Sisällöntuottajan tarkistuslista

Tarkistuslistan avulla varmistat nopeasti, että verkkosisältösi noudattaa tärkeimpiä suosituksia.

Otsikot ja silmäiltävyys

 • Sivun pääotsikko kertoo sisällön pääasian. 
 • Tekstiä silmäilemällä saa yleiskäsityksen koko sisällöstä.
 • Sisällön keskeisimmät asiat on sijoitettu silmäilyä tukeviin kohtiin (otsikot, kappaleiden alut, luettelot, kuvatekstit…)
 • Tekstin sisältö vastaa otsikkoja.
 • Väliotsikot jaksottavat tekstiä. 
 • Otsikoiden hierarkiatasoja on käytetty oikein.

Tekstisisällöt

 • Teksti on kirjoitettu asiakkaan näkökulmasta. 
 • Teksti vastaa asiakkaan tavallisimpiin kysymyksiin.
 • Tekstin äänensävy noudattaa hel.fi-äänensävyä.
 • Toimintaohjeissa on käytetty selkeitä käskymuotoisia verbejä. 
 • Ingressi tiivistää tärkeimmän sisällön.
 • Sisältö on jaoteltu sopivan kokoisiin kappaleisiin.
 • Yhdessä kappaleessa on vain yksi pääasia.
 • Tekstissä ei ole käytetty hankalia rakenteita (pitkiä määriteketjuja, lauseenvastikkeita, kiilalauseita, substantiivityyliä). 
 • Tekstissä on käytetty yleiskielisiä sanoja, jotka ovat lukijalle tuttuja ja tavallisia. 
 • Vaikeat termit tai ilmaukset on selitetty. 
 • Käytä samasta asiasta samaa termiä johdonmukaisesti.
 • Teksti noudattaa yleiskielen oikeinkirjoitussääntöjä.

Linkit

 • Linkkitekstit  ovat kuvaavia ja kertovat, mihin linkki ohjaa.
 • Linkkitekstit toimivat ilman linkkiä ympäröiviä tekstejä. 
 • Sivulla ei ole käytetty täsmälleen samaa linkkitekstiä silloin, kun linkit vievät eri osoitteisiin.