En överraskare där man även under en kort tid hinner uppleva många olika saker – Helsingfors är en sådan evenemangsstad

Sommaren som närmar sig för med sig den mest händelserika årstiden. Enligt evenemangens besökarundersökningar är närmare 1,5 miljoner myndiga finländare intresserade av evenemangen i Helsingfors. Helsingfors utvecklar sin evenemangsverksamhet vid sidan av evenemangsbranschen och syns som både en överraskande och levande evenemangsstad.
Mamma Mia! -musikal ordnades i Kaivopuisto i juli förra året. Bild: Iida Hakala
Mamma Mia! -musikal ordnades i Kaivopuisto i juli förra året. Bild: Iida Hakala

Stora, medelstora och små evenemang, som är omtyckta år efter år. Under ytan bubblande publikevenemang eller publikevenemang som ordnas för första gången kring musik, idrott och mat. Ett stort antal intressanta kongresser och företagsevenemang. Exempelvis sådana här evenemang finns i Helsingfors, listar Sanna Forsström, chef för Helsingfors stads enhet för varumärken och evenemang.   
 
–  Ett evenemang är aningen som staden i miniatyrstorlek. Det formar bilden av Helsingfors som stad och har en stor kraft att utveckla den, säger hon.   

Enligt Forsström är evenemang på många sätt viktiga för Helsingfors, såväl ur synvinkeln för dragningskraften, livskraften som ekonomin.  

–  Olika undersökningar och analyser visar detta på många sätt, såväl på kort som på lång sikt. Vi drömmer om att studera de mjuka och mänskliga aspekterna av evenemang, till exempel evenemangernas konsekvenser för välbefinnandet.  

Sommaren som närmar sig för med sig den mest händelserika årstiden.   
 
–  Under sommaren njuter man särskilt av evenemang utomhus. Till exempel Tuska, Flow och Sideways är omtyckta, ständigt växande och framåtskridande evenemang inom sin egen målgrupp, säger Forsström.   

Forsström berömmer heavy metal-festivalen Tuska, för det sätt på vilket organisationen har beaktat evenemangsområdet, dvs. helsingforsare som bor i närheten av Södervik.  

–  Dessutom har Tuska valt köpcentret Redi till en del av evenemangshelheten.” Det skapar ett starkt mervärde för företagarna i Redi.

Sanna Forsström vid Helsingfors stads evenemangsseminarium i oktober förra året. Bild: Mika Ruusunen
Sanna Forsström vid Helsingfors stads evenemangsseminarium i oktober förra året. Bild: Mika Ruusunen

Brist på stora evenemangsplatser, men trots det är sommaren ett dragplåster 


Helsingfors är en stor evenemangsstad, eftersom närmare 1,5 miljoner myndiga finländare är intresserade av de evenemang som ordnas i staden. Staden satsar på besöksundersökningar för evenemangen, och i ljuset av dem visar sig Helsingfors som en öppen, trygg och levande evenemangsstad. För internationella gäster är Helsingfors en överraskande stad i positiv bemärkelse.  

–  Särskilt överraskande är det hur många olika intressanta saker man även på kort tid kan stöta på i Helsingfors. Och vilken levande och urban, men samtidigt syrerik stad Helsingfors är . Detta har ett direkt samband med olika evenemang, tjänster och innehåll i staden, säger Forsström. 
  
Efterfrågan av evenemang har börjat dra bra efter coronan. Både åren 2022 och 2023 var rekordstora med tanke på biljettförsäljningen, bekräftar Sami Kerman från Tapahtumateollisuus ry.  

–  Det har talats mycket om att konsumenterna senarelagt sina köpbeslut. Evenemang för etablerade publiker med ett bra och långsiktigt byggt varumärke kan vara tillitsfulla, bara de håller sin nivå, säger Kerman.  

Även utmaningar förekommer. Kerman berättar att den allmänna kostnadsökningen syns också i evenemangsbranschen och att man har varit tvungen att kompensera den genom att höja priserna på inträdesbiljetter. Utmaningar med levande musik i Helsingfors orsakas av bristen på stora evenemangsplatser, i synnerhet stängningen av Helsingfors-hallen.  

–  I Helsingfors finns å andra sidan Olympiastadion och Ishallen samt många mindre, mångsidiga lokaler, såsom det restaurerade Kulturhuset, Garden, Böle och Arabia135 samt det utvecklingsbara området i Södervik.I dessa lokaler finns plats för publiksevenemang, men också för företagsevenemang, säger Kerman. 
 
Sommaren är den viktigaste årstiden med tanke på levande musik.  
 
–  I sommar ordnar vi rekordartade sju gigg på Olympiastadion. Dessa inbegriper Coldplays fyra uppträdanden som har varit jättepopulära, berättar Mirkka Rautala från LiveNation Finland som producerar inhemska och internationella artisters gigg och festivaler.  
 
Sanna Forsström lyfter å sin sida fram matveckorna Syö-Helsinki, som hålls i maj–juni, och det internationella seglingsevenemangetTall Ships Races, som ordnas i juli.   
 
–  Det är viktigt att vi har mångsidiga evenemang för olika publiker, säger hon.

Kallio Blockfest firades i augusti förra året. Bild: Beatrice Bucht
Kallio Blockfest firades i augusti förra året. Bild: Beatrice Bucht

Staden är grunden för evenemangen – även för överraskande pilotprojekt

Helsingfors stad stöder evenemangsverksamheten med sin stadsstrategi. Utöver uthyrning av egna lokaler och evenemangsområden beaktar staden evenemangsbehoven i utvecklingen av nya och befintliga områden.

–  Vi samarbetar tätt med evenemangssektorn när det gäller bedömningen av effekterna av evenemangen och deras hållbarhet. Stora evenemang och olika kulturella innehåll och evenemang möjliggörs t.ex. via kulturunderstöd, listar Forsström.  

Dessutom har verksamhetssätten i tillståndsprocesserna utvecklats till så flexibla som möjligt. Samarbetet bedrivs intensivt och stadens anställda drar ihop trådarna som stöd för evenemangsarrangören, berättar Mirkka Rautala.  

–  I en stad i Helsingfors storlek är ämbetsverks- och tjänstemannadjungeln ansenlig. Det kräver att evenemangsarrangören kontaktar flera olika aktörer inom staden”, fortsätter hon. 
 
I samarbetet mellan staden och evenemangsarrangörerna uppstår även överraskande evenemang och evenemangsplatser. Sådana är till exempel Mamma Mia!-musikalen i Brunnsparken och U Nation-evenemanget för elektronisk musik på Medborgartorget, vilka pilottestades tillsammans med LiveNation föregående sommar.  

–  De var verkligen lyckade evenemang som publiken gav god respons på. Båda områdena är sådana som inte ständigt kan helgas för kommersiellt bruk. Mamma Mia! var dock ett exempel på att ett stort publikevenemang kan föras till ett så känsligt område som Brunnsparken, säger Rautala.    

 

Publiken gav god respons på Mamma Mia! -musikalen. Bild: Iida Hakala
Publiken gav god respons på Mamma Mia! -musikalen. Bild: Iida Hakala

Glädje, hållbarhet och välfärd för alla typer av evenemangsbesökare

 
Helsingfors stad har redan länge satsat på hållbarhet och ansvarstagande i all sin verksamhet. För evenemangsarrangörerna erbjuder Helsingfors anvisningar och hjälp med att ordna ett klimatvänligt evenemang, bl.a. med koldioxidkalkylatorn. 
 
–  Vid partnerskapsevenemang använder vi partnerskapskriterier, där fokuset ligger på hållbarhet. Dessutom används en prioriteringsmodell för bullertillstånd för evenemang, där hållbara evenemang prioriteras, säger Forsstöm.  

–  Detta säkerställs till exempel med hjälp av ett Ekokompass-certifikat. Arbetet har gett resultat, eftersom koldioxidavtrycket från de Helsingforsrelaterade evenemangen i ljuset av besöksundersökningarna nationellt sett är lågt, fortsätter hon.  

Evenemangens koldioxidavtryck mättes i Salmi Eventlizers undersökning 2023. Mätningen baserar sig på evenemangsbesökarnas egna handlingar, såsom rörligheten till evenemangen och hurdana konsumtionsval som görs under evenemanget. 

Under de senaste åren har staden i samband med evenemangsarbetet fäst allt större vikt även vid den sociala hållbarheten, dvs. till exempel skapandet av ett tryggt utrymme för alla evenemangsbesökare.  

–  Vi har till exempel skapat en checklista för social hållbarhet för våra partner. Checklistan har utarbetats tillsammans med evenemangssektorn. Den omfattar åtgärder före, under och efter evenemanget, säger Forsström.   
 
Forsström påminner om att evenemangen är betydelsefulla även ur ett välfärdsperspektiv.  
 
–  Evenemangen ger glädje och möjligheter att njuta av livet på ett sätt som passar en själv. Det är viktigt att alla känner sig godkända under evenemanget.

Text: Venla Seuri