Toimipistesivu

Toimipistesivun tarkoituksena on esitellä jokin kaupungin toimipiste, esim. terveysasema tai kirjasto.

Periaatteet

  • Yksi hel.fi-uudistuksen tavoitteista on tietokantojen parempi hyödyntäminen. Toimipistesivulla hyödynnetään Toimipisterekisterissä julkaistuja sisältöjä.
  • Sivulle voi lisäksi syöttää sellaista sisältöä mitä toimipisterekisteristä ei saa. Tämä onnistuu rikastuttamalla sivuja sisältökomponenteilla (esim. erilaisia nostoja) Drupalissa.
  • Huolehdi, että toimipaikoista kertovilla sivuilla otsikossa, kuvauksessa ja sivun osoitteessa on mukana paikan nimi (esim. Kalasatama). Paikan nimen lisääminen on tärkeää paikallisten hakukonehakujen kannalta.
Toimipistesivun sisältörakenne. Pakolliset ja/tai palvelukuvausrekisteristä automaattisesti tulevat sisällöt on merkitty tähdellä.
Toimipistesivun sisältörakenne. Pakolliset ja/tai palvelukuvausrekisteristä automaattisesti tulevat sisällöt on merkitty tähdellä.

Toimipistesivun rikastaminen hel.fi-komponenteilla

Toimipisterekisteristä tuotavien sisältöjen lisäksi toimipistesivua voidaan rikastuttaa alle listatuilla Drupal-komponenteilla. Ylemmän sisältöalueen rikastesisällöt sijoittuvat toimipistekuvauksen ja palvelukarttaupotuksen väliin. Lisäksi voit lisätä rikastesisältöjä alemmalle sisältöalueelle (esim. linkkilista), jolloin ne sijoittuvat sivun loppuun (esteettömyystietojen jälkeen).

Sekä ylemmän että alemman sisältöalueen komponentit

Vain alemman sisältöalueen komponentit

Miten tietoja tuodaan Toimipisterekisteristä hel.fi-toimipistesivulle? 

Huom! Tätä ei ole vielä päivitetty syksyn 2023 muutosten mukaiseksi. Seuraavat kuvat kertovat, mitä sisältöjä toimipistesivulle tuodaan toimipisterekisteristä. 

Otsikko, ingressi ja leipäteksti (toimipisterekisteristä)
Otsikko, ingressi ja leipäteksti (toimipisterekisteristä)
Kuva (toimipisterekisteristä tai Drupalista).

Kuva tulee toimipisterekisteristä, mutta sen voi halutessaan korvata toisella kuvalla Drupalissa.
Kuva (toimipisterekisteristä tai Drupalista). Kuva tulee toimipisterekisteristä, mutta sen voi halutessaan korvata toisella kuvalla Drupalissa.
Yhteystiedot (toimipisterekisteristä).
Yhteystiedot (toimipisterekisteristä).
Aukioloajat (toimipisterekisteristä).
Aukioloajat (toimipisterekisteristä).
Palvelukartan karttanäkymä (muodostuu Toimipisterekisterin osoitetietojen perusteella).
Palvelukartan karttanäkymä (muodostuu Toimipisterekisterin osoitetietojen perusteella).
Palvelut (palveluiden sivut Palvelurekisterin tietojen perusteella).
Palvelut (palveluiden sivut Palvelurekisterin tietojen perusteella).
Esteettömyystiedot (muodostuu Toimipisterekisterin esteettömyysovelluksesta).
Esteettömyystiedot (muodostuu Toimipisterekisterin esteettömyysovelluksesta).