Kuvaohjeisto

Tämä kuvaohjeisto ohjaa hel.fi:n sisällöntuottajia sopivien kuvien valinnassa. Esittelemme millaisia kuvia voit käyttää ja miten voit muokata kuvia, jotta ne näyttävät hyvältä kaikilla laitteilla, ja mitä taas tulee välttää kuvaa valitessa.

Kuvien rooli sivustolla

Kuvat ovat tärkeä osa hel.fin kokemusta. Ne ovat tehokas keino vahvistaa haluttuja mielikuvia kaupungista ja sen tarjoamista palveluista. ​

​Kuvien avulla voidaan myös parantaa sivuston käyttökokemusta. Ihmiset harvemmin lukevat tekstisisältöjä sanasta sanaan, vaan tapana on skannata sivusto katseella läpi. Kuvat antavat hyvän kokonaiskuvan sisällöstä. Kuvien avulla pitkä teksti voidaan pilkkoa lyhyempiin osioihin. Lukeminen ei ole niin raskasta, kun kuvat rytmittävät tekstissä käsiteltyjä asioita.

Tanssia Kasarmintorilla kesällä. Kuva: Camilla Bloom
Tanssia Kasarmintorilla kesällä. Kuva: Camilla Bloom

Kuvakerronta

Hel.fi kuvakerronta pohjautuu Helsingin brändikonseptiin. Kuvallisen kerronnan avulla välitetään tunnetta sekä luodaan kiinnostavaa ja vaikuttavaa visuaalista viestintää. Kuvien avulla luodaan yhdenmukaisuutta, mutta niillä voidaan myös erottautua ja olla omannäköinen.

Lähtökohtana ovat ihmiset ja tunteet: mitä Helsingissä voi kokea ja tuntea. Näytämme aitoa jokapäiväistä Helsinkiä ja helsinkiläisen hyvää arkea: ihmisiä, yhdessä tekemistä, riemukkuutta ja hauskoja yksityiskohtia. Kuvissa näkyy eri-ikäisiä ja -taustaisia ihmisiä. 

Helsinki ei ole vain ydinkeskustaa. Kaupunginosat eri-ikäisine ja taustaisine ihmisineen ovat tärkeä osa kaupunkikuvaa. Näytämme kuvissa myös rohkeasti rakentuvaa ja keskeneräistä kaupunkia.​ Valokuvien tyyli on autenttinen, eli kuvissa tulee välttää lavastamisen tuntua. Kuvien tulee vangita ja välittää katsojalle aito Helsingin tunnelma sellaisena kuin se katsojalle näyttäytyy.​

Lue lisää kuvallisesta kerronnasta brändikonseptista