På Dals sjukhus hittar man djupa blodkärl med hjälp av ultraljud

På Dals sjukhus i Helsingfors används en apparat som man vanligtvis inte ser inom primärhälsovården. Det är fråga om en ultraljudsapparat, med hjälp av vilken skötarna i teamet som specialiserat sig på användningen av apparaten hittar blodkärl på upp till flera centimeters djup, som annars är svåra att hitta.
Monitorn visar vener, artärer och senor. Hudens yta visas högst upp på bildskärmen. Bild: Katariina Kuronen
Monitorn visar vener, artärer och senor. Hudens yta visas högst upp på bildskärmen. Bild: Katariina Kuronen

Få patienter njuter av blodprov eller stick för att sätta dropp; många är till och med skräckslagna för dessa åtgärder. Stick är särskilt tråkiga då det är svårt att hitta ett blodkärl och man måste sticka patienten flera gånger.

Dals sjukhus använder en ultraljudsapparat, tack vare vilken det är så lätt att hitta blodkärl att träffsäkerheten för det första sticket är 98 procent och ingreppet blir således ofta nästan smärtfri för patienten.

”Det är omöjligt att se djupa blodkärl utan ultraljudsbild och det kan också vara svårt att se ytliga blodkärl om patienten till exempel har många tatueringar”, berättar Sari Roos, undervisningsskötare på Dals sjukhus.

Roos har arbetat som undervisningsskötare på Dals sjukhus i 16 år och sett hur mycket ultraljudsapparaten har hjälpt. Apparaten har varit i bruk i fyra år och Roos har lärt sjukskötare att använda den.

När man på monitorn ser hurdana kärl patienten har, kan man välja en lämplig nål med tanke på kärlets storlek. Exempelvis kan man för djupa kärl använda en finare och längre nål, som patienten nästan inte alls känner vid ett kontrollerat stick.

”Apparaten ökar också patientsäkerheten då vi ser var nerverna, senorna och olika ådror finns. Till exempel får man inte sticka i en artär och apparaten hjälper oss att lätt skilja artärerna från venerna”, förklarar Roos.

En annan fördel med att kunna se under huden med ultraljudsapparaten är att man ibland av en slump kan hitta en ventrombos i patientens arm. Fynden meddelas alltid till den behandlande läkaren, som kan bedöma fortsatta åtgärder.

Betydande kostnadsbesparingar

Tack vare ultraljudsapparaten sparar Dals sjukhus hundratusentals euro på årsnivå, eftersom man alltid ska betala både åtgärdsavgiften och avgiften för ambulanstransporten när man skickar patienter till specialsjukvården.

”År 2023 öppnade teamet totalt 598 blodkärlsförbindelser enbart för patienter på Dals sjukhus. I alla dessa fall kunde man inte ha öppnat förbindelsen utan ultraljudsapparaten, utan man skulle ha varit tvungen att skicka patienten till specialsjukvården eller ändra vårdplanen”, berättar Roos.

Förutom pengar sparas också tid. Till exempel kan man inleda intravenös läkemedelsbehandling snabbare när man inte behöver flytta patienten till specialsjukvården för att kunna öppna en kärlförbindelse. Dessutom är flyttningar alltid belastande för en patient i dåligt skick.

”På Dals sjukhus har vi utbildat en grupp sjukskötare att använda ultraljudsapparaten. Gruppen kan snabbt svara på olika avdelningars behov. Det är lätt att lära sig att använda ultraljudsapparaten och den har varit till stor nytta för oss”, sammanfattar Roos.