Yhteisöllisyys kielilukiossa

Helsingin kielilukio tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia aktiiviseen ja yhteisölliseen toimintaan. Lähde mukaan vaikkapa johonkin koulumme useista kerhoista tai osallistu opiskelijakunnan toimintaan. Kielilukiossa järjestetään myös paljon teemapäiviä ja vierailuita sekä ryhmäytymistapahtumia.

Opiskelijakuntaan valitaan edustaja kustakin ryhmänohjausyhmästä vuosittain. Hallitus kokoontuu kerran viikossa erikseen ilmoitettavassa luokkatilassa.

Tutoriksi pääsee käymällä tutor-kurssin, joka järjestetään vuosittain 5. jaksossa (varsinainen tutor-työ tehdään tätä seuraavana vuonna). Kurssille pääsee valitsemalla sen kurssitarjottimesta. Lisätietoja antaa Minna Ollila. 

Liikuntatutorit kokoontuvat maanantaisin klo 11:30 (luokkatila ilmoitetaan myöhemmin). Toimintaan pääsee mukaan tulemalla kokoukseen. Mukana toiminnassa olemisesta saa pisteitä ja jos niitä kerää tarpeeksi, saa kurssin. 

Bänditreenit pidetään musaluokassa torstaisin kolmelta. Mukaan voi tulla myös vasta-alkajana. Aktiiviset bändiläiset saavat toiminnassa mukana olemisesta kurssin. Jos et ole käynyt MU1-kurssia, juttele ennen treeneihin ilmestymistä musaope Tiinan kanssa.

Sometiimi kokoontuu kuvisluokassa perjantaisin klo 11:10. Aktiiviset sometiimiläiset saavat toiminnasta mukana olemisesta opintojakson suoritusmerkinnän. Tiimin porukka kootaan aina syksyisin. Jos haluat hypätä mukaan kesken vuoden, ota yhteyttä kuvisope Minttuun

Heklun shakkikerhoon on mahdollista tulla pelaamaan ja oppimaan shakkipeliä. Shakkikerho kokoontuu torstaisin klo 11-12.  Pitkäjänteisellä kerhoharrastamisella on mahdollisuus saada kurssi. Lisätietoa saa tarvitessa Ilpo Iisakalta.

Kaikki Heklun opiskelijat ovat tervetulleita ympäristöraatiin. Raati kokoontuu torstaisin klo 11:30 bilsan luokassa ja suunnittelee kaikenlaista kivaa kestävän kehityksen ympärillä. 14 juttuun osallistumisesta saa kurssin. Ympäristöraatia vetää ja lisätietoja antaa Eeva Lukkala.

Kielilukiossa käynnistellään kansainvälisyyteen ja kestävään kehitykseen pureutuvaa UNESCO-toimintaa. Toimintaan liittyy erilaisia projekteja, olemalla aktiivisesti mukana toiminnasta on mahdollista saada kurssi. Lisätietoja antavat Milja Mantere ja Eeva-Maria Muurman.

Liikuntacoach toimii Heklussa osana yhteisöllistä opiskeluhuoltoa tiiviissä yhteistyössä koulun henkilöstön kanssa. Liikuntacoachimme edistää opiskelijoiden hyvinvoinnin eri osa-alueita fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan avulla.

Liikuntacoach työskentelee yhteisöllisen opiskeluhuollon painopisteiden, tavoitteiden ja toimintatapojen mukaisesti huomioiden koulujen omat tarpeet.

Liikuntacoach-toimintaa toteutetaan kouluissa sekä yksilö- että yhteisötasolla. Toimintaa järjestetään myös oppilaitosten ulkopuolisissa paikoissa. Hän organisoi opiskelijoille ohjelmaa liikuntavälitunneilla, tarjoaa erilaisia liikuntaryhmiä seuratoimijoiden kanssa sekä tarjoaa vuoden aikana erilaisia lajikokeiluja sekä opiskelijoille että henkilökunnalle.

Heklussa on myös jalkapallojoukkue.  Joukkue kootaan syksyisin. Ilmoittautuminen alkaa elokuussa ja treenit syyskuussa. Toimintaan osallistumisesta saa liikunnan opintojakson suoritusmerkinnän.