Mäkelänrinteen opiskelijoiden huoltajille

 • Ajankohtaiset asiat kuten juhlat, vanhempainillat sekä avoimet ovet löytyvät parhaiten etusivun uutisista. Wilman viikkotiedote kertoo viikoittain ajankohtaiset asiat.
 • Huoltajien illat: Aikataulut lukuvuoden 2023-2024 huoltajien illoista tulevat sivulle kesän aikana. Iltoja pidetään kaikille vuositasoille. Ensimmäisen vuositason opiskelijoiden vanhempainilta pidetään ensimmäisen jakson aikana. Kakkosten ja abien illat ovat lukuvuoden kakkosjakossa.
 • Wilman(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta ilmoittaudutaan kursseille ja sieltä näkee opiskelijan lukujärjestyksen sekä kurssisuoritukset. Wilman kautta selvitetään poissaolot ja ollaan yhteydessä opettajiin.
  Opiskelijoilla on oma käyttäjätunnus Wilmaan. Huoltajat saavat omat tunnukset, jotka ovat voimassa siihen asti, kunnes opiskelija täyttää 18 vuotta. Opiskelijan suostumuksella huoltajan tunnus on voimassa lukio-opintojen loppuun saakka.
 • Koulutapaturmissa otetaan aina yhteyttä koulun terveydenhoitajaan, lukiosihteeriin tai rehtoriin. Ensisijaisesti käytetään julkisia terveyspalveluja.
 • Koulun opiskelijat on vakuutettu, mutta vakuutus koskee julkisia palveluita. Erityisesti urheilulinjalla olevien nuorten kannattaa täydentää vakuutusturvaansa esimerkiksi vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella.

Poissaolot

Lukiolain mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Alaikäisen lukiolaisen osalta huoltaja selvittää poissaolot ja vastaavasti täysi-ikäinen opiskelija itse selvittää poissaolot Wilmassa viipymättä. Opiskelijan pitää kertoa opettajille etukäteen tiedossa olevista poissaoloista ja sopia korvaavista tehtävistä.

 • Kaikki poissaolot anotaan Wilman kautta. Opiskelijan etusivulla Wilmassa on kohta ”Hakemukset”. 
 • Anokaa tiedossa olevat poissaolot hyvissä ajoin.
 • Ryhmänohjaaja tekee päätöksen poissa oloista 1-3 päivän osalta. Sitä pidemmät poissaolot ohjautuvat rehtoreille.
 • Yksittäisen päivän poissaolon esimerkiksi sairastapauksessa, voi ilmoittaa Wilman kohdassa ”Tuntimerkinnät --> Ilmoita poissaolo”
 • Yksittäiseltä tunnilta poissaolosta voi sopia kurssin opettajan kanssa.
 • Etukäteen anotut poissaolot näkyvät Wilmassa selvitettyinä poissaoloina.Selvitä poissaolosi kurssin pitäjälle ja sovi mahdollisista lisätehtävistä.

 • Sairaspoissaolot selvitetään Wilman kautta. Alle 18-vuotiaan opiskelijan selvitykset tekee huoltaja.
 • Jos opiskelija on sairastunut esimerkiksi aamulla, huoltaja voi ilmoittaa poissaolon Wilman tuntimerkintöjen kautta (Tuntimerkinnät --> Ilmoita poissaolo)
 • Jos sairaus jatkuu yli 3 päivää, tulee asiasta ilmoittaa ryhmänohjaajalle ja kurssien tai opintojaksojen opettajille Wilman kautta.

Johtokunta ja pöytäkirjat

Lukion johtokunta koostuu vanhempien, henkilöstön ja täysi-ikäisistä opiskelijoiden edustajista. Alaikäisillä opiskelijoiden edustajilla voi olla johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain lukion opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös lukion järjestyssäännöt tai antaa muut lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa lukion opiskelijan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen sekä päättää lukion opiskelijan oikeudesta osallistua opetukseen, jos tämä on esitutkinnassa epäiltynä rikoksesta.

Alta löydät uusimmat pöytäkirjat. Pöytäkirjojen viralliset, allekirjoitetut versiot ja vanhemmat pöytäkirjat on nähtävänä koulun kansliassa.

Johtokunnan jäsenten yhteystiedot

Pöytäkirja lukukauden 2022–2023 toisesta johtokunnan kokouksesta

Kokousaika: 19.1.2023 klo 17.00-19.23.

Tilana luokka 205.

Läsnä: Heikki Mäkinen puheenjohtaja, Jenny Orphanou varapuheenjohtaja, Leena Hartikainen, Jari Leander, Sami Kopisto, Taina Ahola varajäsen, Pete Saarnivaara varajäsen, Susanna Strömberg varajäsen

Opettajien edustajat Tuula Sorjonen, Mikko Rantala, Tarja Luhtalampi varajäsen

Henkilökunnan edustaja Johanna Kärgin

Opiskelijat (Yli 18 V.) Nellinoora Maunula, Aino Koskela

Käsiteltävät asiat
 1. Kokouksen avaus

  Puheenjohtaja aloitti kokouksen kello 17.00 
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
 3. Esityslistan hyväksyminen

   Esityslista hyväksyttiin lisäyksin. Kohtaan 6 lisättiin Märskyn yhteisöpassi ja valtakunnallinen kehittämistehtävä.
 4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

  Tarkastajiksi valittiin Mikko Rantala ja Tuula Sorjonen
 5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Pöytäkirja hyväksyttiin ja se on nähtävillä koulun kotisivulla.
 6. Ajankohtaisia asioita koulusta 
 • Taloustilanne 
  • vuoden 2022 talous: koulun taloutta on rasittanut kuluneena vuonna kustannusten nousu vuokrien ja eri palvelusopimusten osalta. Koulun budjetti ylitettiin, mutta ylitystä korjaavat koronatukirahat sekä kaksoistutkinnon toteutuksesta tulevat korvaukset. Tulevina vuosina on kiinnitettävä huomiota koulun kiinteisiin menoihin ja niiden budjetointiin sekä ulkopuolisiin vuokriin.
  • vuoden 2023 talous: syksyn alkupuolella olleet epäilyt leikkauksista eivät toteutuneet budjettineuvotteluissa ja lukioiden osalta taloustilanne näyttää hyvältä. Opiskelijamäärän kasvun, oppivelvollisuus sekä uudet opetustilat näkyvät budjetissa Kaskon tasolla. Märskyn osalta opiskelijamäärä kasvu tuo jonkin verran lisärahoitusta.
 • Kansainväliset hankkeet
  • Märsky on saanut kaksi rahoituskanavaa kansainväliseen toimintaan.
  • Erasmus+ -akkreditointi 2023–2027: Koulu sai akkreditoinnin hakemuksen perusteella. Hakemusta olivat laatimassa Susanne Ahlbäck, Elina Jarho ja Lasse Palmu. Akkreditointi mahdollistaa opettajien ja opiskelijoiden liikkuvuuksia Euroopassa. Käytännössä koulu voi hakea esimerkiksi rahoitusta leirikouluihin, opiskelijavaihtoihin tai opettajien koulutuksiin sekä työnseurantaan.
  • Transatlantic Classroom Project: Märsky haki yhdessä Alppilan lukion ja Luonnontiedelukion kanssa Yhdysvaltain suurlähetystön ja Opetushallituksen rahoittamaan hanketta ja saimme liikkuvuuteen 20 000 euroa. Hankkeen tavoitteena on lisätä suomalaisten nuorten tietoja Yhdysvalloista ja sen kulttuurista. Teemana on aktiivinen kansalaisuus, ympäristöasiat, koulujen yhteisöllisyys ja opiskelijoiden hyvinvointi.
 • Avoimet opettajatehtävät
  • Märskyssä on avoinna opinto-ohjauksen lehtorin virka. Hakuaika päättyy 30.1.2023. Lisäksi kevään aikana haetaan muutamia määräaikaisia opettajia.
 • Koulun esittelyt uusille hakijoille
  • Koululla on tänä lukuvuonna kolme aamuesittelyä, joissa on mahdollisuus tutustua aamuvalmennukseen. 11.1., 18.1. ja 24.1. klo 8.30. Näissä esittelyissä oli ennakkoilmoittautuminen ja määrä oli rajattu 100 vierailijaan.
  • Päiväesittely: 26.1.23 klo 13.30 paikkana Mäkelänrinteen lukion auditorio
  • Iltaesittely 31.1.23 klo 17.30 paikkana Mäkelänrinteen lukion auditorio
  • Etäesittely 15.2.23 klo 18.00 Teamsin kautta
  • Lajiesittely: Yleisurheilu ma 23.1 klo 18.00 Mäkelänrinteen ravintolan kabinetti, Judo ti 24.1 klo 19.00 Teams-esittely, Beach volley ti 31.1 aamupäivätreenit Triplassa biitsi-hallilla, noin klo 15 tutustuminen Urhea-kampukseen, klo 16.00 laji-info vanhemmille ja nuorille, klo 17.30 Märskyn esittelytilaisuus
 • Syyskauden ja kevätkauden tapahtumia
  • Rehtori kertoi muutamista syksyn aikana toteutuneista tapahtumista sekä keväälle suunnitelluista tapahtumista. Syksyn aikana on toteutettu normaalit ensimmäisen vuosikurssin tapahtuma ryhmäytymis- ja valapäivien merkeissä. Erilaisia tapahtumapäiviä on ollut esimerkiksi hiilineutraali Helsinki teemaan ja joulunaikaan liittyen. Uutena koko koulun tapahtumana ovat olleet HBAMärskyn koripallo-ottelut, joista kaksi on pelattu koulupäivän aikana ja opiskelijat ovat olleet yleisönä. Keväällä penkkarit ja vanhojen tanssit voidaan toteuttaa normaalisti. Opiskelijakunta järjestää ystävänpäivänä oman tapahtuman.
  • Aikuislukion nuorisolinjan perustaminen
  • Aikuislukiolle perustetaan nuorisolinja 1.8.2024 alkaen. Opiskelijaotto on aluksi 200 opiskelijaa ja tilat tulevat näillä näkymin Töysänkadulle nykyisiin Kaskon toimialan tiloihin. Aikuislukio siirtyy kesän 2024 aikana pois Mäkelänrinteen tiloista.
 • Varautuminen sähkökatkoihin
  • Koulut on määrätty varautumaan sähkökatkoihin ja Märskyllä on myös omat suunnitelmat. Tällä hetkellä katkojen todennäköisyys on aika pieni ja koululle ja opetukselle aiheutuvat mahdolliset haitat arvioidaan pieniksi.
 • Yhteisöllisyys ja Märskyn yhteisöllisyyspassi
  • Opiskelijakunnan edustajat kertoivat näkemyksiä yhteisöllisyydestä ja opiskelijakunnan toiminnasta (teksti liitetty pöytäkirjan loppuun). Edustajat olivat huolissaan opiskelijakunnan hallituksen jäsenten jaksamisesta ja opiskelijoiden osallistumisaktiivisuudesta tapahtumiin.
  • Opiskelijakunnan edustajat ovat olleet kehittämässä yhdessä opinto-ohjaaja Tarja Luhtalammen kanssa yhteisöllisyyspassia. Sen ideana on kerätä pisteitä esimerkiksi erilaisista yhteisöllistä tapahtumista tai yhteisistä työtehtävistä.
 • Valtakunnallinen kehittämistehtävä
  • Rehtori kertoi lyhyesti kehittämistehtävävään liittyvistä asioista. Valtakunnallisesti hankkeessa tuetaan uuden opetussuunnitelman toteuttamista urheilulukioissa tukemalla Urheilusta ammatti -kurssia ja rahoittamalla koulun keskinäistä verkostoitumista kuten henkilökunnan tutustumisia toisiin urheilulukioihin. Lisäksi Märsky ja Kastellin lukio järjestävät yhdessä Opetushallituksen kanssa ops-tuunaamon, jossa käydä läpi urheilulukioiden tapaa toteuttaa erityistehtävää.

7. Märskyn henkilökunnan työyhteisötapahtumat

 • Rehtori ja henkilökunnan edustajat kertoivat konsultti Ulla Rasimuksen vetämistä työyhteisökoulutuksista.
 • Koulutukset ovat johtoryhmän osalta keskittyneet paljolti tiimien vetämiseen ja niiden toiminnan kehittämiseen. Opettajien tapaamiset ovat perustuneet pienryhmäkeskusteluihin ja vuorovaikutukseen henkilökunnan välissä. Yleisesti tuntuu siltä, että yhteishenki ja ymmärrys ovat lisääntyneet.
 • Syksyn aikana on ollut kolme johtoryhmän ja kaksi opettajakunnan tapaamista. Kevään aikana on vielä kaksi tapaamista kaikille opettajille ja johtoryhmälle myös kaksi tapaamista. Viimeiset kerrat ovat syksyllä 2023.

8. Kunta10 kyselyn tulokset

 • Kaupungin henkilökunnalle suunnattu kysely, joka toteutettiin syys-lokakuussa 2022.
 • Koulusta oli vastaamaan oikeutettu 44 opettajaa. Rajauksia on tehty työssäoloajan mukaan. Vastausprosentti oli hyvä 37/44 eli 84 %. 
 • Tuloksia käydään koululla läpi tammi-helmikuussa. Keskustelujen pohjalta valitaan 2-3 kehittämiskohdetta.
 • Kunta10-tuloksia pääsee tarkastelemaan uudistuneessa tulosportaalissa. Kyselyn tulokset ovat Työterveyslaitoksen työhyvinvointikyselyjen tulosportaalissa
 • Vuonna 2020 valitsimme kehittämiskohteiksi seuraavat asiat:
  • Kunta10 kehittämiskohteet 2020 Johtaminen
   • Huolehditaan henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksista
   • Varataan aikaa rehtorien ja opettajien tapaamisille
   • Tiedottamisen tehostaminen ja tulevien muutosten ennakointi 
  • Työyhteisötaidot
   • hyvien käytänteiden jakaminen
   • kiinnitetään huomiota arkipäivän kohtaamisiin • kuuntele toista keskittyen
   • tervehtimiset 
   • palautteen antaminen ja kannustaminen 
   • toisten työn arvostaminen
 • Kunta10:n tulokset ovat henkilökunnan käsittelyssä tiistaina 24.1.2023 ja tuloksia käsitellään pienryhmissä. Tavoitteena on löytää kehittämiskohteita tai asioita, joita voidaan vahvistaa sekä keinoja, miten vahvistaminen tapahtuu. Kehittämiskohteita käsitellään johtoryhmässä ja sen jälkeen 3. jakson opettajakokouksessa.
 • Rehtori esitteli alustavasti tuloksia. Tulokset ovat pysyneet samalla tasolla kuin viime kerralla. Huomattavaa on, että työpaineen ja -stressin kokemukset ovat lisääntyneet samaan aikaan kun työn palkitsevuus kokemus on heikentynyt. Huolestuttavaa on myös henkilökunnan väkivallan kokemuksen (henkinen väkivalta) kasvu asiakkaiden taholta. Työyhteisömittareissa on osa noussut, mutta mittareissa on paljon ristiriitoja. Erityisen huolestuttavaa on syrjinnän kokemus ja se, että siitä ei ole ilmoitettu. Samoin työyhteisön tuki esimiestyölle on alhainen. Johtamismittareissa on samoin ristiriitaisuuksia. Esihenkilöiden toiminta koetaan oikeudenmukaiseksi, mutta samojen henkilöiden päätöksenteko vastaavasti epäoikeudenmukaiseksi.
 • Johtokunnan huoltajajäsenet huomioivat keskustelussa tulosten ristiriitaisuuden ja johtokunta keskusteli pitkään tuloksista.

9. Muut mahdolliset asiat

Muita asioita nostettiin käsittelyyn kohdassa 6.

10. Seuraava kokous

Ehdotus päiviksi 15.3.2023 kello 17.00 ja varapäivä 14.3.2023

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.23.

Opiskelijakunnan ajatuksia:

Miten yhteisöllisyys on parantunut?

Uusi lukkari

 • Vartin välkät
  • mahdollistaa ajanvieton ja kuulumisten vaihtamisen o näkyy käytävillä ja aulassa
  • myös opiskelijoiden ja opettajien välinen: opiskelijat jää juttelemaan opettajille
  • kasvot tulee paremmin tutuksi
  • nyt kerkeää myös käydä vessassa
 • Keskiviikon pitkä päivä ei näy niin paljon: ei tunnilta lähdetä sen enempää kuin muinakaan päivinä
 • Lukkari on selkeämpi: mikä tunti alkaa moneltakin eikä joka päivä ala eri aikaan

Muut asiat

 • Yhteiset kokoontumiset ovat olleet hyviä: jaksonavaukset ja korismatsit
 • koulusta puuttuu kuitenkin kokonaan arvostus toisten työtä kohtaan ja palautteen antaminen ja kannustaminen
 • yleinen ilmapiiri on jotenkin negatiivinen
 • diskriminaatio nuorempia kohtaan

Opkh:n kanta yhteisöllisyyteen

 • vaikea rekrytä uusia jäseniä
 • ihmisiä lähtee kuukauden välein
 • jäsenet ovat kuormittuneita
 • tapahtumia kuitenkin ollut onnistuneita, mutta ovat kuormittaneet jäseniä
 • opkh:lla tuntuu olevan stigma

Märskypassi

 • “kurssi tai opintojakso” aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä lisäävä
 • pisteitä saisi esim. opkh:n tapahtumista; osallistuminen ja järjestäminen, esiintymisistä, tiimityöskentelystä ja airuehommista
 • kurssin saa kun pisteitä esimerkiksi 100
 • tekninen toteutus vähän auki, mietitty classroom ryhmää, johon voisi liittyä kun itselle sopii
 • classroomiin lisättäisiin tehtävinä tapahtumia ja pisteet tapahtumasta saisi esimerkiksi ottamalla kuvan järjestäjän kanssa tai vastaamalla muutamaan tapahtumaan liittyvään helppoon kysymykseen (nämä olisivat sellaisia, mitä kyseisen tapahtuman järjestäjät päättäisivät itse).
 • työtaakka, kuka tekee, mitä tekee, korvauksia?

Mäkelänrinteen lukio                                                                         Pöytäkirja

Johtokunta                                                                                          15.3.2023

_________________________________________________________________________

Pöytäkirja Mäkelänrinteen lukion johtokunnan kokouksesta lukuvuonna 2022-2023

Kokousaika: 15.3.2023 kello 17.00

Paikkana kouluravintolan kabinetti

 

Läsnä:

Heikki Mäkinen puheenjohtaja

Jenny Orphanou varapuheenjohtaja

Leena Hartikainen

Jari Leander

Sami Kopisto

Taina Ahola varajäsen

Marika Ansamaa varajäsen

Pete Saarnivaara varajäsen

Susanna Strömberg varajäsen

 

Opettajien edustajat

Tuula Sorjonen

Mikko Rantala

Henkilökunnan edustaja

Johanna Kärgin

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. Kokouksen avaus

 • Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.00

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

 • Esityslista hyväksyttiin

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

 • Tarkastajiksi valittiin Mikko Rantala ja Tuula Sorjonen.

5. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

 • Pöytäkirja on nähtävillä koulun kotisivuilla.
 • Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

6. Tiedotusasioita

 • Opettajavalinnat ja opettajatilanne kevät 2023
  • Koulussa on avoinna opinto-ohjaajan tehtävä
  • Tehtävä täytetään 1.8.2023 alkaen
   • Hakijoita oli yli 50, joista kuusi valittiin videohaastatteluun. Niiden perusteella haastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa. Haastattelut ovat maaliskuussa ja päätös tehdään huhtikuun alkuun mennessä.
  • Syksylle joudutaan palkkaamaan todennäköisesti muutamia tuntiopettajia. Asia selviää kevään aikana, kun nähdään opiskelijoiden valinnat ja kurssitarjottimen toteutumat.

 

 • Tietoja kevään yhteisvalinnasta:
  • Hakuaikaa on 21.2.-21.3.2023
  • Yleislinjalla paikkoja on 110 ja urheilulukiossa 160
  • Luvut 15.3.2023 (suluissa 2022 lopullinen hakijamäärä)
   • Yleislinja 2023 1. sija 105/ 2. sija 251/ kaikki hakijat 999 (2022: 153/363/1754)
   • Urheilulinja 2023 1. sija 364/ 2. sija 82/ kaikki hakijat 539 (2022: 397/71/591)
  • Luvut ovat hyvät tässä vaiheessa. Vuonna 2022 yleislinjalle oli paljon ensisijaisia hakijoita, koska edellisenä vuonna keskiarvoraja oli laskenut alle kahdeksan. Se houkutteli hakijoita. Pitkässä linjassa yleislinjan hakijamäärä on noussut noin 50 ensisijaisesta hakijasta tuohon reiluun sataan hakijaan.
  • Urheilulukion puolella on noin 2,2 hakijaa paikkaa kohti.

 

 

7. Koulun talousarvio 2023

Rehtori esitteli yleissivistävän koulutuslinjan hyväksymä talousarvio sekä koululla tehdyn talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2023.

 • Budjetin loppusumma on 8,66 miljoonaa euroa eli 182 498 euroa suurempi kuin viime vuonna.
 • Ennakkoon ilmoitettu korvaus opiskelijaa kohti on 4 343 euroa (2022 4212 euroa). Summa on noussut, koska keskitettyjä rahoja on siirretty viime vuoden tapaan suoraan lukioille ja kaupunki on myös nostanut rahoitusta kustannusten nousun myötä. Esimerkiksi tutkintoon valmentavan koulutuksen (tuva) rahat ovat suoraan yksikköhinnassa.
 • 4. vuoden opiskelijasta saa 1/3 korvauksen eli n. 1450 euroa/opiskelija.
 • Huomioitu opiskelijamäärä on yhteensä 893 (vuonna 2022 858) opiskelijaa.
  • 1.–3. vsk. opiskelijat 741 (vuonna 2022 699) ja 4. vuoden opiskelijat 152 (2022 159).
 • Opiskelijamäärään perusteella tapahtunut kasvu on 272 100 euroa
  • Laskennallisen opiskelijamäärän lisäys euroina on 182 406 euroa.
  • Yksikköhinnan perusteella tullut kasvu on 89 694 euroa.
 • Erityistehtäväopiskelijoista koulu saa valtion kautta tulevan erityistehtävälisän omaan budjettiinsa. Erityistehtävälisä on 353 241 euroa. (2022 342 324 euroa)
 • Valtakunnalliseen kehittämistehtävään valtion tuki on 185 000 euroa. (Sama kuin 2022)
 • Kertapalkkioihin on osoitettu 18 700 euroa (16 600 vuonna 2022)
 • Oppimateriaalikustannuksiin on varattu 356 100 euroa (vuonna 2022 402 000 euroa). Summaa on tasoitettu toteutuneiden ostojen mukaan. On perustunut arvioihin aikaisemmin.
 • Opiskelijaruokailuun varattu määrärahan korotus on 46 477 euroa.
 • Vuokrakulut vähenevät 160 520 eurolla, mutta muut kiinteistökulut nousevat noin 66 000 euroa.
 • Tämän lisäksi käytössä on vielä koronatukia n. 50 000 euroa.
 • Liitteinä käyttösuunnitelmat.
 • Käyttösuunnitelmasta keskusteltiin laajasti ja rehtori selvitti esimerkiksi tiliöintiä ja kustannuspaikkoja. Suurimmat muutokset käyttösuunnitelmassa kohdistuvat kansainväliseen toimintaan ja kulttuurivierailuihin varattuihin rahoihin. KV-rahojen lisäys johtuu esimerkiksi koulun Erasmus-hankkeesta, johon myös koulu osoittaa varoja. Maksuton toinen aste velvoittaa oppilaitoksen maksamaan esimerkiksi opetukseen kuuluvia teatterivierailuja ja siksi ko. kohdassa on kasvua.
 • Johtokunta keskusteli myös kertapalkitsemisesta ja sen perusteista. Keskustelusta nostettiin esille seuraavia näkökulmia:
  • Palkitsemista on vaikeaa toteuttaa siten, että se olisi kaikkien mielestä tasapuolista.
  • Palkitsemista ei kuitenkaan ole syytä tehdä siten, että palkkiorahat jaettaisiin tasan henkilökunnan kesken.
  • Kertapalkkioiden summat ovat aika pieniä ja saajasta kokouksessa mainitseminen tai yleensä kiitos saattaa tuntua merkittävämmältä kuin itse rahallinen korvaus.
  • Palkkioperusteina voi käyttää koulun lukuvuoden tavoitteita tai esimerkin toimialan antamia tavoitteita.
  • Jotta palkitseminen tuntuisi oikeudenmukaisemmalta, kauden tavoitteet ja palkitsemisperusteet on syytä kertoa selvästi ja useamman kerran. Perusteet voivat koskea koko lukuvuotta, mutta rinnalla voisi olla myös lukukausikohtaisia perusteita.
  • Palkitsemisessa on hyvä huomioida myös opetukseen liittyvä hyvä perustyö, mutta se ei voi olla ainoa peruste.
  • Kriteerejä ei saisi olla liikaa.
  • Johtokunta ehdotti myös sitä, että henkilökunta voisi ilmiantaa osaajia ja hyviä onnistumisia. Lisäksi nostettiin esille mahdollisuus kertoa omista onnistumisista esimerkiksi onnistumiskeskusteluissa.

 

Mäkelänrinteen lukion vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Helsingin kaupungin talousarvion kokouksessaan 23.11.2022. Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta on 13.12.2022 (§ 303) hyväksynyt vuoden 2023 tulosbudjetin. Toimialan johtaja on 8.2.2023 (§ 12) päättänyt vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman vastuuhenkilöt sekä heidän määrärahat ja tuloarviot.

 

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 12.12.2022 talousarvion noudattamista koskevat ohjeet (Helmi, Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Suomenkielisen lukiokoulutuksen päällikkö on suomenkielisen lukiokoulutuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö.

Suomenkielisen lukiokoulutuksen päällikkö on 28.2.2023 päättänyt tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti lukiokohtaisen kehyksen talousarviovuodeksi 2023.

Esittelijä toteaa, että lukion talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetissa on lukiokoulutusta sitovat toiminnalliset tavoitteet v. 2023.

Mäkelänrinteen lukion osalta budjettikehys on yhteensä 8 660 376 euroa.

Esityslistan liitteenä on lukion käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin.

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

 

Päätös: Mäkelänrinteen lukion johtokunta päätti hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

 

Lisäksi johtokunta päätti, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

 

8. Lukuvuoden 2023–24 jaksotus sekä työ- ja loma-ajat

Rehtori esitteli ehdotuksen Mäkelänrinteen lukion jaksotukseksi sekä työ- ja loma-ajoiksi lukuvuonna 2023–2024. Päivämäärät noudattavat viraston ohjetta. Koulu voi tehdä yhden työpäivämuutoksen eli siis käytännössä lauantaityöpäivän.

 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 1.11.22 §45 Helsingin kaupungin suomenkielisten lukioiden lukuvuoden 2023 - 2024 työ- ja loma-ajoista seuraavaa:

Työaika alkaa syksyllä 10.8.2023 (to) ja päättyy 22.12.2023 (pe).

Syysloma on viikolla 42 eli 16.10.2023 (ma) - 20.10.2023 (pe).

Joululoma on 23.12.2023 (la) - 7.1.2024 (su).

Työaika alkaa keväällä 8.1.2024 (ma) ja päättyy 1.6.2024 (la).

Talviloma on viikolla 8 eli 19.2.2024 (ma) - 23.2.2024 (pe).

 

Suomenkielinen jaosto päättää siirtää päätösvaltaansa siten, että lukioiden rehtorit voivat päättää lukuvuoden aikana tehtävästä yhdestä työpäivän muutoksesta lukuun ottamatta syksyn ja kevään aloitus- ja päättymispäivää. Työpäivän muutos ei saa aiheuttaa kaupungille ylimääräisiä kustannuksia.

 

Jaksot lukuvuonna 2023 – 2024 (5-jaksojärjestelmä)

 

I                     10.08.2023 - 02.10.2023    38 päivää

II                    03.10.2023 - 29.11.2023    37 päivää

III                   30.11.2023 - 06.02.2024    38 päivää

IV                   07.02.2023 - 08.04.2024    37 päivää

V                    09.04.2023 - 01.06.2024    38 päivää

 

Yhteensä 188 päivää

 

Johtokunta hyväksyi työajat ja antoi rehtorille luvan tarvittaessa toteuttaa työpäivämuutoksen.

 

 

9. Lukuvuoden 2023-2024 asioita

 • Tuntikiertokaavion muutos ro-tunnin osalta (liite)
  • Tuntikierron muutoksella saadaan ro-tunnille pidempi aika ja ro-tunti toteutuu jatkossa joka toinen viikko. Tarkoituksena on vastata paremmin oppivelvollisuuden haasteisiin lukiossa.
 • Uusinta- ja arvosteluaikataulujen muutos (liite)
  • Opettajakunnalta on tullut toiveita, että arvostelulle pitäisi saada lisää aikaa jakson viimeisen viikon jälkeen.
  • Rehtori esitteli kaksi versioita, joissa muutos on toteutettu 2. jakson osalta. (liite)
  • Johtokunta puolsi versiota 2.
 • Toimialalla on asetettu yhteiset tavoitteet OHR-työn ja koulun hyvinvointityölle. Märskyssä painotus olisi seuraavissa asioissa:
  • Yhteisöllisyyden ja opiskelijoiden vuorovaikutuksen vahvistaminen sekä yksinäisyyden tavoitteellinen ehkäiseminen osana pedagogiikkaa ja toimintakulttuuria
  • Oppilaitoksen turvallisuuskulttuurin vahvistaminen: turvallisen yhteisön pelisääntöjen laadinta
  • Arvostava vuorovaikutus koko yhteisössä
 • Johtokunta puolsi ehdotettuja muutoksia koulun toimintatapoihin.

 

10. Poissaolojen seuranta ja oppivelvollisuuden laajentuminen

 • Rehtori esitteli toimialan ohjeistuksen poissaolojen seurannasta ja Mäkelänrinteen lukion ohjeistuksen.
 • Poissaolojen seuranta on tarkentunut oppivelvollisuuden laajentumisen myötä. Jatkossa huoltajien on selvitettävä poissaolot heti ja koulun on pyydettävä selvitykset poissaoloille, jos huoltaja ei niitä Wilmassa oma-aloitteisesti selvitä.
 • Mäkelänrinteen lukiossa selvittämättömiä poissaoloja tarkastellaan pääosin viikkotasolla ja pyynnöt selvittää poissaoloja tehdään samoin viikkotasolla. Tässä tosin huomioidaan opiskelijan opintojen eteneminen.

 

11. Seuraava kokous

 • Viikolla 23: 7.6. tai 6.6.2023 klo 17.00

12. Kokouksen päättäminen

 • Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

 

 

 

______________________                                                                 __________________

Heikki Mäkinen                                                                                   Vesa Vihervä

puheenjohtaja                                                                                    sihteeri

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat

 

 

Mikko Rantala                                                                                     Tuula Sorjonen

 

Mäkelänrinteen lukio                                                                         Pöytäkirja

Mäkelänrinteen lukion johtokunta

Kokousaika: Keskiviikkona 7.6.2023 kello 17.00

Paikka: Kouluravintolan kabinetti

Jenny Orphanou puheenjohtaja, huoltajien edustaja

Leena Hartikainen huoltajien edustaja

Pete Saarnivaara huoltajien edustaja

Susanna Strömberg huoltajien edustaja

Oskari Terhemaa opettajien edustaja

Johanna Kärgin muun henkilökunnan edustaja

Vesa Vihervä sihteeri

1. Kokouksen avaus

 • Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

 • Esityslista hyväksyttiin.

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

 • Valittiin Johanna Kärgin ja Oskari Terhemaa.

5. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

 • Pöytäkirja hyväsyttiin.

6. Tiedotusasiat

 • Rehtori kertoi tietoja kevään opiskelijavalinnoista:
  • valinnat selviävät 14.6.2023 ja ne saa julkistaa 15.6.2023.
   •  Yleislinja 2023 1. sija 126/ 2. sija 296/ kaikki hakijat 1151 (2022: 153/363/1754)
   • Urheilulinja 2023 1. sija 444/ 2. sija 105/ kaikki hakijat 658 (2022: 397/71/591)
  • keskiarvo tulee todennäköisesti nousemaan
  • urheilupisteiden raja on suunnilleen 16.00 ja lajiliiton pisteiden keskiarvo oli 3,96.
 • Rehtori esitteli kevään ylioppilaskoetulokset ja valmistuneiden määrät.
  • lukuvuoden aikana on valmistunut 217 ylioppilasta
  • kolmessa vuodessa valmistuneita opiskelijoita oli 33 kappaletta
  • kirjoitusten arvosanat ovat pysyneet samassa tasossa kuin aikaisemmin
  • kirjoitettavien aineiden määrä on kasvanut, mutta viiden aineen kirjoituspakko ei vielä täysin näy.
 • Urheilulehden artikkeli tanssivalmennuksesta
  • Johtokunnan jäsenille jaettiin ko. artikkeli.
  • Rehtori kertoi koulun toiminnasta tapauksen selvittelyssä ja jälkihoidosta.
  • Johtokunta keskusteli asiasta laajasti ja koulun todettiin toimineen ohjeiden mukaisesti.
 • Märskyn uudet kotisivut
  • Märskyn kotisivut on päivitetty kaupungin uuden kotisivumallin mukaisiksi.
  • Sivut ovat tällä hetkellä minimisisällöllä ja sivuja täydennetään kesän aikana, kun tulevan lukuvuoden aikataulut jne. ovat selvillä. Märskyn uudet kotisivut

7. Toimintakertomus 2022–2023 ja palaute lukuvuodesta

Rehtori esitteli lukuvuoden toimintakertomuksen pääkohdat.

 • Talous pysyi budjetissa vuonna 2022 ja lukuvuonna jaettiin korvauksia yo-korjauksista yhteensä 42 kurssin verran.
 • Koulu saavutti hyvin asetetut tavoitteet, mutta osa tavoitteista on tulevana lukuvuonna samoja.
 • Sitovat tavoitteet
 • Lukion omat tavoitteet, jotka liittyivät oppimiseen ja opiskeluun, yhteisöllisyyteen sekä uusien tilojen hyödyntämiseen toteutuivat myös. Oppimisen ja opiskelun osalta on vielä tekemistä, koska täysin ei ole vielä palauduttu koronasta. Yhteisöllisyys on teemana myös ensi vuonna ja pyrimme sitä lisäämään pienryhmissä ja oppitunneilla. 
 • Kunta10 kehittämiskohteina olivat erityisesti johtaminen ja työyhteisötaidot. Johtamisessa on pyritty parantamaan viestintää ja varamaan aikaa henkilöstölle. Työyhteisö osallistui koko vuoden kestäneeseen koulutukseen, josta on saatu hyvää palautetta. Koulutus perustui pääosin ryhmäkeskusteluihin.
 • Lukuvuoden aikana tiimien toiminta on ollut erittäin aktiivista ja tiimit ovat kehittäneet koulun toimintaa hyvin.
 • Lukuvuoden aikana on valmistauduttu kansainvälisen toiminnan laajentumiseen ja koulu sai Erasmus+ akkreditoinnin.
 • Opettajien palautetta ja ajatuksia kuluneesta lukuvuodesta voi lukea täältä Linkki Padlettiin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Johtokunta hyväksyi toimintakertomuksen esittelyn mukaisesti.

8. Lukuvuoden 2023–2024 asioita

Märskyn kehittämiskohteet 2023-2024 

Kunta10-kyselyyn perustuvat kehittämiskohteet: 

 • työmäärän hallinta ja työpaineet  
 • työyhteisötaidot 
 • syrjintä- ja työpaikkakiusaaminen 

Nämä kehittämiskohteet on työyhteisö valinnut ja ensimmäiset toimenpiteet on jo tehty.

OHR-työn ja koulun hyvinvointityön painopisteet. Märskyssä painotus olisi seuraavissa asioissa:  

 • Yhteisöllisyyden ja opiskelijoiden vuorovaikutuksen vahvistaminen sekä yksinäisyyden tavoitteellinen ehkäiseminen osana pedagogiikkaa ja toimintakulttuuria  
 • Oppilaitoksen turvallisuuskulttuurin vahvistaminen: turvallisen yhteisön pelisääntöjen laadinta 
 • Arvostava vuorovaikutus koko yhteisössä

Hyvinvointityö on keskeisessä osassa koulujen kehittämistyötä tulevana lukuvuonna ja Märsky on mukana monessa toiminnossa.

Kasko laatuhankeen Märskyn tavoitteet

 • yhteisöllisyys/aktiivisuuspassi
 • koelabra

Laatuhankkeen tiimoilta kehitettävä yhteisöllisyyspassi tukee hyvinvointityötä ja koelabran ajatuksena on mahdollistaa kokeiden tekeminen helpommin ja joustavammin.

Tiimit 2022-2024:

 • Erityistehtävä
 • Hyvinvointi ja osallisuus
 • Kansainvälisyys                                    
 • Oppimisen tuki ja pedagogiikka
 • Verkostoituminen
 • Viestintä
 • Ympäristö

Tiimit jatkavat samoina tulevana lukuvuonna, joitain henkilövaihtoja voidaan tehdä.

9. Työyhteisön hyvinvointi

 • yhteisölliset tapaamiset Ulla Rasimuksen johdolla jatkuvat syksyllä 2023.

10. Muut asiat

Leena Hartikainen kysyi psykiatrisesta sairaanhoitajasta ja ehdotti ko. palvelun saamista lukioihin. Rehtori lupasi viedä viestiä eteenpäin ja selvittää asiaa.

11. Seuraava kokous

Varsinaiseksi päiväksi sovittiin 28.9.2023 klo 17.00 ja varapäivä 27.9.2023 klo 17.00

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

Jenny Orphanou                                                                                  Vesa Vihervä

puheenjohtaja                                                                                    sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Johanna Kärgin                                                                                   Oskari Terhemaa

Pöytäkirja lukukauden 2023–2024 ensimmäisestä johtokunnan kokouksesta

Kokousaika: Torstaina 28.09.2023 klo 17.00

Paikka: Kouluravintolan kabinetti 

Heikki Mäkinen, puheenjohtaja, huoltajien edustaja

Jenny Orphanou, varapuheenjohtaja, huoltajien edustaja

Taina Ahola, huoltajien edustaja

Marika Ansamaa, huoltajien edustaja

Leena Hartikainen, huoltajien edustaja

Sami Kopisto, huoltajien edustaja

Jari Leander, huoltajien edustaja

Pete Saarnivaara, huoltajien edustaja

Susanna Strömberg, huoltajien edustaja

Mikko Rantala, opettajien edustaja

Johanna Kärgin, muun henkilökunnan edustaja

Topias Muukkonen, opiskelijakunnan edustaja

Vesa Vihervä, sihteeri/rehtori

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. Kokouksen avaus

 • Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

 • Esityslista hyväksyttiin

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

 • Tarkastajiksi valittiin Mikko Rantala ja Topias Muukkonen

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

 • Pöytäkirja hyväksyttiin.

6. Koulun yleisiä asioita

 • Rehtori esitteli koulun yleistilannetta

6.1. Opiskelijat

 • 23-ryhmät 270 opiskelijaa: yleislinja 9.00 (2022: 8.85) ja urheilupuoli 16.15 (2022: 15.95)
 • Kaksi 2. vuoden opiskelijaa tuli yhteishaun kautta.
 • Lisäksi on otettu 10 opiskelijaa toiselle tai kolmannelle vuosikurssille
 • kokonaismäärä 993 (viime vuonna 925) 

6.2. Henkilökunta

 • 53 opettajaa
 • uutta henkilökuntaa: Jouttijärvi Tuula (äidinkieli), Pulli Annuliina (erityisopettaja), Siniharju Sami (opinto-ohjaus), Kajaala Jenny (kuvataide), Idström Ilari (historia, yhteiskuntaoppi), Leppäaho Terhi (äidinkieli), Tarvainen-Li Liisa (ruotsi), Tiia Asikainen (yhteisöllinen työ), Kati Gabrielsson (kuraattori), Milla Kelonurmi (terveydenhoitaja), Lotta Juurikivi (terveydenhoitaja), Ville Sani (siviilipalvelushenkilö)
 • vapailla: Erika Nenonen, Veera Pirilä, Niina Kiiskinen, Auroora Vihervalli
 • apulaisrehtoreina esimiesvastuulla Anne-Eeni Avell (opetusyksikkö 2), Janne Rautiainen (opetusyksikkö 1) ja Simo Tarvonen (valmennus ja akatemia)
 • valmentajia noin 95
 • koulupsykologit Stephanie Sundman ja Janica Järvenpää
 • koulukuraattori Hanna Kempe-Jalonen ja Kati Gabrielsson
 • yhteisöllinen työ Tiia Asikainen
 • terveydenhoitajat Milla Kelonurmi ja Lotta Juurikivi

 

7. Syksyn kuulumiset koulusta

 • taloustilanne: Koulun taloustilanne on hyvä ja laskennallisesti budjetista on käytetty sen verran kuin syyskuussa pitäisi olla käytettynä/käyttämättömänä. Lokakuussa opettajien palkat kirjautuvat oikeiksi elokuu-lokakuun osalta. Tuolta ajalta opettajat ovat saaneet pääosin peruspalkkaa ja lisät ja mahdolliset ylityöt tulevat maksuun lokakuussa. Koululla on käytössä vielä kahta eri koronatukirahaa ja niiden molempien käyttöajat loppuvat heinäkuuhun 2024 mennessä. Näitä rahoja on vielä käyttämättä noin 70 000 euroa. 
 • ylioppilaskokeet: Ylioppilaskokeet ovat syksyn osalta päättyneet ja kokeiden järjestelyt onnistuivat hyvin. Ensimmäisenä reaalikoepäivänä koululla oli sähköongelmia, kun yksi pääsulake rikkoutui. Kirjoitukset saatiin vietyä normaalisti lävitse aluksi varavirtalähteiden ja myöhemmin uusien johtovetojen avulla.
 • Urheilulukio-sarja: Sarjaa on esitetty Ylen 2 -kanavalla ja se on myös nähtävillä Yle Areenassa. Sarjasta tehdään toinen kausi, joka käsittelee kevätlukukautta. Yle Areenassa on vielä nähtävillä sarja Koriselämää Märskyssä.
 • Huoltajien illoista on tullut pääosin hyvää palautetta ja osallistujia oli runsaasti. Muuta huomioitava asia:
  • 2. vsk. huoltajien illassa tuli esille, että arviointiperusteet eivät ole kaikilla opintojaksoilla nähtävissä Wilmassa. à Wilmaan pitää laittaa, mihin arviointi perustuu; vähintään tärkeimmät arviointiin vaikuttavat tehtävät, välikokeet ja kokeet sekä esimerkiksi päivämäärät palautettavista töistä. Wilmassa riittää lyhyt selvitys ja sen lisäksi voi olla opiskelijoille linkki esim. oppimisalustalle.
  • 1. vsk. Jo ensimmäisessä jaksossa paljon kokeita ja arvosteltavia töitä. 
  • Yhteisöllisyys on huomioitava oppitunneilla esimerkiksi erilaisilla työtavoilla. 
  • Oppitunneilta tulee vähän palautetta ja tuleva palaute on helposti ainoastaan poissaoloja ja myöhästymisiä
  • Viikkotiedotetta kiiteltiin
  • Johtokunta keskusteli asiasta ja tässä kohdassa kysyttiin myös ryhmien opiskelijamääristä. Määrät olivat olleet esillä myös henkilökunnan kokouksessa ja rehtori esitteli ko. luvut. Opiskelijamäärät ovat pääosin 25-32 opiskelijaa/ryhmä. Isoissa aineissa keskiarvo asettuu noin 27 opiskelijaa/ryhmä.
  • Johtokunnan edustajat totesivat, että koulun henkilökunnan antama palaute Wilman kautta on huoltajille hyödyllistä, sillä niitä voi hyödyntää keskustelun avauksina oman nuoren kanssa.

 

8. Toimintasuunnitelma

 • rehtori esitteli lukuvuoden toimintasuunnitelmaehdotuksen keskeiset kohdat ja johtokunnalla oli kokousmateriaaleissa käytössä koko toimintasuunnitelma. 
  • Esittely keskittyi toiminnan tavoitteisiin ja tiimien työskentelyyn.
  • Johtokunta kysyi työyhteisön yhteisöllisyyteen liittyvistä toimista ja viime lukuvuonna aloitetuista työyhteisökoulutuksista sekä niiden vaikutuksista. Tapahtumissa on käyty asioista lävitse yhteisön toiminnan ja yhteisten pelisääntöjen kautta. Niissä ei ole käsitelty yksittäisiä tapauksia, mutta saatu työkaluja arjen kohtaamisiin.
  • Kodin ja huoltajien yhteistyön osalta keskusteltiin tiedottamisesta sen jälkeen, kun nuori on täyttänyt 18 vuotta. Koulun olisi hyvä tiedottaa laajemmin kotisivuista ja käyttää jossain määrin sähköpostiviestejä yli 18-vuotiaiden huoltajille koulun yleisasioissa tiedottamisessa. Lisäksi huoltajia olisi hyvä muistuttaa siitä, että opiskelija voi antaa luvan huoltajan käyttää Wilmaa myös 18 vuotta täytettyään.
 • resurssit: Koulussa on opiskelijoita syksyllä 993, joista syksyllä valmistuvia on noin 70. Koulu on saanut budjettirahoja 2023 talousarviossa 741 opiskelijalle (4343 euroa/opiskelija) ja 152 (1450 euroa/opiskelija) neljännen vuoden opiskelijalle (vuoden budjetin laskennallinen määrä 893 opiskelijaa). Lisäksi erityistehtävään on saatu 353 241 euroa ja kehittämistehtävään 185 000 euroa. Kevään laskentapäivän luku on noin 850, joten vuoden 2024 laskennallinen opiskelijamäärä on noin 940 opiskelijaa. 
 • oppituntien ulkopuoliset työtehtävät
  • lukioresurssituntien laskennallinen määrä on 160–165, käytetty 175 ja varaukseksi jätetty 4 ax-kurssia.

 

9. Lausuntopyyntö Helsingin kaupungin lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten työ- ja loma-ajoista 2024–2025:

 • Johtokunta antoi esityksensä työ- ja loma-ajoista kokouksessa kuultuaan henkilökunnan ja opiskelijoiden kannat.
  • Henkilökunnan mielipide kysyttiin kokouksessa 26.9.2023. He kannattivat vaihtoehtoa 1.
  • Opiskelijakunnan mielipidettä kysyttiin teams-kyselyllä ja 98 % vastaajista kannatti vaihtoehtoa 1.
  • Johtokunta keskusteli asiasta ja esittää omana kantanaan vaihtoehtoa 1.
  • Keskustelussa nousi esille lyhyemmän syysloman mahdollisuus, joka on käytössä Helsingin ruotsinkielisissä lukioissa. Erityisesti urheilijoille syysloma ei ole loma-aikaa, sillä urheilusarjat pyörivät normaalisti. Lukuvuoden alkamisen myöhäistäminen, syysloman lyhentäminen ja pitkä joululoma sopisivat paremmin lukiolaisille.
 • 1. vaihtoehto
  • Työaika alkaa syksyllä 8.8.2024 (to) ja päättyy 20.12.2024 (pe).
  • Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2024 (ma) – 18.10.2024 (pe).
  • Joululoma on 21.12.2024 (la) – 6.1.2025 (ma).
  • Työaika alkaa keväällä 7.1.2025 (ti) ja päättyy 31.5.2025 (la).
  • Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2025 (ma) – 21.2.2025 (pe).
  • Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi aikaisemmin elokuussa. Joululoma olisi hieman yli kaksi viikkoa niin, että opiskelu alkaisi loppiaisen jälkeen. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.

 

 • 2. vaihtoehto
  • Työaika alkaa syksyllä 12.8.2024 (ma) ja päättyy 20.12.2024 (pe).
  • Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2024 (ma) – 18.10.2024 (pe).
  • Joululoma on 21.12.2024 (la) – 1.1.2025 (ke).
  • Työaika alkaa keväällä 2.1.2025 (to) ja päättyy 31.5.2025 (la).
  • Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2025 (ma) – 21.2.2025 (pe).
  • Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi hieman myöhemmin elokuussa. Joululoma olisi vastaavasti lyhempi niin, että opiskelu alkaisi tammikuun toisena päivänä. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.

 

10. Kouluterveyskyselyn tulokset

 • Johtokunta tutustui ja keskusteli alustavasti tuloksista, mutta pääkäsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
 • Tuloksista nostettiin esille yksinäisyyteen ja ruokailuun liittyvät tulokset. Yksinäisyyteen ja sen torjuntaa on kiinnitettävä huomiota esimerkiksi oppituntien työtavoilla. Ruokailuun liittyvissä kohdissa merkittävää oli se, että opiskelijakunnan ajama ruokailuajan pidentäminen näkyi tuloksissa positiivisena nousuna, mutta ruuan laatu sai kritiikkiä.

 

11. Seuraava kokous

 • Seuraava kokous päätettiin pitää 18.1.2024 kello 17.00 ja varapäivänä on 17.1.2024.

 

12. Kokouksen päättäminen

 • Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.