Uuden verkkosivuston perustaminen

Haluatko luoda uuden sivuston hel.fissä? Tällä sivulla kerrotaan, miten toimia.

Kriteerit uuden sivun luontiin

 1. Loppukäyttäjällä on selkeä ja tunnistettu tarve sivulle.
 2. Tarve on niin suuri ja tärkeä, että aiheelle tarvitaan oma sivu.
 3. Olet tarkistanut, että vastaavaa sivua ei ole jo olemassa hel.fi:ssä tai kaupungin erillisivuilla.
 4. Sivu asettuu loogiseen paikkaan hel.fi-hierarkiassa.
 5. Sivulla on omistaja (SINÄ!), joka päivittää, optimoi ja rakastaa sivua sen loppuun saakka.

Polku uuden verkkosivuston perustamiseen hel.fissä

Hel.fi:llä tarkoitetaan kaikkia hel.fi-osoitteita sisältäen alidomainit (esim. welcome.hel.fi). Sivustolla tarkoitetaan sekä uutta sisältökokonaisuutta olemassa olevan sivuston alla että erillissivustoa esimerkiksi alidomain-osoitteessa.

 1. Tunnista ja perustele tarve uudelle sivustolle

  Idea uudelle verkkosivustolle voi syntyä tarpeesta

  • viestiä uudesta palvelusta tai muutoksesta toiminnassa
  • tavoittaa uusia kohderyhmiä
  • koota eri sivustoilla olevia tietoja yhteen paikkaan.

  Uuden sivuston tarvetta pitää tarkastella myös käyttäjän näkökulmasta: mihin asiakas sivustoa tarvitsee, mistä hän sisällön löytää, ja miten tärkeästä ja laajasta sisällöstä asiakkaan kannalta on kyse. Mieti jo tässä vaiheessa, onko hel.fi:ssä olemassa asiakokonaisuus, johon sisältösi sopisi.

 2. Keskustele ja kirjaa suunnitelma

  Ideasta tulee keskustella ensin oman toimialan pääkäyttäjän kanssa ja tarvittaessa hel.fi-päätoimittajan kanssa. Dokumentoi idea keskustelun jälkeen sivustosuunnitelmaksi oheisella lomakkeella. Ideavaiheessa muodostetaan selkeä kuva sivuston sisällöstä ja laajuudesta, asiakastarpeesta, käytössä olevista resursseista ja sivuston elinkaaresta.

  Löydät lomakkeen Teamsistä Digikanavien välilehdestä Suunnitteilla, painikkeesta Uusi.

  Lomake: Digikanavat - uuden kanavan perustaminen (Teams)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 3. Alkuarvio

  Lomakkeelle kirjattu sivustosuunnitelma arvioidaan alustavasti idean omistajan ja pääkäyttäjän kesken. Tarvittaessa mukaan kutsutaan hel.fi-päätoimittaja. Alkuarvioinnissa tarkistetaan, että suunnitelma on tehty oikein ja se on realistista toteuttaa.

  Lisäksi harkitaan sivuston sijaintia hel.fi-sisältöhierarkiassa. Tulisiko sivuston sijaita hel.fi-pääsivustolla, olemassa olevalla erillissivustolla vai olla uusi oma erillissivustonsa. Selvissä tapauksissa pääkäyttäjä ja/tai hel.fi-päätoimittaja voivat antaa luvan sivuston toteutukselle. Hel.fi-päätoimittaja arvioi viedäänkö asia hel.fi:n sisältöryhmään.

  Katso hel.fi:n informaatioarkkitehtuurista, minne uusi sisältö sopii(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 4. Esittele suunnitelma sisältöryhmässä

  Hel.fi-päätoimittaja antaa esittelyn ajankohdan sisältöryhmään. Esittelyssä nimetään sivuston tuoteomistaja (PO) ja mahdolliset sisältövastaavat. Esittelyn voi tehdä idean omistaja tai pääkäyttäjä. Jos kyse on erillissivuston perustamisesta, sisältöryhmä antaa suosituksensa sivuston perustamisesta ja toteutustavasta. Hel.fi-päätoimittaja voi viedä asian hel.fi:n strategisen kehittämisen ohjausryhmään, mikäli kyse on kaupunkitasoisesta, laajasta tai muuten strategisesti merkittävästä sivustosta.

 5. Aloita uuden sivuston valmistelu

  Jos saat luvan uuden sivuston perustamiseen, voit siirtyä tarkempaan suunnitteluun ja sivuston perustamiseen.

  Jatka yhteistyötä sopivan sisältöalueen pääkäyttäjän kanssa. Laajemmat sivustot konseptoidaan, muotoillaan ja testataan ennen julkaisua. Suunniteluvaihetta vetää sivustolle nimetty tuoteomistaja, joka vastaa sivustosta myös julkaisun jälkeen.

  Jos tarvitset apua hyväksytyn sivuston suunnitteluun, muotoiluun, hankintoihin tai tekniseen toteutukseen liittyen, ole yhteydessä kaupungin kehittämisen tukeen.

  Tukea digitaalisten palvelujen kehittämiseen (Intra)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 6. Alustavalinta perustuu yleensä sivustolle päätettyyn sijaintiin

  Uuden sivuston tekninen alusta valitaan yleensä sen mukaan, minne uusi sivusto sijoittuu hel.fin informaatiohierarkiassa.

  Hel.fin yhteiset ja tuetut pääalustat ovat kaupungin käyttöön sovitetut versiot Drupal- ja Wordpress-sisällönhallintajärjestelmistä. Drupal-alusta on ensisijainen vaihtoehto kaupunkilaisille suunnatuissa sisällöissä. Joissain tapauksissa Wordpress on kuitenkin sopivampi valinta.

  Lue lisää alustan valinnasta sisällönhallinnan sivuilla.

 7. Konsultoi asiantuntijoita heti ja matkan varrella

  Hel.fin sisältöjä, käyttöliitymää ja käyttökokemusta sekä teknistä arkkitehtuuria ohjataan linjausten ja periaatteiden avulla. Jos uusi sivusto sisältää uusia teknisiä integraatioita tai muita teknisiä muutoksia, keskustele suunnitelmista erikseen valitun alustan teknisen omistajan kanssa. Tarvittaessa keskusteluun tuodaan mukaan myös arkkitehti.

  Jos laajaa sivustoprojektia tehdään itsenäisesti pidemmän aikaa, on tärkeää keskustella kaupungin muotoilun ja valitun alustan teknisten asiantuntijoiden kanssa vähtinään kehitysvaiheen alussa, keskellä ja lähellä valmistumista.

 8. Sivustot katselmoidaan ennen julkaisua

  Hel.fissä julkaistavat sivustot katselmoidaan ennen julkaisua. Sivuston laajuudesta riippuen katselmoinnin tekevät sisältöä lähellä oleva pääkäyttäjä, hel.fin päätoimittaja ja suuremmissa kokonaisuuksissa myös muotoilun ja HDS:n edustajat. Sovi katselmoinnista oman pääkäyttäjän tai hel.fi:n päätoimittajan kanssa.

  Katselmoinnissa arvioidaan hel.fin sisältöjä, käyttöliittymää ja käyttökokemusta ohjaavien periaatteiden toteutumista uudella sivustolla.

  Jos uusi sivusto korvaa vanhoja sisältöjä, muista tilata sivustolle myös uudelleenohjaukset ennen julkaisua.