Teksti

Tekstikomponentilla voit luoda erilaisten tekstien lisäksi esimerkiksi luetelmia, taulukkoja ja sitaatteja.

Tällä sivulla

Tässä on H2-alaotsikko

Suosi leipätekstissä lyhyitä lauseita ja kirjoita asiat mahdollisimman yksinkertaisesti. Pidä teksti myös tiiviinä. Kun asia on käsitelty riittävän tarkasti, ei tekstin pituutta tarvitse venyttää vain muodon vuoksi.

Kun luettelet useampia asioita, hyödynnä listoja.

Tutustu Verkkokirjoittamisen ohjeet -sivulla tarkempiin ohjeisiin tekstisisällöistä.

Tekstin muotoilu

Leipätekstiä voi lihavoida, kursivoida tai yliviivata, jos siihen on hyvä syy. Käytä tekstin muotoiluja tekstin seassa harkiten, sillä ne saattavat vaikeuttaa tekstin luettavuutta. 

Lisää muotoilut tekstikappaleen ylärivin työkalupalkista. 

Linkin lisäys

Tärkeät linkit onkin hyvä listata tekstikappaleen jälkeen tavallisina linkkeinä omilla riveillään tai painikkeiden avulla, jolloin käyttäjän on helpompi silmäillä niitä. Myös Sinua voisi kiinnostaa- ja Aiheesta muualla -linkkilistat sivun lopussa voivat toimia sopivina paikkoina linkeille lisätietoon - varsinkin, jos lisätieto liittyy koko sivun aiheeseen eikä vain yksittäisen kappaleen aiheeseen.

Lisää linkki tekstikomponentin linkkityökalulla näin: kirjoita ensin haluamasi linkkiteksti. Aktivoi sen jälkeen linkkiteksti ja valitse yläreunan työkalurivistä linkkityökalu (tai paina Ctrl+K). Voit valita protokollasta https://. Lisää linkin osoite. Jos kyseessä on hel.fin sisäinen sivu, niin voit vain alkaa kirjoittaa sivun nimeä ja valita oikean sivun. Kun olet valmis, klikkaa vihreää oikein-merkkiä.

Jos sinun pitää muokata linkkitekstiä, niin muokkaa linkkitekstiä suoraan tekstiosiossa. Tämä onnistuu niin kauan, kun et poista koko vanhaa linkkitekstiä.

Jos sinun pitää muokata linkin osoitetta, niin klikkaa linkkiä ja valitse avautuvasta näkymästä muokkausmerkki. Syötä uusi linkki. 

Linkki vai painike? 

Linkistä voi tehdä korostetun tai painikkeen. Se tehdään linkkityökalun kohdasta edistyneet asetukset: tyyli. Painikkeeseen on mahdollista lisätä tyylin alta myös ikoni, mutta näiden käytössä kannattaa käyttää harkintaa. 

Jos linkki ohjaa lisätiedon ääreen, riittää normaali linkkityyli erittäin hyvin. ​ Normaalin linkin linkkiteksti voi olla perusmuotoinen, ilman verbiä. ​Painikkeita tulisi pääsääntöisesti käyttää vain toimintaan ohjaavissa linkeissä, jolloin myös linkkiteksti on selkeästi toimintaan ohjaava.​ Painikkeessa olevan linkkitekstin tulisi siis alkaa aktiivisella verbillä. ​

Sivun perussisällössä olevien linkkien tulisi pääsääntöisesti olla ihan tavallisia linkkejä.​ Jos bannerissa tai kuvallisessa nostossa on yksi selkeä linkki, voit käyttää painiketyyliä. ​

Tämä on ensisijainen painikelinkki

Tämä on toissijainen painikelinkki

Tässä on korostettu linkki (ei reunuksia tai taustaväriä)

Puhelinnumeroiden ja sähköpostiosoitteiden lisääminen linkkityökalulla

Linkkityökalulla voit lisätä myös klikattavia puhelinnumeroita tai sähköpostiosoitteita. Tee samoin kuin linkin kanssa eli kirjoita ensin puhelinnumero tai sähköpostiosoite siinä muodossa, kun haluat sen näkyvän. Valitse sitten linkkityökalun protokolla-kohdasta joko "tel:" (puhelinnumero) tai "mailto:" (sähköposti). Drupal luo automaattisesti klikattavan puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen. Drupal myös lisää siihen symbolit automaattisesti. Älä laita näitä avautumaan uuteen ikkunaan, sillä muuten ne eivät toimi.

Puh. 050 123 4567(Linkki aloittaa puhelun)

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Tekstin esittäminen taulukoissa

Joskus tekstin esittäminen taulukoissa (esim. lukuja kerrottaessa) tai listoina on paikallaan. Ne voivat lisätä sisällön luettavuutta ja auttaa hahmottamaan monimutkaisia aihekokonaisuuksia paremmin. Alla esimerkki, jossa on sarakeotsikot.

Sarakeotsikko 1 Sarakeotsikko 2 Sarakeotsikko 3 Sarakeotsikko 4
Quis autem vel eum iure reprehenderit Quo voluptas nulla 1 144
Quis autem vel eum iure reprehenderit Quo voluptas nulla 2 255
Taulukon otsikko

Näin luot taulukon

Valitse tekstipalkista taulukkotyökalu, joka avaa ikkunan "taulun ominaisuudet".  Kirjoita rivien ja sarakkeiden määrät.  Lisää kohdasta "Ylätunnisteet" sarake- ja riviotsikot :

  • Sarakeotsikko = taulukon ensimmäisen rivin teksti, joka toimii kullekin sarakkeen kohdalle otsikkona. ​

  • Riviotsikko = taulukon ensimmäisen sarakkeen teksti, joka toimii kullekin rivin kohdalle otsikkona.

Taulukkoon tulee mustalla korostettu ensimmäinen sarake tai rivi,  joka toimii kyseisen sarakkeen tai rivin sisällön otsikkona. Taulukon sarake- ja riviotsikot ovat tärkeitä saavutettavuuden kannalta. Ruudunlukija lukee jokaisen solun kohdalla ensin sen solun rivi- tai sarakeotsikon ja vasta sitten solun arvon. 

Lisää taulukolle otsikko sille varattuun kohtaan. Taulukon otsikko näkyy taulukon yläpuolella ja sen on tarkoitus kertoa, mitä taulukko koskee. Taulukon otsikko on suositeltu, mutta ei pakollinen, jos taulukon aihe käy muuten selkeästi ilmi sivulla.

Huom! Älä lisää taulukkoon erikseen otsikkomuotoiluja mihinkään kohtaan. Taulukkomuotoilut tulevat valmiiksi, kun luot taulukon taulukkotyökalulla ja valitset siitä "ylätunnisteet". Erilliset otsikkomuotoilut taulukossa aiheuttavat saavutettavuusongelmia.

 

Tekstin esittäminen listoina

Voit tehdä myös listauksia

  • Listauksen kohta 1
  • Listauksen kohta 2
  • Listauksen kohta 3

Voit valita listalle joko luettelomerkit eli pallot tai numeroinnin.

Lainaus 

Lainauksia voidaan käyttää nostamaan esiin yksittäinen ajatus tai lause. Lainauksen tulee olla lyhyt, esim. yksi lause, joka on maksimissaan 120 merkkiä välilyönteineen. Huomaathan, että tätä komponenttia käytettäessä ei lainauksen ympärille lisätä lainausmerkkejä, ne sisältyvät jo komponentin visuaalisuuteen.

Tässä on esimerkki siitä, miltä näyttää lainaus.

Etunimi, Sukunimi. Titteli

Erikielisen sanan tai tekstipätkän merkitseminen

Ruudunlukija lukee verkkosivun sisällöt ääneen käyttäjälle perustuen sivun kielimääritykseen (esimerkiksi suomi). Jos käytät sivullasi erikielisiä sanoja kuin sivun kielimääritys on, tulee nämä merkitä manuaalisesti erikieliseksi, jotta ruudunlukuohjelmat osaavat lukea sanat oikein. Voit merkitä sanan tai tekstipätkän erikieliseksi Drupalissa seuraavasti:

  1.  Valitse haluttu tekstikenttä ja kirjoita tai liitä siihen haluamasi teksti.
  2.  Valitse erikielinen teksti maalaamalla se hiirellä.
  3.  Klikkaa tekstikentän yläpalkista oikealta löytyvää symbolia "Aseta kieli".
  4.  Valitse avautuneesta valikosta oikea kieli valitulle tekstipätkällä.

Toiminto toimii kaikissa tekstikenttäkomponenteissa samalla tavalla sekä perussivuilla, laskeutumissivuilla että poikkeusilmoituksissa.