Urheilulukio

Urheilulukiossa voit sovittaa yhteen tavallista määrätietoisemman valmennuksen ja opiskelun. Mäkelänrinteen urheilulukion valmennuslinja tarjoaa kansalliselle ja kansainväliselle huipulle tähtääville urheilijoille hyvät ja joustavat opiskelu- ja valmentautumismahdollisuudet.

Valmennukselle on varattu aikaa pääosin kaksi tuntia kerrallaan kolmesta kahdeksaan kertaa viikossa. Märskyn joustavat opintojärjestelyt mahdollistavat eri lajien harjoitusten sijoittamisen niille sopiviin ajankohtiin. Pääosin Märskyn urheilijat harjoittelevat koulussa aamupäivisin. Tämä mahdollistaa hyvän palautumisen ennen iltapäivän harjoitusta. Osa lajeista harjoittelee iltapäivisin lajin vaatimusten mukaisesti. Lajista ja vuodenajasta riippuen harjoitukset tapahtuvat pääkaupunkiseudun eri harjoituskentillä ja -halleissa.

Urhea-halli, Mäkelänrinteen Uintikeskus ja muut liikuntapaikat tarjoavat monissa lajeissa erinomaiset lajiharjoitusolosuhteet. Kaikkien lajien urheilijoita ne palvelevat yleis- ja kuntoharjoittelussa. Myös eri alojen asiantuntijat ovat läsnä Märskyn arjessa. Koululla on vahva psyykkisen valmennuksen ohjelma ja koulun fysioterapiasta vastaavat maan johtavat asiantuntijat kahdessa koulun omassa fysioterapiatilassa. Myös lääkäripalvelut ja ravitsemusvalmennuksen asiantuntijat ovat helposti koulun opiskelijoiden tavoitettavissa. Märsky ympäristöineen tarjoaakin opiskelevalle urheilijalle hienon kampuksen; harjoittelu, opiskelu ja ruokailu tapahtuvat päivittäin samassa ympäristössä.

Valmennuslajeja ovat kaikki lajit, joissa opiskelija täyttää valmennusurheilijalle asetetut vaatimukset. Valmennuslajit on jaettu kolmeen ryhmään. Osa lajeista on ns. koulun painopistelajeja, joissa toimii yhdessä lajiliiton kanssa nimetty valmentaja (samalla koulun tuntiopettaja). Valmentaja vastaa ja antaa jaksokohtaisen selvityksen koululle valmennusohjelmasta ja sen toteutumisesta. Yli 70 osaavaa ja kokenutta koulun valmentajaa ja suuri määrä Urhean asiantuntijoita muodostavat ainutlaatuisen valmennuksen osaamiskeskittymän Suomessa.  

Koulun omat painopistelajit ovat tällä hetkellä jalkapallo, lentopallo, beach volley, koripallo, käsipallo, jääkiekko, sulkapallo, squash, pöytätennis, suunnistus, yleisurheilu, golf, taitoluistelu, muodostelmaluistelu, pikaluistelu, uinti, uimahypyt, purjehdus, paini, judo, telinevoimistelu, rytminen voimistelu, joukkuevoimistelu, tanssiurheilu, salibandy ja amerikkalainen jalkapallo

Osa lajeista on ns. koulun lajivalikoimalajeja, joissa koulu tarjoaa valmennusajan, yleisvalmennusta ja hyvät harjoitteluolosuhteet. Lajivalikoimalajit ovat usein olympialajeja, joita harrastetaan runsaasti pääkaupunkiseudulla. 

Osa lajeista kuuluu ryhmään ns. muut lajit. Nämä lajit ovat pääkaupunkiseudulla harvemmin harrastettuja lajeja, joilla ei välttämättä ole olympiastatusta.

Opintojaksot

Opiskelijalle hyvitetään valmennuksesta 2 opintopistettä (38 tuntia) periodissa ja lukio-opintoihin voi sisällyttää valmennusta 24-46 opintopisteen edestä. Valmennusta annetaan 3–5 päivänä viikossa. Periodin viimeisellä viikolla ei järjestetä koulun valmennusta.

Valmennuksen kokonaismäärä lukion aikana on kolmen vuoden opintosuunnitelman mukaan opiskelevalla vähintään 24 opintopistettä. Kun opiskelija on suorittanut vähintään 24 opintopistettä valmennusta tai siihen liittyviä opintoja hän saa poislukea 16 opintopisteen edestä opintoja. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet jokaisen aineen pakollisista opintojaksoista. Poislukua ei voi kohdistaa niihin aineisiin, joissa opiskelija osallistuu ylioppilaskirjoituksiin.

Urheiluvalmennuksen opintojen sisällöt muodostavat nousujohteisen harjoituskokonaisuuden edettäessä ensimmäisen lukiovuoden opiskelusta viimeisen vuoden opiskeluun. Ylioppilaskirjoitusvuotena opiskelija voi pitää viimeisen jakson ennen kirjoituksia vapaana valmennuksesta, mikäli opiskelijan opintopistemäärät antavat tähän mahdollisuuden ja keskittyminen kirjoituksiin opiskelun suhteen sitä edellyttää. 

Kaikkien valmennuksessa olevien opiskelijoiden tulee sisällyttää opinto-ohjelmaansa myös valmennusopin opintoja. Valmennusoppi suoritetaan yhtenä kokonaisena kahden pisteen opintojaksona ja se suositellaan suoritettavaksi toisena lukuvuotena. Valmennusurheilijoille on myös tarjolla vapaaehtoinen psyykkisen valmennuksen opintoja ja Urheilusta ammatti -opintojakso.

Huipulle tähtäävä urheilija joutuu kehittyäkseen asettamaan itselleen rajoja. Koulu haluaa myös asettaa vaatimuksia. Tästä syystä yhteistyössä urheilijoiden kanssa on laadittu valmennussopimus. Siinä on tuotu esiin niitä asioita, joiden hyväksymisellä luodaan edellytykset yhteistyöhön päämäärien saavuttamiseksi.

Tutustu valmennussopimuksen tekstiin (pdf)

Kouluvalmennus tukee opiskelijan henkilökohtaista valmennussuunnitelmaa. 

Tärkeinä yhteistyötahoina ovat urheilijoiden henkilökohtaiset valmentajat, seurajoukkueiden ja nuorten maajoukkueiden valmentajat sekä lajiliittojen valmennuksesta vastaavat henkilöt. Lisäksi merkittävinä valmennuksellisina yhteistyötahoina ovat Suomen Olympiakomitea, Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia URHEA sekä muut urheiluoppilaitokset.

Kansainvälinen toiminta toteutetaan pääsääntöisesti eri maissa sijaitsevien ystävyyskoulujen avulla leiritys- ja kilpailutoiminnan muodossa. 

Kilpailullisesti tärkeinä tavoitteina ovat Koululiikuntaliiton mestaruuskisat, kansainväliset koululaiskilpailut sekä päätavoitteena koululaisten EM- ja MM-kilpailut. 

Kansainvälisen toiminnan avulla opiskelija totuttautuu vieraissa olosuhteissa tapahtuvaan harjoitteluun ja kilpailuun sekä kansainvälisten kilpailuiden ilmapiiriin. Lisäksi opiskelija ymmärtää matkustamisen aiheuttamat vaikutukset omaan suorituskykyynsä sekä tutustuu muiden maiden urheilukulttuuriin.

Märskyn psyykkisen valmennuksen ohjelma tähtää urheilijoiden henkisten ominaisuuksien kehittämiseen sekä urheilussa ja urheilijan elämässä esiin tulevien erityiskysymysten ratkaisemiseen. Koulun psyykkisenä valmentajana toimii lukukaudella 2022-23 Kim Forsblom. Psyykkisen valmennuksen syksyn ryhmiin ilmoittautuminen tapahtuu heti koulun alettua elokuussa ja kevään ryhmiin marras-joulukuussa. Lisäksi voit varata yksityisaikoja keskiviikkoiltapäiviin. 

Psyykkinen valmentaja Kim Forsblom kim.forsblom@urhea.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 040 774 0133

Mäkelänrinteen lukio jatkaa Helsingin lukioiden kilpailutoiminnan koordinointia. Tehtävään liittyy Helsingin sisäisten palloilusarjojen organisointi ja yksilölajien Koululiikuntaliiton kilpailutoiminta. Olemme iloisia kaikista kehittämisideoista ja palautteista, mitä teiltä saamme.

Helsingin sisäiset palloilusarjat

Lajeina Helsingin lukiolaisten sarjoina pelataan jalkapallo, koripallo, salibandy, pesäpallo ja lentopallo. Lentopallo pelataan sekajoukkueina, joissa on vähintään yksi tyttö kentällä koko ajan.

Sarjaohjelmat tehdään ilmoittautumisten perusteella koordinoivan koulun toimesta. Kouluille ilmoitetaan, millä aikavälillä ottelut tulee pelata. Koulut hoitavat itse alku- ja väliturnausten järjestelyt eli sopivat ajankohdista, varaavat pelipaikat ja tuomarit, sekä ilmoittavat tulokset ja kulut turnauksesta koordinoinnista vastaavalle Kati Suomelalle. Toimitamme eri lajien tuomarilistat sähköisesti turnausten järjestäjille. Laskut tuomari- ja salimaksuista toimitetaan koordinoivalle koululle alla olevaan osoitteeseen. Sarjoihin ei ole osallistumismaksua.

Palkkioiden maksamisessa käytettävät lomakkeet:

Tuomaripalkkiolomake (pdf) 

Palkkionsaajan perustietolomake (doc)

Laskutusosoite:
Helsingin kaupungin opetusvirasto/NAL
Ostolaskut
PL 3047
00099  Helsingin kaupunki

Koordinoiva koulu järjestää lopputurnaukset.

Yhteistyöterveisin,

Kati Suomela, 0500 777 069, kati.suomela@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Jussi Laurila, 0400 468202, jussi.laurila@koripalloliitto.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)