Ny coronavaccinationsrunda börjar för riskgrupper

Coronavaccinationsrundan för riskgrupper börjar i Helsingfors 31.10.2022. Vaccinationstiden bokas på maisa.fi eller i Maisa-appen. Tiden kan bokas också per telefon på 09 310 46300 vardagar kl. 8–16. Tidsbokningen öppnas 24.10.
Ikääntynyt nainen saa koronarokotuksen Jätkäsaaren rokotuspisteessä.

”Nu startar vi en ny vaccinationsrunda för riskgrupper enligt THL:s rekommendationer. Detta är en riktad boosterdos som upprätthåller gruppernas skydd mot allvarlig coronavirussjukdom. Det är bäst att ta vaccinet samtidigt med influensavaccinet om det är möjligt”, säger Timo Lukkarinen, chefsläkare för hälsostationerna.

Vem får boosterdosen under vaccinationsrundan?

•    Personer som fyllt 65 år
•    Personer som fyllt 18 år och hör till riskgrupperna
•    Personer som fyllt 12 år och har kraftig immunbrist
•    18–59-åringar som ännu inte fått de rekommenderade tre doserna
•    60–64-åringar som ännu inte fått de rekommenderade fyra doserna

En boosterdos kan ges till personer som fyllt 65 år, som hör till riskgrupperna eller som har kraftig immunbrist tidigast tre månader efter senaste vaccindos eller genomgången sjukdom. För de andra grupperna ska vaccineringen fortsätta enligt tidigare rekommendationer.

På sjukhus och vårdinrättningar började den nya vaccinationsrundan redan vecka 42.

För boosterdoser används vaccin Comirnaty Omicron BA.1(Länk leder till extern tjänst) och Comirnaty Omicron BA.4–5(Länk leder till extern tjänst).

Om du saknar en annan dos av coronavaccinet, kan du få den på vaccinationsstället under hösten.

Influensa- och coronavaccination under samma besök

Vi försöker ge corona- och influensavaccinet under samma besök när detta är möjligt. Då räcker det att du bokar en vaccinationstid i tjänsten Maisa. Boka inte två vaccinationstider i onödan. Influensavaccinationerna börjar också 31.10, och ytterligare information kommer under de närmaste dagarna.

Bild: Virpi Velin