Ansök om en tjänstebostad

Arbetar du vid Helsingfors stad eller söker du jobb vid staden? Vi tillhandahåller våra anställda tjänstebostäder med hyresavtal som gäller tills vidare.

På den här sidan

Tjänstebostäderna förmedlas särskilt till anställda inom branscher med brist på arbetskraft, men alla anställda kan ansöka om och erhålla en bostad. Prioriteringsordningen av titlar kontrolleras med tre månaders mellanrum.

Ansökan om tjänstebostad

Börja din sökning efter en tjänstebostad genom att ta en titt på de lediga bostäderna. Fyll sedan i en ansökan om tjänstebostad. Du kan lägga till de bostäder som intresserar dig i din ansökan.

När du har fyllt i ansökan ska du identifiera dig med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. När du har bekräftat din ansökan, lagras den i vårt system.

Om du inte har möjlighet till stark autentisering, vänligen besök kundtjänsten för ansökning om hyresbostad på Verkstadsgatan 8 för att autentisera dig. Ta med dig ditt körkort, pass eller identitetsbevis. Bostadsansökan iakttas i valet av boende först efter identifieringen.

Giltighetstid

Ansökan är giltig tre månader (90 dagar) från inlämnandet eller redigeringen.

Ansökan om och förmedling av bostäder är avgiftsfritt, och av mottagaren av bostaden debiteras ingen hyresgaranti eller övriga garantiavgifter. Hyran debiteras med faktura.

Närmare anvisningar om hur du ansöker om tjänstebostad

Börja din sökning efter en tjänstebostad genom att ta en titt på de lediga bostäderna på introduktionssidan för tjänstebostäderna (Länk leder till extern tjänst). På introduktionssidan, välj de bostäder som du vill ansöka om. Lämna sidan med uppgifterna om bostaden vara öppna i webbläsaren eller ta upp dem. Du behöver uppgifterna om bostaden när du fyller i din ansökan.

Vi rekommenderar även att du bekantar dig med anvisningarna på denna webbplats, de vanliga frågorna och de bostadsområden(Länk leder till extern tjänst), där de bostäder som intresserar dig är belägna.  

Tjänstebostäder förmedlas till anställda inom alla sektorer vid Helsingfors stad, stadens centralförvaltning och vid affärsverken. Endast Servicecentralen Helsingfors förmedlar sina tjänstebostäder själv. De anställda vid Servicecentralen kan fråga om eventuella tjänstebostäder vid Servicecentralens enhet för personaltjänster.

Anställda vid följande aktörer kan ansöka om tjänstebostad:

 • Fostrans- och utbildningssektorn
 • Stadskansliet
 • Stadsmiljösektorn
 • Kultur- och fritidssektorn
 • Räddningsverket
 • Social- och hälsovårdssektorn
 • Stara
 • Ekonomiförvaltningstjänsten
 • Revisionskontoret
 • Företagshälsan Helsingfors

Fyll i en ansökan om tjänstebostad.(Länk leder till extern tjänst) Du kan lägga till de bostäder som intresserar dig i din ansökan på sidan Uppgifterna om bostaden som söks.

Vi rekommenderar att du lägger till din personliga e-postadress i ansökan, en adress som bara du använder.

Ansökan är giltig tre månader åt gången. Om du redigerar din ansökan eller gör en ny ansökan, ersätter den nya den tidigare.

Kom ihåg följande

 • Ange så tydligt som möjligt din yrkesbeteckning samt verksamhetsstället där du arbetar eller vilka din uppgift och ditt verksamhetsställe är.
 • Berätta mer om ditt behov av bostad i fältet Ytterligare information. Ange även om du till exempel arbetar i skift eller har familjemedlemmar som flyttar med dig (antalet barn och vuxna).
 • Var beredd på att bevisa att din anställning är giltig när du eventuellt får ett bostadserbjudande. Ta med dig ditt anställningsavtal eller annat motsvarande bevis på din anställning till bostadsvisningen.

När du har skickat in din ansökan får du ett e-postmeddelande som bekräftar att ansökan har tagits emot. Observera att du måste bekräfta din ansökan genom stark autentisering antingen med nätbankskoder eller med ett mobilcertifikat så att ansökan kan ingå i valet av boende.

Om du inte kan identifiera dig elektroniskt, kan du besöka kundtjänsten för ansökning om hyresbostad och identifiera dig med ett officiellt identitetsbevis (körkort, pass eller identitetskort).

När du har bekräftat din ansökan, vänta på att en bostad eventuellt blir ledig.

Om din situation eller dina önskemål ändras, kan du redigera ansökan i tjänsten Ansökning om hyresbostad(Länk leder till extern tjänst). Observera att endast du kan redigera uppgifterna i din ansökan. Våra rådgivare kan inte göra det.

Efter redigeringen är din ansökan giltig igen i tre månader. Om din ansökan har gått ut, gör en ny ansökan.

Du kan också häva din ansökan i samma tjänst. Då förfaller din ansökan omedelbart.

Om du blir utvald, får du ett bostadserbjudande per e-post och textmeddelande. 

Med bostadserbjudandet får du kontaktuppgifterna till hyresvärden, så att du kan komma överens om visning av bostaden och undertecknande av hyresavtalet. Du har tre vardagar på dig att bekanta dig med bostaden och besluta om du vill acceptera erbjudandet. Hyresavtalet träder alltid i kraft senast tio vardagar från erbjudandet av bostaden.

Hur väljs de boende?

Tjänstebostäderna erbjuds i första hand till anställda inom branscher med brist på arbetskraft, och personer med vissa yrkesbeteckningar inom dessa branscher prioriteras. 

Prioriteringsordningen kontrolleras med tre månaders mellanrum. Nedan kan du se prioriteringskategorierna och de yrkesbeteckningar som prioriteras.

 • Bostadsbehövande anställda i namngivna branscher med personalbrist som flyttar från områden utanför Helsingfors/Esbo/Vanda.
 • Prioritet ges till fast anställd och skiftarbetande personal i namngivna branscher med personalbrist som riskerar att bli bostadslösa. 

 • Anställda i namngivna branscher med personalbrist som redan bor i Helsingfors/Esbo/Vanda.
 • Prioritet ges till fast anställd och skiftarbetande personal i namngivna branscher med personalbrist som av en grundad anledning, som rör hälsan, ekonomin eller familjen, ska byta stadens tjänstebostad.

 • Alla anställda vid staden, med prioritet för dem som riskerar att bli bostadslösa.

 1. Social-, hälsovårds- och räddningssektorn: närvårdare
 2. Social-, hälsovårds- och räddningssektorn: sjukskötare och hälsovårdare
 3. Fostrans- och utbildningssektorn: barnträdgårdslärare inom småbarnspedagogik i finsk och svenska dagvård
 4. Social-, hälsovårds- och räddningssektorn: socialarbetare och ledande socialarbetare
 5. Fostrans- och utbildningssektorn: psykolog
 6. Social-, hälsovårds- och räddningssektorn: läkare och hälsocentralläkare
 7. Social-, hälsovårds- och räddningssektorn: brandman
 8. Fostrans- och utbildningssektorn: barnskötare inom småbarnspedagogik i finsk och svenska dagvård
 9. Social-, hälsovårds- och räddningssektorn: tandskötare
 10. Fostrans- och utbildningssektorn: specialklasslärare i finsk och svenska grundskolor
 11. Stadsmiljösektorn: projektmanager (byggnader och allmänna områden)
 12. Fostrans- och utbildningssektorn: klasslärare i svenska grundskolor
 13. Social-, hälsovårds- och räddningssektorn: psykolog
 14. Social-, hälsovårds- och räddningssektorn: handledare
 15. Kultur- och fritidssektorn: ungdomsledare
 16. Fostrans- och utbildningssektorn: special barnträdgårdslärare i finsk och svenska dagvård
 17. Social-, hälsovårds- och räddningssektorn: familjearbetare
 18. Stadsmiljösektorn: arbetsplatsövervakare (byggnader och allmänna områden)
 19. Stadsmiljösektorn: arkitekt (tjänster och tillstånd + markanvändning och stadsstruktur)

Vanliga frågor

När en tjänstebostad blir ledig för ansökan och tas med på listan över visningsobjekt, är bostaden i regel omedelbart klar för inflyttning och renoverad. Det tar i genomsnitt från några dagar till en dryg vecka tills bostäderna är klara för ansökning. Boende väljs så snart som möjligt efter att vi fått in ansökningar om bostaden.

Det är möjligt. Om det finns sökande som inte är anställda inom de prioriterade branscherna, beaktas alla anställda vid staden som ansökt om bostaden i valet.

I förmedlingen av tjänstebostäderna prioriterar vi sökande som flyttar till huvudstadsregionen eller som löper risk att bli bostadslösa. Därför lönar det sig att ansöka om så många bostäder som möjligt, i många olika områden. Om du till exempel endast ansöker om objekt i innerstaden eller i bara några få områden, kan vi inte nödvändigtvis erbjuda dig en tjänstebostad inom den tid du önskar. Det lönar sig att även ansöka om övriga hyresbostäder och lämna in en bostadsansökan om Heka hyresbostäder och fritt finansierade hyresbostäder

Du kan ansöka om byte med andra i samma kö genom att fylla i en bostadsansökan. Du måste ha en motiverad grund för att byta bostad, till exempel hälsomässiga eller ekonomiska skäl eller familjeskäl. Du kan ansöka om bostadsbyte när du har bott minst ett år i din nuvarande tjänstebostad.

Det kan du. Du kan ansöka om en tjänstebostad i samma kö med andra sökanden och fylla i en ansökan om tjänstebostad normalt. När du ska sommarjobba vid staden, ska du ange sommarjobb i fältet Typ av anställning i din ansökan om tjänstebostad. 

Du kan ansöka om en delad bostad när sådana finns tillgängliga i listan över visningsobjekt. Alla delade bostäder är möblerade, men inga andra tjänstebostäder är.

Det finns delade bostäder både för män och kvinnor, och du hittar information om vem som kan ansöka om den lediga bostaden i bostadsannonsen. De delade bostäderna är belägna på Sanduddsgatan i Främre Tölö och på Mechelingatan i Bortre Tölö.

Efter att du har fått ett bostadserbjudande har du tre vardagar på dig att kontakta hyresvärden (bostadsenheten i lokaltjänsterna) för att ordna en visning av bostaden och undertecknande av hyresavtalet. I samband med bostadsvisningen måste du identifiera dig och visa upp bevis på att din anställning är giltig, till exempel med ett anställningsavtal.

Efter bostadsvisningen ska du så snart som möjligt meddela bostadsenheten vid enheten för lokaltjänster om du tar emot bostaden eller inte. Hyresavtalet träder alltid i kraft senast tio vardagar från bostadserbjudandet.

Om den erbjudna bostaden uppfyller kriterierna i din ansökan och du inte har en motiverad grund att tacka nej, prioriteras du inte i kommande val av boende och du får inte nödvändigtvis något nytt bostadserbjudande. Motiverade grunder för att tacka nej är till exempel att livssituationen har förändrats eller att bostadens egenskaper inte stämmer överens med de angivna egenskaperna, till exempel att det inte finns en hiss eller att bostaden inte är tillgänglig med exempelvis rullstol.

Det kan det göra. Hyresskulder och andra boenderelaterade skulder till Helsingfors stad och dess bolag kan utgöra ett hinder för att få en tjänstebostad.

Om utestående skulder måste du senast i samband med bostadserbjudandet skicka in ett disponentintyg eller kvitton av vilka det framgår att skulderna har betalats till fullt belopp. Om du inte skickar in det begärda intyget över att skulderna har betalats inom tre vardagar från det villkorliga erbjudandet, förfaller bostadserbjudandet och bostaden erbjuds till nästa sökande. Om det framgår av intyget eller kvittona att endast en del av skulden har betalats, kan vi tyvärr inte erbjuda dig en tjänstebostad förrän skulderna har betalats till fullt belopp.

Andra betalningsanmärkningar i kreditupplysningen än utestående hyresskulder till Helsingfors stadskoncern och skulder som du har åsamkat staden i samband med ditt boende utgör inget hinder för att få en tjänstebostad.

Vi kontrollerar alla myndiga sökandes kreditupplysningar i Suomen Asiakastieto Oy: s kreditupplysningsregister innan vi gör ett bostadserbjudande. Du kan kontrollera din egen kreditupplysning avgiftsfritt en gång per år antingen genom Suomen Asiakastieto Oy eller Bisnode.

Serviceställen

Boendetjänster, rådgivning om ansökan om hyresbostad

Adress: Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors