Teemasivuston laskeutumissivu

Teemasivuston tai sisältökokonaisuuden laskeutumissivu on rajatun teeman tai aihekokonaisuuden kokoava sivu, jossa hyödynnetään erilaisia käyttäjää eteenpäin ohjaavia komponentteja.

Periaatteet

  • Toimii sivuston etusivuna ja käyntikorttina.
  • Listaa osion tärkeimmät sisällöt ja ohjaa käyttäjää eteenpäin sivustolla.
  • Ohjaa kävijää sivuston keskeisiin palveluihin tai muihin toimintoihin.
Teemasivuston laskeutumissivun suositeltu sisältörakenne.
Teemasivuston laskeutumissivun suositeltu sisältörakenne.

Suositellut sisällöt ja käytettävät komponentit

Teemasivuston tai sisältökokonaisuuden laskeutumissivulla suosittelemme käyttämään seuraavia komponentteja.

1. Kansikuva (hero)

Kansikuva-komponentti johdattaa käyttäjän palvelun tai sivun oleellisen sisällön pariin ja tekee visuaalisen vaikutuksen.

Voit käyttää teemasivuston tai sisältökokonaisuuden laskeutumissivulla hero-komponentista joko kuvallista tai kuvatonta vaihtoehtoa.

Kansikuvaesimerkki kuvalla
Kansikuvaesimerkki kuvalla
Kansikuvaesimerkki ilman kuvaa
Kansikuvaesimerkki ilman kuvaa

2. Tällä sivustolla -linkkilista

Tällä sivustolla -linkkilista on listaus sivuston alasivuista (ns. navigaation toisinto). Jos alasivuja on paljon, on myös mahdollista ryhmitellä sisällöt kahteen linkkilistaan.

Listaus tehdään linkkilistakomponentilla Linkkilista otsikolla ja selitteellä, ei kuvaa. Suositeltu otsikko linkkilistalle on Tällä sivustollaHuom! Linkkilistan otsikkoa ei saa jättää pois, koska se aiheuttaa saavutettavuusongelman.

Linkkilista ilman kuvaa

3. Suositut palvelut -linkit

Teemasivuston suosittuja palveluja tai sisältöjä voi listata Suositut palvelut -komponentin avulla.

Suositut palvelut

4. Sisältönostot

Teemasivuston tai sisältökokonaisuuden laskeutumissivulle voi tuoda sekä kuvallisia nostoja että tekstipohjaisia bannereita.

Kuvallisilla nostoilla voi tuoda korostetummin esille esimerkiksi teemasivuston kaikkein keskeisimmän palvelun tai sisällön.

Bannerilla voi tuoda esille tekstimuotoista tietoa.

Sisältönosto
Banneri

5. Palvelulistaus

Palvelurekisterissä olevien palvelujen listaus palvelukortteina onnistuu palvelulistaus-komponentilla.

Palvelulistaus

6. Toimipistekortti

Jos laskeutumissivuun liittyy selkeästi jokin yksittäinen toimipiste, voit tuoda toimipisteen tiedot näkyviin toimipistekortti-komponentilla. Toimipistekortin tiedot tulevat automaattisesti toimipisterekisteristä eli toimipisteen tietojen ajantasaisuus tulee ensin tarkistaa ja päivittää toimipisterekisteriin.

Toimipistekortti

7. Uutislistaus

Aiheeseen liittyvät uusimmat uutiset voi tuoda sivulle uutislistaus-komponentin avulla.

Huom! Kuvalliset pääuutisnostot ovat käytössä vain hel.fin etusivulla.

Uutislistaus