Sisältöjen hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi pyrkii parantamaan verkkosivujen sijoituksia hakukoneiden, kuten Google, tuloksissa sekä sivustolle saapuvan liikenteen määrää ja laatua.

Tällä sivulla

Mitkä asiat vaikuttavat hakukonenäkyvyyteen?

Google arvioi sivustoja asiantuntevuuden, varmuuden ja luotettavuuden perusteella. Tätä kutsutaan E-E-A-T-laatuohjeeksi (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness):

 • Experience: ensikäden tieto tai omakohtaiset kokemukset aiheesta.
 • Expertise: sisällöntuottajan syvällinen asiantuntemus aiheesta.
 • Authoritativeness: kuinka tunnettu ja arvostettu sivusto on omassa aihealueessaan (näkyy erityisesti siinä, miten paljon sivulle linkitetään muilta arvostetuilta sivuilta).
 • Trustworthiness: sivuston luotettavuus, esimerkiksi tiedon ajantasaisuus.

Hakutulosten osuvuuteen vaikuttaa monia eri parametrejä, joista tärkeimmät ovat:

 • Sivulle johtavien sisäisten ja ulkoisten linkkien määrä ja laatu.
 • Data käyttäjien toiminnasta (esim. klikit, sivulla vietetty aika, poistumiset).
 • Sivulla oleva sisältö. Sisällön täytyy olla laadukasta ja täyttää käyttäjien tarpeet.

Hel.fi on Googlen näkökulmasta merkittävä sivusto – sinne ja sen kautta muille sivustoille on paljon liikennettä. Sisältö on myös ajantasaista ja relevanttia. On tärkeää huolehtia, että näin on myös jatkossa.

Käyttäjäkeskeisyys on hyvää hakukoneoptimointia

Kun Google järjestää sisältösivujen hakutuloksia, tärkein yksittäinen kriteeri on searcher satisfaction, eli kuinka hyvin käyttäjän tarve täyttyy eri hakutuloksilla. Tämän vuoksi käyttäjäkeskeisyys on tärkeää. Jo sisältöä muotoiltaessa on hyvä miettiä vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

 • Mikä kysymys käyttäjällä on mielessään, kun hän hakee esimerkiksi  "pysäköinti Helsingissä"?
 • Mitä tietoa hän odottaa löytävänsä?
 • Mitä lisäkysymyksiä hänelle nousee pääkysymyksen ympärille?

Miten varmistan sisältöjen löydettävyyden?

Muun muassa sivun osoite, sivujen ristiinlinkitykset ja muu hakukoneoptimointi vaikuttavat olennaisesti sisällön löydettävyyteen.

Mitä yksinkertaisempi sivun URL-osoite on, sitä käyttäjäystävällisempi, saavutettavampi ja löydettävämpi sivu on. Oleellisin osa on sivua kuvaava osa:

https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-liikenne/pysakointi

Näin muodostat sivun osoitteen:

 1. Jos sivulla on hero-elementti, osoite muodostuu automaattisesti sen otsikko-kentästä. Jos sivulla ei ole hero-elementtiä, osoite muodostuu sivun otsikko-kentästä. Osoitetta voi muokata manuaalisesti osoitealias-kentässä.
 2. Poista erikoismerkit, kuten !, & ja ;.
 3. Korvaa välilyönnit lyhyellä viivalla, esim. hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-liikenne.
 4. Käytä ainoastaan pieniä kirjaimia.
 5. Tiivistä tarvittaessa poistamalla tarpeettomat sanat.

Huom! Hel.fi:ssä käytetään ensisijaisesti hel.fi-päätteisiä osoitteita. Kaupungilla on kuitenkin myös niin sanottuja erillissivuja, jotka ovat .helsinki tai .hel.fi -päätteisiä. Osoitteen valinnassa tulee noudattaa yhteisiä periaatteita.

Lue lisää kaupungin kanavalinjauksista Pelikirjasta. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Osoitteen hakukoneoptimointi:

Sivun osoite näkyy hakutulossivulla ja siksi osoiterivin tulisi auttaa käyttäjää hahmottamaan, mitä sivu pitää sisällään. Osoitteen tulisi olla merkitykseltään selkeä.

Hakusanan löytymisellä osoitteesta on pieni positiivinen vaikutus sijoitukseen hakutulossivulla, mutta siihen ei tule pyrkiä käytettävyyden tai luettavuuden kustannuksella.

Lisätietoja osoitteen hakukoneoptimoinnista löydät sisällöntuottajan SEO-ohjeistuksesta (pdf, vaatii hel.fi-tunnukset) (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Selkeä URL-rakenne tuottaa selkeitä linkkejä

Selkeän osoitteen tärkeys korostuu linkkijaoissa. Esimerkiksi jotkut sosiaalisen median kanavat jakavat linkkien osoitteet sellaisenaan. Selkeä URL-rakenne auttaa käyttäjää ymmärtämään, minne hän siirtyy linkkiä klikkaamalla.

Esim: 
https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/stadin-ammatti-ja-aikuisopisto-abraham-wetterin-tien-toimipaikka

vs. https://www.hel.fi/FI/title/746923840/?ref_ttesl_hdh_ep1

Kaikilla sivuilla tulee olla selkeä ja sisältöä kuvaava pääotsikko, eli header (h1).​ H1 on käyttäjälle näkyvä sivun otsikko, kun taas hakukoneille näkyvä otsikko on title. H1 ja title (ks. seuraava kohta) ovat kaksi eri asiaa, vaikkakin vastaavat usein toisiaan. Hakukoneiden kannalta olennaista on title ja se saattaa näkyä myös hakutuloksissa.

Kirjoita jokaiselle uudelle asialle sivulla väliotsikko (h2, h3, h4 jne.). Väliotsikoita kannattaa käyttää tiuhaan, sillä käyttäjät tyypillisesti selailevat sivustoa väliotsikoiden avulla. Huom! Jos sivun otsikko on pitkä, sitä voidaan tarvittaessa tiivistää navigaatioon. Pääasiallisesti on kuitenkin hyvä käyttää samaa otsikkoa sekä sivun otsikossa että navissa yhtenäisen käyttökokemuksen takaamiseksi.

Vinkki: Kun olet kirjautuneena Drupaliin, alakulmaan tulee kysymysmerkki-kilke. Klikkaa se auki ja klikkaa Show tags -kohdasta, niin näet sivun otsikkotasot (sekä listana että otsikoiden vieressä olevina numeroina). Näin voit tarkistaa, että otsikkotasot ovat oikein ja oikeassa järjestyksessä. ​

Title-tunnisteen tehtävä on kertoa käyttäjille ja hakukoneille niin tiivistetysti kuin mahdollista, mistä sivulla on kysymys. ​Title näkyy sivun otsikkona hakutulossivulla sekä välilehden ja esimerkiksi kirjanmerkin nimenä. Title on tyypillisesti sama kuin sivun varsinainen otsikko tai tiivistetty versio siitä. 

Hel.fi-sivulla title haetaan lähtökohtaisesti automaattisesti sivun otsikko-kentästä, mutta sitä on mahdollista muokata metatunnisteiden title-kohdassa. Hel.fi-sivun title sisältää aina kutakin sivua kuvaavan osan sekä Helsingin kaupunki -tunnisteen, joka tulee title-kenttään automaattisesti. 

Title-tunniste poimitaan automaattisesti Google-hakutuloksiin ja esim. sosiaalisen median jakoihin​. Title näytetään hakutuloksissa ja H1 näkyy itse sivulla. Titlen ja H1-otsion yhtenäisyys on tärkeää, joten jollei ole erityistä syytä, ne kannattaa pitää samana.​ Titlen pituus on enimmillään 50-60 merkkiä, jotta se näkyy kokonaan hakutuloksissa. Tähän merkkimäärään sisältyy myös titlen lopussa oleva “| Helsingin kaupunki”.​

Tärkeät kriteerit titlelle:

 1. kuvailee sivun sisältöä
 2. on riittävän lyhyt
 3. sisältää tavoitellun hakusanan

Metakuvaus on sivun sisältöä kuvaava teksti, joka näkyy hakutulossivulla heti titlen alla. Jos sivulla ei ole metakuvausta, hakukone hakee hakutulossivun kuvaukseen jotakin muuta tekstisisältöä sivulta. Google voi käyttää muutakin tekstiä kuin metakuvausta hakutulossivulla, jos kokee jonkin muun kohdan paremmin hakua vastaavaksi. Metakuvaus näkyy myös Drupalin sisäisen haun esittelytekstinä.

Hel.fissä metakuvaus tulee Metakuvaus-kentästä oikeasta sivupalkista. Metakuvaus haetaan automaattisesti seuraavista kentistä:

 • Laskeutumissivu: heron teksti
 • Perussivu: ingressi
 • Toimipistesivu: toimipisterekisterin lyhyt kuvaus
 • Palvelusivu: palvelukuvausrekisterin lyhyt kuvaus (ingressi)
 • Uutinen ja artikkeli: ingressi

Vinkit metakuvaukseen

 1. Mieti myös hakukoneita, kun kirjoitat metakuvaukseen siirtyvän tekstin.
 2. Mieti tekstiä googlaajan näkökulmasta – avaa tekstissä, kuinka sivusi vastaa hakijan tiedontarpeeseen (tunnista tarve esimerkiksi hakusana-analyysillä).
 3. Kirjoita 120–160 merkin pituinen teksti (mobiilissa näkyy lyhyempi, desktop-versiossa pidempi). Ole ytimekäs, jotta viesti on mahdollisimman ymmärrettävä. Kesken katkeava, eli kolmeen pisteeseen päättyvä kuvaus, ei ole houkutteleva.
 4. Lisää kuvaukseen hakusana. Aktiiviset verbit kuten katso, opi, lue, hae ovat usein toimivia.

Ingressi on sivun ensimmäinen ja samalla tärkein teksti, joten siihen kannattaa panostaa. Kerro ingressissä kaikkein olennaisin – mistä on kyse. Hel.fi:ssä ensimmäinen teksti voi löytyä jo hero-osiosta. Ajattele samalla tavalla kuin journalistisissa ohjeissa: otsikoi informatiivisesti ja kirjoita tärkein ingressiin.

Huomioi ingressiä kirjoittaessasi, että Google voi poimia sisältösivuilta ensimmäisen kappaleen hakutulosyhteenvetoon (featured snippet), jos sivu on tarpeeksi hyvä ja käytettävä. (Google ei muodosta hakutulosyhteenvetoa, jos sivu ei ole sisällöllisesti tarpeeksi hyvä.) Google muodostaa ikään kuin automaattisen kysymyksen, johon se hakee vastausta hakutulosyhteenvedosta. Jos sivu siis vastaa tiettyyn kysymykseen, kannattaa teksti kirjoittaa vastauksen muotoon.

Kirjoita leipäteksti huolella. Kerro ainoastaan olennainen – jätä rohkeasti toissijaiset asiat ja turhat täytesanat pois. Mieti tekstiä jälleen hakukonetta käyttävän näkökulmasta – käytä asiakaslähtöisiä termejä ja sanoja.

Linkitys luo sivustolle toimivan rakenteen ja parantaa sisällön löydettävyyttä. Hyvä linkki erottuu ympäröivästä tekstistä yhdellä silmäyksellä ja kuvaa tarkasti, mihin se johtaa. Muista tarkistaa säännöllisesti, että sivuston linkit toimivat.

Sisäiset linkit, eli linkit hel.fi:n sivujen ja sisältöjen välillä, auttavat sekä käyttäjiä että hakukoneita navigoimaan sivustolla, löytämään sisältöjä sekä hahmottamaan teemoja ja hierarkioita. Käyttäjän johdattaminen eteenpäin sivustolla linkkien avulla varmistaa hyvän käyttökokemuksen. Pohdi siis jokaisen sivun ja sisällön yhteydessä käyttäjän polkua ja sitä, mihin haluat lukijasi ohjata.

Ulkoiset linkit auttavat käyttäjiä ja hakukoneita navigoimaan sivujen välillä. Kun sivustolle johtaa paljon linkkejä muilta sivuilta, se nousee hakutuloksissa korkeammalle. Jos linkki vie pois sivustolta, kerro käyttäjälle aina selkeästi, minne se vie (osoitetta ei merkitä näkyviin), esim. Voit tehdä sähköisen oirearvion Omaolo-palvelussa.

Sisältöjen löydettävyyteen vaikuttaa olennaisesti se, miten käyttäjää ohjataan eteenpäin sivustolla: navigaatio, sivukartta/rakenne, sivujen ja sisältöjen otsikot, kaikki nämä vaikuttavat siihen löytääkö käyttäjä etsimänsä. Verkossa korostuu sisältöjen silmäily ja tarvehakuinen tiedonkäyttö, pidä nämä mielessä sisältöjä suunniteltaessa ja toteuttaessa.

Osa käyttäjistä käyttää sivuston sisäistä hakua etsiessään tietoa. Joissain tapauksissa sivuston hakuun tukeudutaan, jos tietoa ei muuten löydy. Seuraamalla yllä olevia ohjeita varmistat, että sivuston sisäinen haku nostaa sivut hakutuloksiin, kun käyttäjä etsii niihin liittyvää tietoa. Keskeistä on hyödyntää esim. hakusanatutkimusta ja miettiä millä hakusanoilla käyttäjä hakee etsimäänsä asiaa. Sisäinen haku näyttää hakutuloksissa metakuvauksen.

Miten parannan hakutulosta tietylle hakusanalle?

Voit parantaa sivustosi sijoitusta hakukoneen hakutulossivulla muun muassa näin:

 • Varmista, että kyseisestä hakusanasta on ylipäätään mahdollista ja järkevää kilpailla (Hel.fi-sivusto voi todennäköisesti kilpailla useimmista hakusanoista).
 • Tarkista, mikä Hel.fi:n sivu sijoittuu Googlen hakutuloksissa tällä hakusanalla. Tämän voit tehdä esim. googlaamalla hakusanan incognito/private-tilassa.
 • Kohdista ja optimoi sisältö tarkasti hakijan oletettuun tarpeeseen (sisältötyyppi, formaatti, erityiskulma), esimerkiksi: Näin haet influenssarokotuksen influenssakaudella 2023-2024.
 • Tarkista, että sisältösivulle on riittävästi linkkejä sivuston muilta aihetta käsitteleviltä sivuilta. Pohdi myös, onko ulkopuolisia sivustoja, joiden olisi hyvä linkittää aiheeseen.
 • Odota ja tarkista, näkyykö parannusta.