Sivupohjat ja niiden valinta

Hel.fi:ssä on käytössä viisi eri sivupohjaa, joilla on omat käyttötarkoituksensa. Tutustu vaihtoehtoihin ja löydä sisältöösi sopivin sivupohja.

Näin valitset sivupohjan

Kun valitset sisällöllesi sivupohjaa, mieti ensin sivun tarkoitus. Esitteletkö palvelua vai tietyn aihekokonaisuuden sisältöjä? Ohjaako sivu käyttäjää eteenpäin vai toimiiko se hänen polkunsa päätepisteenä? Sivupohjilla on käytössä erilaisia komponentteja, jolloin ne tukevat tietyn tyyppisen sisällön esittämistä. Kun valitset sivupohjaa, muista nämä suositukset:

Käytä laskeutumissivua kun:

  • Tuot esiin teema- tai aihekokonaisuuden keskeiset sisällöt ja ohjaat käyttäjää eteenpäin.

Käytä palvelusivua kun:

  • Esittelet käyttäjälle kaupungin palvelun, esim. Lääkärin vastaanotto.

Käytä toimipistesivua kun:

  • Esittelet kaupungin toimipisteen, esim. terveysasema tai koulu.

Käytä perussivua kun:

  • Vastaat kaupunkilaisen tiettyyn tiedon tarpeeseen ja esität aikariippumatonta sisältöä.

Käytä uutissivua kun: 

  • Esität yksittäisten uutisten Hel.fissä.