Poikkeusilmoitus

Poikkeusilmoitukset ovat väliaikaisia ilmoituksia, joilla voit kiinnittää käyttäjän huomion näyttävästi sivun yläosassa.
Poikkeusilmoitusten tyypit vakavimmasta alkaen: varoitus, huomio ja ilmoitus.
Poikkeusilmoitusten tyypit vakavimmasta alkaen: varoitus, huomio ja ilmoitus.

Käyttötarkoitus

 • Lyhytaikaiset, poikkeukselliset tiedotteet asioista, jotka vaikuttavat käyttäjiin merkittävästi.
 • Esim. käyttökatko palvelussa tai muistutus lähestyvästä määräajasta.

Toiminnallisuudet

Voit lisätä poikkeusilmoitukseen seuraavat tiedot:

 1. Otsikko (Huom! Ei näy sivuilla ulospäin)
 2. Poikkeusilmoituksen tyyppi: ilmoitus, huomio tai varoitus
 3. Millä sivuilla ilmoitus näytetään
 4. Kuvausteksti, johon voit lisätä esimerkiksi lihavointia tai tavallisen linkin
 5. Sivut, joilla poikkeusilmoitus näytetään
 6. Mahdollinen linkki, joka vie lisätietoihin (esim. uutinen, joka kertoo laajemmin poikkeustilanteesta). Erilliseen linkkikohtaan laitettu linkki on korostettu linkki (siinä on nuoli), kun taas tekstin sekaan laitettu linkki on tavallinen linkki.

Poikkeusilmoitukset sijoittuvat aina sivun yläosaan, ja voit lisätä niitä eri sivupohjille.

Poikkeusilmoitusten tyypit

Poikkeusilmoitustyyppejä on kolme: 

 • Ilmoitus (sininen): neutraali ilmoitus poikkeuksellisesta asiasta tai muutoksesta tai huomion kiinnitys ajankohtaiseen asiaan, joka edellyttää asiakkaalta toimenpiteitä.
 • Huomio (keltainen): ilmoitus palveluhäiriöstä tai muusta asiakkaaseen (usein negatiivisesti) vaikuttavasta asiasta.
 • Varoitus (punainen): ilmoitus poikkeuksellisen kriittisestä tilanteesta, esimerkiksi keskeinen järjestelmä on kokonaan poissa käytöstä. Käytetään harvoin.

Kaikilla poikkeusilmoitustyypeillä on oma visuaalinen ilmeensä. 

Jos ilmoituksia on samanaikaisesti useita, ne tulevat näkyviin vakavuusjärjestyksessä ilmoituksen tyypin mukaan:

 1. Sivukohtaiset varoitukset
 2. Globaalit varoitukset
 3. Sivukohtaiset huomiot
 4. Globaalit huomiot
 5. Sivukohtaiset ilmoitukset
 6. Globaalit ilmoitukset

Ohjeistus

Poikkeusilmoitus lisätään valitsemalla "Poikkeusilmoitus" Drupalin "Lisää sisältöä" -kohdasta eli samasta paikasta kuin sivut lisätään.

Poikkeusilmoitukset ovat nimensä mukaisesti poikkeusilmoituksia, jotka on tarkoitettu viestimiseen lyhytaikaisissa poikkeustilanteissa. Poikkeusilmoituksien tarkoitus on kiinnittää voimakkaasti huomiota tilanteissa, joissa käyttäjälle on tärkeää välittää tietty viesti.

Esimerkiksi jos sivulla olevat palvelut eivät ole kyseisenä päivänä käytössä, saadaan poikkeusilmoituksella välitettyä viesti ennen kuin asiakas yrittää turhaan käyttää palvelua. Ilmoituksella voidaan myös kiinnittää asiakkaan huomio asiaan, joka edellyttää häneltä toimenpiteitä, kuten hakuajan päättyminen.

Poikkeusilmoituksia ei ole tarkoitettu pitkäaikaisiin sisältöihin, pysyviin nostoihin sivun tärkeästä sisällöstä tai pitkiin selityksiin. Nämä kaikki tulisi sijoittaa sivun normaaliin sisältöä. Erityisesti tulee välttää useiden poikkeusilmoitusten samanaikaista käyttöä. 

Poikkeusilmoitukset näkyvät mobiilissa ennen otsikkoa. Asiakkaan voi olla vaikea hahmottaa sivun kokonaisuutta tai onko hän edes tullut oikealle sivulle, jos poikkeusilmoitukset ovat pitkiä tai niitä on useita. 

Älä sijoita tärkeää sisältöä pelkästään poikkeusilmoitukseen. Asiakas voi sulkea poikkeusilmoituksen yläreunan raksista. Jos poikkeusilmoituksen sulkee, ei se tule enää uudelleen, vaikka palaisi sivulle uudelleen. Tärkeä poikkeusilmoitus saattaa myös jäädä asiakkaalta myös huomaamatta, jos hän ei pysty kiinnittämään poikkeusilmoituksen aihetta asiasisältöön tullessaan sivulle.

Muista nämä

 • Harkitse tarkkaan, mille sivuille poikkeusilmoitus on tarpeellista sijoittaa. Asiakkaan etusivu on usein Google.
 • Pidä poikkeusilmoitus lyhyenä. Sopiva pituus on 1-2 lausetta.
 • Sijoita pidemmät lisätiedot leipätekstiin tai linkin taakse (esim. linkki uutiseen aiheesta).
 • Älä sijoita tärkeää sisältöä pelkästään poikkeusilmoitukseen.

Esimerkki huomioilmoituksesta

Kuvakaappaus huomioilmoituksesta.