Palvelusivu

Palvelusivu esittelee käyttäjälle jonkin kaupungin palveluista, esim. Lääkärin vastaanotto. Palvelusivu toimii samoin kuin toimipistesivu, mutta sille tiedot tuodaan palvelukuvausrekisteristä.

Periaatteet

  • Yksi hel.fi-uudistuksen tavoitteista on tietokantojen parempi hyödyntäminen. Palvelusivulla hyödynnetään Palvelukuvausrekisterissä julkaistuja sisältöjä.
  • Palvelusivulla voidaan esittää palvelun tiedot, siihen liittyvät asiointipalvelut ja asiointipalveluiden palvelukanavat lisätietoineen.  Palvelukuvausrekisteriin vietäviin teksteihin ei voi tehdä muotoiluja kuten kursiivit ja lihavoinnit eikä niihin voi lisätä linkkejä. Myöskään listaukset eivät toimi oikeina listauksina.
  • Voit tarvittaessa rikastaa sivun sisältöjä erilaisilla sisältökomponenteilla Drupalissa.
  • Tämän hetkiseen palvelusivupohjaan ei ole tuotu kaikkia palvelukuvausrekisterin sisältöjä. Sivupohjaa iteroidaan, kun lisätarpeita tunnistetaan.
Palvelusivun sisältörakenne. Pakolliset ja/tai palvelukuvausrekisteristä automaattisesti tulevat sisällöt on merkitty tähdellä.
Palvelusivun sisältörakenne. Pakolliset ja/tai palvelukuvausrekisteristä automaattisesti tulevat sisällöt on merkitty tähdellä.

Palvelusivun rikastaminen Drupal-komponenteilla

Palvelukuvausrekisteristä tuotavien sisältöjen lisäksi palvelusivua voidaan rikastuttaa alla listatuilla komponenteilla Drupalissa. Voit rikastaa palvelusivua Drupalissa kolmella tapaa: ylemmälle sisältöalueelle, alemmalle sisältöalueelle sekä sivupalkkiin.

Ylemmän sisältöalueen rikastesisällöt sijoittuvat asiointipalveluiden ja asiointikanavien jälkeen. Alemman sisältöalueen rikastesisällöt sijoittuvat palvelusivun loppuun. Sivupalkkiin emme nykyään suosittele sijoittamaan ainakaan erityisen tärkeitä tietoja tai linkkejä, sillä käyttäjiltä tämä alue jää usein huomaamatta ja erityisesti mobiilissa sisältö siirtyy aivan loppuun. ​

Vain ylemmän sisältöalueen komponentit

Sekä ylemmän että alemman sisältöalueen komponentit

Vain alemman sisältöalueen komponentit

Miten tietoja tuodaan Palvelukuvausrekisteristä hel.fi-palvelusivulle?

Huom! Tätä ei ole vielä päivitetty syksyn 2023 muutosten mukaiseksi. Seuraavat kuvat kertovat, mitä sisältöjä toimipistesivulle tuodaan toimipisterekisteristä.

Otsikko, ingressi ja leipäteksti (palvelukuvausrekisteristä).
Otsikko, ingressi ja leipäteksti (palvelukuvausrekisteristä).
Asiointipalvelun nimi ja kuvaus (palvelukuvausrekisteristä).
Asiointipalvelun nimi ja kuvaus (palvelukuvausrekisteristä).
Asiointipalvelun tarkemmat tiedot (palvelukuvausrekisteristä).
Asiointipalvelun tarkemmat tiedot (palvelukuvausrekisteristä).
Asiointipalvelun asiointikanava(t) (palvelukuvausrekisteristä).
Asiointipalvelun asiointikanava(t) (palvelukuvausrekisteristä).
Palvelun palvelupaikat (palvelukuvausrekisteristä).
Palvelun palvelupaikat (palvelukuvausrekisteristä).