Unesco ASPnet

Opiskelijakeskeinen, ainerajat ylittävä UNESCO ASPNET - kurssi Mäkelänrinteen lukiossa

Tavoitteet

Kurssi tarjoaa paljon mahdollisuuksia koulun ulkopuoliseen työskentelyyn, opiskelijoiden ryhmäytymiseen, toiminnallisuuteen ja verkostoitumiseen. Tavoitteena on lisätä ja kehittää oppilaiden aktiivista roolia oppijana, oppimisprosessin omistajuutta sekä uuden opetussuunnitelman mukaista opiskelijan yksilöllisten vahvuuksien huomioimista. 

Kurssin tarkoituksena on paitsi tarjota kurssia omille opiskelijoillemme, myös esitellä malli ajankohtaisiin aiheisiin liittyvästä ja vuosittain muuttuvasta ilmiökurssista muille lukioille.  Olennainen osa kurssia on vuorovaikutus eri UNESCO ASPNET -lukioiden opiskelijoiden ja opettajien kesken sekä asiantuntijoiden tapaaminen.

Miten kurssi suoritetaan?

Kurssi toteutuu UNESCO ASPNET -polkuna. Kurssi on nuorten aktiivista toimintaa, joka edistää kulttuurien välistä vuorovaikutusta, rauhaa, ihmisoikeuksia, kestävää kehitystä, sekä laadukasta koulutusta. Mäkelänrinteen lukiossa tämä toiminta toteutuu aktiivipolkukurssina.

Kurssi koostuu viidestä osasuorituksesta. Osasuorituksia on monenlaisia, mutta ne liittyvät kiinteästi UNESCON ja YK:n arvoihin ja kansainväliseen toimintaan.

Kurssisuoritukseen sisältyy mm. YK:n ja UNESCON kansainvälisiin teemapäiviin liittyvät vierailut, vierailijat ja työpajat, tutustuminen eri maailmanperintökohteisiin sekä kansainvälisten vieraiden ja ystävyyskoulujen kanssa toimiminen.

Mitä aikaisempina lukuvuosina on tehty?

Kerran lukuvuodessa toteutetaan ihmisoikeuksiin perehdyttävä matka Tallinnan eri kohteisiin. Tallinnan historia, erityisesti tutustuminen miehitysaikaan on syvällinen tapa pohtia ihmisoikeuksia. Tallinnan vanhakaupunki on myös monipuolinen maailmanperintökohde. Vierailuja on tehty muun muassa: Kloogan keskitysleirille, juutalaiseen kouluun ja synagogaan, KGB-taloon, Miehitysmuseoon, Bastionien maanalaisiin tunneleihin, Patarein vankilaan ja Kumun taidemuseoon (miehitysajan taide).

Vuosittain järjestetään noin viikon pituinen leirikoulu, jonka aikana on mahdollisuus suorittaa myös UNESCO ASPNET-osasuoritus valitsemalla UNESCON arvoihin liittyvä aihe matkakohteesta ja pitämällä siitä esitys opiskelijan valitsemalla tavalla. Leirikoulukohteita ovat Saksa, jossa sijaitsee Potsdamin ystävyyskoulu ja Italia. Leirikoulun tavoitteena on verkostoitua ystävyyskoulujen opiskelijoiden kanssa ja tutustua kohteen nähtävyyksiin ja paikalliseen kulttuuriin.

YK:n ja UNESCON teemoista on järjestetty luentoja, paneeleja ja ongelmanratkaisuharjoituksia. Näiden tapahtumien vierailijoina ovat olleet esimerkiksi: YK:n kansainvälisenä liikunnan, rauhan ja kehityksen päivänä YK-delegaatti Jenni Sundqvist (teemapajat järjesti YK-liitto, Suomen YK-nuoret, Helsingin YK-nuoret, Olympiakomitea ja Liike ry) ja rasismin vastaisena päivänä 2018 rasismin vastainen Hyvä tahdon lähettiläs Michaela Moua ja opetusneuvos Paula Mattila.

Rasismin vastaisena teemapäivänä 2019 rasistista eriarvoisuutta käsiteltiin katsomalla elokuva BlacKkKlansman. Elokuvaan liittyen oppitunneilla käsiteltiin maailman ajankohtaisia rasistisia ilmiöitä.

Esimerkkejä kurssin opiskelijoiden lukuvuosittain toteuttamista opiskelijatöistä:

 •  Artikkelit teemapäivistä koulun verkkolehti Märskyläiseen.
 •  Raportit lukion UNESCO-toiminnasta opiskelijoille jaettavaan vuosikertomukseen.
 •  Kansainvälisille vierailijoille oppaina ja esittelijöinä toimiminen.
 •  Yhteenvetojen ja esityksien tekeminen UNESCO-toiminnasta

Kurssin arviointi

Opiskelija kokoaa oman portfolion, joka sisältää kaikki kurssin osasuoritukset. Kurssista saa suoritusmerkinnän ja todistuksen

Kurssi muodostaa opiskelutavan, joka pohjautuu oppilaan omiin mielenkiinnon kohteisiin ja mahdollisuuteen luoda kurssista oma toteutus. Opiskelijat ovat mukana suunnittelemassa vuosittain järjestettäviä teemapäiviä ja tapahtumia.

Kurssi on toiminnallinen ja tarjoaa paljon mahdollisuuksia koulun ulkopuoliseen työskentelyyn sekä verkostoitumiseen.

Unescon tavoitteita ja ASPnet-kouluverkko

UNESCO:n peruskirjan mukaan UNESCO:n päämääränä on edistää rauhaa ja turvallisuutta edesauttamalla kansojen välistä yhteistyötä koulutuksen, tieteen ja kulttuurin alalla. Pyrkimyksenä on edistää oikeudenmukaisuutta, laillisuutta, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia riippumatta ihon väristä, sukupuolesta, kielestä tai uskonnosta.

Toteuttaakseen näitä ajatuksia käytännössä UNESCO käynnisti vuonna 1953 ASP-kouluverkon, joka kattaa kaikki kouluasteet.

ASP-yhteistyökumppanit, ASPNET- eli UNESCO -koulut osallistuvat kyseisen YK:n alajärjestön tavoitteiden edistämiseen:

a. johtamalla kokeiluhankkeita, joiden tarkoituksena on valmistaa lapset ja nuoret kohtaamaan menestyksekkäästi monimutkaistuvan maailman haasteita.

b. kokeilemalla uusia lähestymistapoja.

c. testaamalla UNESCO:n aineistoja.

d. levittämällä hyviä käytänteitä, jotka liittyvät - globaaleihin kysymyksiin

 • Yhdistyneiden Kansakuntiin
 • ihmisoikeuksiin ja demokratiaan
 • kulttuuriperintöön ja kulttuurienväliseen oppimiseen
 • ympäristönsuojeluun.

Kansainvälisyyskasvatuksen sisältöalueita ovat muun muassa:

 • kulttuurikasvatus ja kulttuurienvälinen ymmärtäminen
 • rauhankasvatus ja turvallisuus
 • ihmisoikeus-, suvaitsevaisuus- ja demokratiakasvatus
 • kehitys- ja ympäristökasvatus
 • mediakasvatus.

Seuraa toimintaa