Uudelle sisällöntuottajalle

Oletko uusi hel.fin sisällöntuottaja? Hel.fi-verkkosivustolla puhumme asiakkaalle tärkeistä asioista asiakkaan kielellä. Tutustu hel.fi-sivuston perusteisiin ja vinkkeihin, joilla pääset alkuun. 

Tällä sivulla

Mikä on hel.fi-sivusto?

Hel.fi-sivustokokonaisuus tarkoittaa hel.fi-pääsivustoa ja ns. erillisivustoja hel.fi-aliosoitteissa. Hel.fi-pääsivusto on tehty Drupal-julkaisujärjestelmällä. Sivustokokonaisuuteen kuuluu myös WordPress-julkaisujärjestelmällä tehtyjä sivustoja. Hel.fi-pääsivuston osoitteet ovat muotoa hel.fi/jotain. WordPressin erillissivujen osoitteet ovat muotoa jotain.hel.fi.

Asiakas kokee kaikki hel.fi-osoitteissa olevat verkkosivut yhdeksi kokonaisuudeksi. Siksi on tärkeää, että palvelupolut ovat saumattomia ja käyttökokemus säilyy yhtenäisenä koko sivustokokonaisuudessa.

Hel.fi-sivustokokonaisuus noudattaa hel.fin visuaalista konseptia, jonka pohjana on kaupungin brändin visuaalisen ilmeen ohjeisto ja Helsinki Design System (HDS)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Sekä Drupalilla toteutettu pääsivusto että WordPressille toteutettu Helsinki-teema noudattavat yhtenäistä visuaalista konseptia.

Näiden lisäksi tällä hetkellä löytyy myös jotain.hel.fi-erillissivustoja, jotka eivät välttämättä noudata Helsingin ilmettä. Ne on tehty Drupalilla, WordPressillä tai jollain muulla teknologialla. Näiden osalta pyrkimys on kohti yhtenäistä ilmettä.

Tämän sisällöntuottajan oppaan painopiste on Drupal-sivustoissa, mutta samat sisältökäytännöt pätevät myös WordPress-sivustoilla. Oletko WordPress-sivuston sisällöntuottaja? Tutustu myös WordPress-ohjeisiin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Hel.fi-pääsivusto koostuu useasta pääosiosta, jotka ovat erillisiä Drupal-kokonaisuuksia eli instansseja. Hel.fin pääosiot ovat:

Jokaiseen pääosioon on myös erilliset käyttöoikeudet. Jos tuotat sisältöjä useammalle osiolle, pitää sinun hakea käyttöoikeudet ja kirjautua kaikkiin niihin erikseen.

Tutustu myös hel.fin valikoihin ja navigaatioon.

 

Hel.fi-verkkosivusto on rakennettu asiakastarpeiden mukaan. Teemasivusto on asiakaslähtöisesti tunnistettu teema-aihe, joka voi ylittää organisaatiorajat. Se voi olla myös kattava asiakasryhmä, jolle suunnatut palvelut ja sisällöt kootaan yhteen.

Suurimmalle osalle teemasivustoista on rakennettu konsepti, johon sisältyy esimerkiksi teeman palveluvisio, asiakaspersoonat ja asiakastutkimusraportti, arvolupaus, suunnitteluperiaatteet ja tavoitetilan palvelupolut. 

Katso esimerkki teemasivustoista

Asumisen verkkosivusto

Asuminen hel.fi konsepti (pdf, vaatii hel.fi-tunnukset)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kun sivukartta ryhmittelee yksittäisen verkkosivuston tai osion (esim. hel.fi/asuminen) sivut, kaupungin kontekstissa informaatioarkkitehtuuri kuvaa koko hel.fi-verkkopalvelun sivujen hierarkiaa ja niiden keskinäisiä suhteita. Kaupungin kanavahallintalinjausten mukaisesti kaikkien kaupungin verkkosivustojen tulee löytyä hel.fistä. Informaatioarkkitehtuurin avulla varmistetaan, että kaikilla sivuilla on kotipaikka ja että myös erillissivut löytyvät hel.fistä.

Informaatioarkkitehtuurin kulmakivet

  • Luo pohjan informaation paremmalle löydettävyydelle, kun samansisältöiset sivut eivät kilpaile keskenään hakukoneissa.
  • Helpottaa sisällön hallintaa organisaation sisällä.
  • Ei ota kantaa siihen, miten sivut sivustolla näkyvät. Tämä ratkaistaan käyttöliittymäsuunnittelulla (esim. navigaatio).​
  • Ei ole koskaan kokonaan valmis, vaan sitä pitää päivittää ja ylläpitää jatkuvasti.

Lue lisää

Hel.fin informaatioarkkitehtuuritaulukko (excel, vaatii Hel.fi-tunnukset)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kirjautuminen sisällönhallintaan

Uutena sisällöntuottajana tarvitset ensin Drupal-käyttöjärjestelmän käyttöoikeudet:

Näin hankit Drupal-käyttöoikeudet

Kun olet saanut käyttöoikeudet, voit kirjautua Drupalin sisällönhallintaan kahdella tavalla.

  1. Voit klikata oikean osion kirjautumislinkkiä sisällöntuottajan oppaan etusivulla:  kirjaudu sisällönhallintaan sisällöntuottajan oppaan etusivun kirjautumislinkeistä
  2. Vaihtoehtoisesti voit mennä oman osiosi etusivulle ja lisätä URL-osoitteeseen /user-päätteen. Esim. https://www.hel.fi/fi/paatoksenteko-ja-hallinto/user

 

Koulutukset

Voit osallistua muutaman kerran vuodessa järjestettäviin Drupal-koulutuksiin tai tutustua tallenteisiin aiemmista koulutuksista.

Osallistu koulutuksiin

Drupalin käytöstä järjestetään teams-koulutuksia muutaman kerran vuodessa. Koulutukset löytyvät Onni-koulutuskalenterista hakusanalla "Drupal".

Katso koulutustallenteita

Tallenne sisältömuotoilun Drupal-koulutuksesta: tässä koulutuksessa käymme läpi, miten muotoilemme sisältöä hel.fi-sivustolle asiakaslähtöisesti ja millaisia sisältölinjauksia ja -suosituksia sisällöntuottajan on tärkeä huomioida.

Katso sisältömuotoilukoulutuksen tallenne (vaatii hel.fi-tunnukset)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Tallenne teknisestä Drupal-koulutuksesta: tässä koulutuksessa käymme läpi Drupal-julkaisujärjestelmän teknisiä ominaisuuksia ja niiden käyttöä. Lisäksi esittelemme käytössä olevia sivupohjia ja peruskomponentteja, joiden avulla sisällöntuottajan on helppo luoda eri asiakastarpeisiin vastaavia sivuja. 

Katso teknisen Drupal-koulutuksen tallenne (vaatii hel.fi-tunnukset)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)