Anvisningar för boende i tjänstebostäder

På den här sidan hittar du information om boende i en tjänstebostad.

Anvisningar för hyresgäster vid boendetjänster

Boendetjänster hyr ut stadens tjänstebostäder och en del av stadens fritt finansierade bostäder. Boendetjänster hyr även ut socialväsendets stödbostäder.

Under boendetiden kan du sköta ärenden elektroniskt på  boendetjänsters boendesidor på adressen hel.etampuuri.fi(Länk leder till extern tjänst)

På boendesidorna kan du göra felanmälningar om lägenheten, säga upp hyresavtalet för bostaden eller skicka meddelanden till boendetjänster. För att logga in på webbsidan behöver du skapa ett eget användarnamn och lösenord.

Inflyttningsanmälan

Anmäl dig till invånarförteckningen genom att skicka in en inflyttningsanmälan till disponenten eller fastighetsskötselbolaget. Du hittar anvisningar om detta på informationstavlan i ditt trapphus.

När du har skickat in din anmälan, får du ditt namn på lägenhetsdörren, portsummern och trapphustavlan. När du har skickat in din anmälan, kan du även reservera en bilplats samt boka bastutider och tider i tvättstugan. Fastighetsskötselbolaget kan även öppna din dörr om du har glömt dina nycklar.

Anmälan om adressändring

Ändra din adress på nätet på www.muuttoilmoitus.fi(Länk leder till extern tjänst). Du loggar in på tjänsten med dina nätbankskoder eller dina inloggningsuppgifter på Posti.

Du hittar mer information om flyttanmälan under Flytt på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk leder till extern tjänst).

Elavtal

Ingå ett nytt elavtal redan innan du flyttar. Säg upp elavtalet för din tidigare bostad samtidigt.

Hemförsäkring

Din hyresvärd förutsätter att du har en hemförsäkring. Om du har en hemförsäkring ska du skicka in uppgifterna om din nya bostad till försäkringsbolaget. Om du inte har en hemförsäkring ska du skaffa en när du flyttar in i din nya bostad.

Om du har en anteckning om betalningsstörning ska du boka tid hos ditt försäkringsbolag i stället för att använda e-tjänsterna. Det lönar sig att fråga efter en försäkring hos flera olika försäkringsbolag. Du kan även få en försäkring i samband med ingåendet av elavtalet.

Utkomststöd och FPA:s hjälp

FPA kan också hjälpa dig med att betala både hemförsäkringen och hyran. Du hittar mer information på https://www.kela.fi/stod-for-boende(Länk leder till extern tjänst)

Nycklar

Hämta dina nycklar från kundtjänsten för  boendetjänster på Verkstadsgatan 8. Ta med dig ditt identitetsbevis (körkort eller pass). Du måste bevisa din identitet när du kvitterar ut nycklarna.

Om du förlorar dina nycklar

Om du har förlorat dina nycklar och inte kan komma in i din bostad, ring din fastighetsskötare. Du hittar kontaktuppgifterna på informationstavlan i ditt trapphus.

Fastighetsskötaren kontrollerar din identitet och att du är skriven i bostaden. Fastighetsskötselbolaget eller bostadsbolaget tar ut en avgift för dörröppning. Avgiften tas ut antingen i samband med dörröppningen eller på efterhand med en faktura. Du låter tillverka en ny nyckel på din bekostnad.

Förrådsutrymme, bilplats och bastutid

Ett förrådsutrymme eller nätförråd kan ingå i ditt hyresavtal. Om ett förrådsutrymme ingår i ditt avtal, skaffa ett lås för förrådsdörren och håll förrådet låst.

Om du behöver en bilplats eller vill boka bastutid, kontakta din disponent eller ditt fastighetsskötselbolag. Du hittar kontaktuppgifterna på informationstavlan i ditt trapphus. Den tidigare hyresgästens bilplats och bastutid överförs inte automatiskt till dig.

Bilplatsen och bastutiden ingår inte i ditt hyresavtal, utan du betalar för dem separat till bostadsbolaget.

Hyran betalas den 2:a varje månad.

Frågor om hyresbetalning

Om du har frågor om hyresfakturering eller om din hyra är försenad, kontakta ekonomiförvaltningstjänsten: talpa.asiakaspalvelu@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) eller per telefon: 09 310 25300.

Frågor om hyresskulder

Om du har hyresskulder, kan du upprätta en betalningsplan genom att kontakta vår kundtjänst: asuntovuokraus@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Betalningsplanen är giltig högst sex månader och den upprättas endast för den tid som hyresavtalet är giltigt.

Övriga avgifter

Avgifter för en eventuell bilplats, användning av tvättstugan eller bastun ingår inte i hyran. Kom överens om användningen av dessa och om att hyra dem direkt med bostadsbolaget eller fastighetsskötselbolaget.

Som hyresgäst är du skyldig att sköta din bostad väl och ta hand om dess allmänna renlighet. Städa och rengör till exempel golvbrunnar och ventilationsventiler regelbundet några gånger per år. 

Felanmälningar

Anmäl alla eventuella fel omgående till ditt fastighetsskötselbolag eller din hyresvärd. Gör en felanmälan elektroniskt i e-tjänsterna för boende(Länk leder till extern tjänst).

 • Om du råkar ut fr en vattenskada i din bostad, anmäl detta omgående till fastighetsskötselbolaget. Du hittar kontaktuppgifterna på informationstavlan i ditt trapphus.
 • Anmäl fel på fönstren, lägenhetsdörren och på den elektriska utrustningen och VVS-utrustningen, såsom vattenarmaturer och värmeelement. Du hittar kontaktuppgifterna till ditt fastighetsskötselbolag på informationstavlan i ditt trapphus.
 • Anmäl skador på möbler eller vitvaror till din hyresvärd.
 • Ring det allmänna nödnumret 112 omedelbart om det brinner i din bostad eller om du känner röklukt i trapphuset.

Rökning

Rökning är förbjuden i lägenheten och i de gemensamma utrymmena inomhus. För boendetrivselns skull rekommenderas att man avstår från att röka på balkongerna.

Renovering av hyresbostad

Hyresbostäderna renoveras i allmänhet vid utflyttning. Under boendetiden utförs endast små reparationer.

Det bästa sättet att hålla sig informerad om renoveringar i ditt bostadsbolag är att läsa meddelandena på bostadsbolagets informationstavla eller att fråga disponenten.

Observera att de boende inte själva får utföra några vatten-, avlopps- eller elarbeten.

Husdjur

Husdjur är tillåtna, men de får inte röra sig fritt utanför lägenheten. Det är inte tillåtet att tvätta husdjur i husets gemensamma bastu- eller tvättutrymmen, och de får inte heller vistas på lekplatser för barn.

Boendefrid

Var och en har rätt till hemfrid och en trygg boendemiljö. Vårda grannsämjan och följ de allmänna reglerna samt bostadsbolagets ordningsregler.

Kom ihåg att informera dina grannar i god tid om du ordnar en fest. Det är också bra att meddela om saken på informationstavlan. Kom ihåg att följa reglerna om tyst tid i huset.

Anmäl störningar

Om din granne oskäligt stör din hemfrid, anmäl störningen till disponenten för bostadsbolaget eller kontakta polisen i allvarliga fall. Berätta i din anmälan vad som hände, var det hände och hur länge störningen pågick. 

Som störande liv räknas:

 • Att spela musik för högt.
 • Att använda tvättmaskinen eller diskmaskinen på natten.
 • Oljud på grund av gäster eller festande.
 • Återkommande ljud av slagsmål och skrikande.
 • Störande beteende i husets gemensamma utrymmen.

Tips för tryggt och givande boende:

 • Torka inte kläder på värmeelementen på grund av brandrisken.
 • Förvara inga föremål på köksspisen på grund av brandrisken.
 • Borra inga hål i väggar i fuktiga utrymmen eftersom tätskiktet kan gå sönder.
 • Använd inga trasiga elapparater.
 • Duscha inte under påverkan av rusmedel. En mycket vanlig orsak till vattenskador är om man somnar på golvbrunnen.
 • Du ansvarar för att skaffa en brandvarnare. Testa regelbundet att din brandvarnare fungerar. 
 • Vi rekommenderar även att du har en släckningsfilt i bostaden.
 • När du är borta från hemmet längre, dra ur kontakter ur uttagen och kontrollera att tvätt- och diskmaskinens kranar är stängda.
 • Vädra regelbundet.
 • Att sänka rumstemperaturen med en grad minskar uppvärmningskostnaderna.

Allmänna förråd / källarförråd

Av brandsäkerhetsskäl får du inte förvara till exempel fyrverkeripjäser, gasol för grillen eller bränslekanistrar i ditt förråd.

Om du har ett källarförråd och inte själv behöver det, får du inte låta någon annan boende i huset använda det. Det är tillrådligt att hålla källarförrådet låst även när det är tomt. Den boende ansvarar för att låsa sitt källarförråd.

Sopsortering

Korrekt sopsortering minskar fastighetens avfallshanteringskostnader som är en av fastighetens största kostnadsposter. Ta reda på återvinning av avfall i ditt bostadsbolag.

Möbler, vitvaror och annat lösöre i hushållet måste du ta själv till sorteringsstationen, avstjälpningsplatsen eller avfallshanteringsanläggningen. Det är inte tillåtet att lämna dem vid miljöstationen.

 • Släng allt nedbrytbart avfall i bioavfallskärlet i en papperspåse, inslaget i en tidning eller i en nedbrytbar soppåse. Plastpåsar har inte hemma i bioavfallskärlet.
 • Släng inte plastad kartong eller papp i pappersinsamlingskärlet.
 • Släng allt osorterat avfall i blandavfallet.
 • Häll inte fett i avloppet. Låt fettet stelna och släng det i bioavfallet.

Att ansöka om gottgörelse av hyran

Du kan få en gottgörelse av din hyra för den tid då hyresvärden utför reparationer i hyreslägenheten, om du inte kan använda lägenheten under reparationen eller om lägenheten inte har varit i adekvat skick. Du är berättigad till en gottgörelse från den tidpunkt när hyresvärden har underrättats bristerna i lägenheten.

Om du själv har vållat olägenhet genom försummelse, är du inte berättigad till gottgörelsen.

Så här ansöker du om gottgörelse av hyran

 1. Skicka in din ansökan om gottgörelse direkt till Helsingfors stads registratorskontor helsinki.kirjaamo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) eller till Stadshuset, Norra Esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors. 
 2. Skicka in din ansökan skriftligen. Berätta för vilken tidsperiod, för vilket skäl och för vilken lägenhet du ansöker om gottgörelse. Beskriv olägenheten i din bostad.
 3. Ange ditt namn och dina adressuppgifter samt ditt kontonummer i din ansökan. Om du redan har flyttat ut ur lägenheten, ange även din nya adress.
 4. Be din disponent om ett intyg över olägenheten i din bostad och hur länge den pågick. Av intyget ska det framgå under vilken tidsperiod olägenheten har påverkat precis din lägenhet, om någon del av lägenheten har varit helt ur bruk och om du har kunnat använda ersättande utrymmen under renoveringen. Till exempel när det gäller fasadrenoveringar, erhåller du inte gottgörelse för hela den tid när byggnaden är intäckt, utan enbart då din hyreslägenhet har varit intäckt / din balkong har varit ur bruk.
 5. Vänligen ange alla eventuella begärda uppgifter på en gång i din ansökan så att ärendet kan behandlas. Vid behov ber vi dig om ytterligare information om situationen.
 6. Din ansökan handläggs vid  boendetjänster och beslutet skickas till dig per post.

Mottagningssyn och renoveringar

 • Hyresvärden kontrollerar alltid bostaden innan en ny hyresgäst flyttar in. Bostaden hyrs ut i befintligt skick efter att  boendetjänster har kontrollerat den och möjligtvis efter mindre renovering. Förhoppningsvis besöker även den nya hyresgästen bostaden så att hen vid undertecknandet av hyresavtalet känner till bostadens skick.
 • Vid behov renoveras lägenheterna alltid vid utflyttning. Under boendetiden utförs endast små reparationer.
 • Hyresvärden har alltid information om bostadsbolagets egna renoveringar. Till bostadsbolagets renoveringar hör bland annat fasadrenovering, fönsterrenovering och stambyte. Du får information om dessa från din disponent eller på husets informationstavla.
 • Gottgörelsen av hyran ges först efter att renoveringen har slutförts, med andra ord betalar du din hyra normalt under renoveringen. 
 • Om du inte kan bo i bostaden under renoveringen, ansvarar du själv för att ordna ett tillfälligt boende. Hyresvärden har ingen lagstadgad skyldighet att ordna dig en tillfällig bostad.

Uppsägning av hyresavtal

Säg upp din hyresbostad elektroniskt i e-tjänsterna för boende(Länk leder till extern tjänst). Du kan också säga upp hyresavtalet skriftligen antingen elektroniskt eller genom att skicka in ett uppsägningsmeddelande per post. Du kan även lämna in uppsägningsmeddelandet vid kundtjänsten för  boendetjänster på Verkstadsgatan 8 eller skicka det per e-post till asuntovuokraus@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Uppsägning av tjänstebostad

Om du bor i stadens tjänstebostad, kan du säga upp ditt hyresavtal när som helst. Uppsägningen i kraft 14 dagar efter uppsägningen. Detta gäller dock inte så kallade jourbostäder där man måste bo under hela anställningstiden. 

Du kan även säga upp ditt hyresavtal till att upphöra samtidigt med din anställning eller ditt tjänsteförhållande. I så fall behöver du inte följa den normala uppsägningstiden.

När din anställning eller ditt tjänsteförhållande upphör, har hyresvärden rätt att säga upp ditt hyresavtal.

Om din anställning eller ditt tjänsteförhållande har pågått i minst ett år, är uppsägningstiden sex månader. I övriga fall är uppsägningstiden tre månader.

Checklista för dig som flyttar ut

 • Gör en utflyttningsanmälan till fastighetsskötselbolaget eller disponenten.
 • Lämna alla nycklar du fått från hyresvärden tillbaka till kundtjänsten för  boendetjänster på Verkstadsgatan 8. 
  • Du debiteras en dagshyra för bostaden till dess att du har lämnat tillbaka nycklarna.
  • Om alla nycklar inte lämnas tillbaka, serielägger  boendetjänster låset på nytt på hyresgästens bekostnad. 
 • Töm och städa bostaden och det eventuella tillhörande källarförrådet. 
 • Om föremål finns kvar i källarförrådet eller lägenheten är smutsig, låter hyresvärden tömma källarförrådet och städa lägenheten och förrådet på hyresgästens bekostnad.

Badrum, toalett och bastu

 1. Tvätta toalettstolen och dess baksida, handfatet, kranarna, badkaret och duschväggen.
 2. Tvätta bastulavarna och rengör golvbrunnarna.
 3. Rengör ventilationsventilerna.
 4. Torka av kaklade ytor, golv och väggar.

Kök

 1. Rengör spisen och kylmaskinerna invändigt och utvändigt, inklusive baksidorna, ugnsgallren och -plåtarna.
 2. Avfrosta kylmaskinerna och ställ reglagen i läget 0. Lämna kylskåpets och frysens dörrar öppna.
 3. Tvätta köksskåpen invändigt och utvändigt.
 4. Rengör ventilationsventilerna och spisfläkten, diska fettfiltret.
 5. Montera tillbaka skåpet som du eventuellt tagit bort för att sätta in en diskmaskin.

Dörrar, fönster och väggar

 1. Dammsug golvytorna, skura eller våttorka dem.
 2. Ta bort fläckar på väggar och dörrar.
 3. Tvätta fönstren invändigt.
 4. Rengör och torka av lägenhetsdörren invändigt och utvändigt.

Förråd och övriga utrymmen:

 1. Städa balkongen, fram- och bakgården samt till lägenheten hörande förrådsutrymmen.

Du får inte lämna vitvaror eller möbler vid fastighetens miljöstation eller i husets gemensamma utrymmen, i förrådet eller i lägenheten. Bortforsling av föremål faktureras.

Prislista för boendefakturering

Priserna på prislistan har uppskattats enligt de faktiska genomsnitten. Om en åtgärd saknar pris, fakturerar vi enligt den faktiska kostnaden. Priserna inkluderar moms och är ungefärliga. Om de faktiska kostnaderna överstiger det uppskattade priset på prislistan, förbehåller vi oss rätten att debitera den boende enligt de faktiska kostnaderna.

Tömning av bostad och förråd

Enligt hyresavtalet är hyresgästen skyldig att göra en slutstädning av lägenheten och förvaringsutrymmena. Föremål som lämnas kvar i bostaden, på en eventuell balkong eller i förråd transporteras till deponi och den boende debiteras för deponi- och transportkostnader samt för extra städning.

Nycklar och lås

När hyresavtalet går ut är hyresgästen skyldig att returnera alla nycklar som hör till lägenheten till hyresvärden. Om nycklarna inte returneras har hyresvärden rätt att göra en ny serieläggning av låsen på hyresgästens bekostnad.

Städning och reparationer

Hyresgästen ska lämna över den hyrda lägenheten i ändamålsenligt skick. Om lägenheten behöver rengöras, repareras, tömmas eller återställas har hyresvärden rätt att låta utföra de nödvändiga arbetena på hyresgästens bekostnad, med undantag för arbeten som behövs på grund av naturligt slitage.

Fönstertvätt 

1 h 70 € 
2 h 90 €
3 h 130 €
4–5 h 150 €

Möbler

Byte av mellandörr (exklusive karmar) 130 €
Byte av lavoar 500 €
Komplett toalettstol 500 €
Inkoppling av diskmaskin 60 €
Övriga möbler, till exempel kylskåp, faktureras enligt de faktiska kostnaderna.

Målning av väggar

Målning av en vägg 180 €
Målning av tak i ett rum 230 € 
Målning av ett rum 250 €
 

Om en hyresgäst avlider, måste dödsboet kontakta vår kundtjänst på asuntovuokraus@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) eller per telefon: 09 310 32294.

När en hyresgäst avlider, förblir hyresförhållandet i kraft på samma villkor. Detta innebär att dödsboet ansvarar för uppfyllandet av hyresvillkoren, såsom hyresbetalning och god skötsel av lägenheten. Uppsägning av hyresavtalet ska göras skriftligen.

För att säga upp ett hyresavtal som tillhör ett dödsbo behöver du:

 • Ett uppsägningsmeddelande med alla dödsbodelägares underskrifter eller en fullmakt av de delägare som inte undertecknar meddelandet.
 • Ett ämbetsbevis av vilket hyresgästens dödsdatum framgår. Ämbetsbeviset erhålls från myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller församlingens pastorsexpedition på den ort där hyresgästen senast var bosatt.
 • En bouppteckning eller fullständig släktutredning av den avlidna, av vilken dödsbodelägarna framgår.

Om någon av dödsbodelägarna vill ta över hyresförhållandet, ska denne inom tre månader från hyresgästens avlidande skriftligen meddela hyresvärden att hen vill ta över hyresförhållandet. Dödsbodelägarna kan dock inte ta över hyresavtalet för tjänstebostäder eller bostäder som används av stadens social- och hälsovårdssektor.

Dödsboet måste säga upp hyresavtalet för att upphöra sitt ansvar för uppfyllande av hyresvillkoren. Ansvaret upphör efter uppsägningstiden i slutet av den månad som följer uppsägningsmånaden. Du kan även komma överens om en avvikande uppsägningstid med kundtjänsten för  boendetjänster. De anhöriga ansvarar för att tömma lägenheten.

Boendetjänster, bostadsuthyrning

Besöksadress:
Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors
Öppettider:

Gäller tills vidare:
- mån 12.00-15.00
- tis-ons 8.30-12.00
- tor-fre 12.00-15.00
- lör-sön - Stängt

Observera att du tidigast kan få ett nummer i kön klockan 11.00 på måndag och torsdag-fredag.

Kundtjänst är stängd den 24 maj 2024 på grund av utvecklingsdagen.

Se detaljer