinnaisia opintoja
 • opiskeltava vähintään 20 opintopistettä

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

 • monipuolistavat ja syventävät oppiaineiden opintotarjontaa
 • opiskelijalle valinnaisia

Lukion oppiaineet on jaettu 38 tunnin (22,8 * 75 min) kursseiksi. Lukio-opintojen laajuus on vähintään 75 kurssia. Opinnot koostuvat pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista.

Pakolliset kurssit

 • valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia, kaikille pakollisia kursseja
 • 47 kurssia, jos opiskelija opiskelee lyhyttä matematiikkaa
 • 51 kurssia, jos opiskelija opiskelee pitkää matematiikkaa

Syventävät kurssit

 • valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia, opiskelijalle valinnaisia kursseja
 • opiskeltava vähintään 10 kurssia

Soveltavat kurssit

 • monipuolistavat ja syventävät oppiaineiden kurssitarjontaa
 • opiskelijalle valinnaisia kursseja

Pakollinen opintojakso on nimensä mukaisesti kaikille pakollinen. Urheilulukion valmennuslinjan opiskelijoiden pakollisten opintojaksojen poislukuoikeudesta voit lukea lisää Urheilukion sivuilta.

Valtakunnallinen valinnainen opintojakso syventyy tarkemmin johonkin oppiaineessa käsiteltävään aiheeseen. Valtakunnallisia opintojaksoja voi valita mielenkiinnon mukaan, mutta niitä tulee suorittaa vähintään 20 opintopisteen edestä. Ylioppilaskirjoitukset perustuvat pakollisiin ja valtakunnallisiin valinnaisiin opintojaksoihin, joten ne kannattaa suorittaa suunnitelmallisesti ylioppilaskirjoitukset ja jatko-opinnot mielessä pitäen.

Koulukohtainen valinnainen opintojakso voi liittyä tai olla liittymättä tiettyyn oppiaineeseen. Se on koulukohtainen, ja näitä opintojaksoja toteutetaan lukion erityistehtävän ja opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan.

Verkko-opintojakso suoritetaan verkossa, mutta opintojaksoon voi kuulua myös muutamia lähiopetustapaamisia ja -koe. Opintojaksolle osallistuminen edellyttää tehtävien palauttamista tietyn aikataulun mukaisesti.

Helsingin verkkolukion tarjonta koostuu verkko-opinnoista, etäopinnoista, kaupunkitarjottimen lähiopinnoista sekä kesäopinnoista. Opintoja voi suorittaa myös korkeakouluyhteistyönä sekä Stadin ammattiopiston ja työväenopiston kautta ja lukea näitä opintoja osaksi lukiotutkintoa.

Mäkelänrinteen opintojaksot

Löydät lukiomme pakolliset ja valinnaiset opintojaksot lukion omasta opetussuunnitelmasta osiosta oppiaineet(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Huom. Pakolliset moduulit on merkitty vihreällä, valinnaiset punaisella tunnisteella.

Valmennus- tai liikuntapainotteisia opintojaksoja on monissa oppiaineissa. Katso listoista uusimman opetussuunnitelmamme 

Urheilulukion opintojaksot

Helsingin verkkolukion tarjonta koostuu verkko-opinnoista, etäopinnoista, kaupunkitarjottimen lähiopinnoista sekä kesäopinnoista. Voit suorittaa opintoja myös korkeakouluyhteistyönä sekä Stadin ammattiopiston ja työväenopiston kautta ja lukea nämä opinnot osaksi lukiotutkintoasi. 

Voit katsoa tarkemmat tiedot verkkolukion kotisivuilta.

Opintojaksot ja opiskelu verkkokursseilla

Opintojaksojen oppimateriaali ja suoritustavat vaihtelevat opintojaksokohtaisesti. Katso opintojakson suoritusohjeet alla olevasta opintojaksoluettelosta ennen kuin ilmoittaudut. Ilmoittaudu opintojaksolle vain jos olet varma sen suorittamisesta, jotta et vie turhaan paikkaa opintojaksolla. Poista myös oma ilmoittautuminen heti jos näyttää siltä, ettet saa opintojaksoa suoritettua. Jos opintojaksolle ilmoittautuminen ei onnistu Wilmassa, syy on luultavasti se, että se on jo täynnä.

Jokaisen opintojakson kohdalla on linkki tarkempaan kuvaukseen - voit aloittaa opiskelun näiden ohjeiden avulla. Jos ilmoittaudut opintojaksolle sen alkamisen jälkeen, etkä tiedä kuinka pääset opiskelussa alkuun, ota yhteyttä opintojakson vastaavaan opettajaan Wilman tai sähköpostin kautta.

Ennen kuin aloitat opiskelun kaupungin verkkoopintojaksoilla, katso tai kuuntele ohjeet verkko-opiskeluun.

Opintojaksoille ilmoittautuminen Wilmassa

Kaupungin verkkotarjottimen tulisi näkyä opiskelijan Wilmassa kurssitarjottimissa. Tarvittaessa opiskelija voi olla yhteydessä opinto-ohjaajaansa.

Yhteystiedot 

Yksittäisten opintojaksojen osalta ole yhteydessä opintojakson vastaavaan opettajaan. Tieto opintojakson vastaavasta opettajasta löytyy verkko-opintojaksojen kurssiluettelosta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Muissa yleisissä kaupungin verkko-opintojaksoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä verkko-opintojen koordinaattoriin. Voit myös ottaa yhteyttä verkko-opintojaksojen suunnittelusta vastanneisiin rehtoreihin tai lukiokoulutuksen päällikköön.

Kaupungin verkkoopintojaksojen koordinaattori

Suvi Niemi-Kapee
Helsingin aikuislukio
suvi.niemi-kapee@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 040 5652334

Kaupungin verkkoopintojaksojen suunnittelusta vastaavat rehtorit

Kaupungin verkkokurssien päätöksistä ja linjauksista vastaa lukiokoulutuksen päällikkö Harri Korhonen.

Tervetuloa oppimaan myös verkossa!

#Helsinkioppii