Helsingfors social- och sjukvårdstjänster under valborg 2024

Helsingforsborna får den social- och hälsovård de behöver även på valborg.
Vapputanssit
Bild: Jussi Hellsten

Hälsostationerna

Hälsostationerna är öppna på valborgsmässoafton tis 30.4 kl. 8-16.

Hälsostationerna är stängda på valborg ons 1.5.

Anvisningar om vården och uppgifter om hälsovårdstjänsterna

Sotebotti Hester betjänar på hel.fi/social-och-halsovardstjanster.

Omaolos symptombedömning kan göras på adressen omaolo.fi(Länk leder till extern tjänst).

Hälsorådgivningen betjänar 24/7 på numret 09 310 10023.

Brådskande vård och jour

Om du behöver brådskande vård under valborgshelgen, gör först en symtombedömning i Omaolo-tjänsten (omaolo.fi). Du får anvisningar dygnet runt och vid behov kontakt med vårdpersonalen 
eller

kontakta Jourhjälpen, tfn 116 117 (24/7). Ring innan du uppsöker jouren.

Vuxna (16 år fyllda)

Mejlans samjour, Paciusgatan 3
Malms samjour, Talvelavägen 6 J

I brådskande sjukdomsfall, då den egna hälsostationen är stängd, kan helsingforsare också söka sig till Jorvs jour i Esbo, Åbovägen 150 eller till Pejas jour i Vanda, Sjukhusgatan 1.

Barn och unga

Nya barnsjukhuset, Stenbäcksgatan 9

Munhälsovårdens jour

Jouren för munhälsovård håller öppet under valborg (30.4 och 1.5) kl. 9 - 21 vid Parksjukhuset, Stenbäcksgatan 11. Tidsbeställningen är öppen kl. 821, tfn 09 471 71110. Nattjouren är på Mejlans samjour, Paciusgatan 3, tfn 116 117. Ring innan du kommer till jouren.'

Social- och krisjour 24/7

Social- och krisjouren betjänar dygnet runt även under valborg. Socialjouren tfn 020 696 006 och krisjouren tfn 09 310 44222. 

Allvarliga och livshotande situationer - ring 112