Coronavaccination för HelsingforsborFör tillfället vaccineras

Obs! Personer som redan har varit smittade av coronaviruset erbjuds vaccination sex månader efter att symtomen började eller smittan konstaterades.

Vaccin som används

Pfizers vaccin används för tillfället för 16-64-åringar.

AstraZenecas vaccin ges för tillfället till personer som är 65 år och äldre. Personer som är 65 år och äldre kan välja Pfizers vaccin istället för AstraZenecas vaccin när de bokar sin första vaccintid.

  • I den elektroniska tidsbokningen kan man välja Pfizer-vaccinet när man väljer vaccinationspunkt
  • I telefontidsbokningen görs valet genom att säga att man vill ha Pfizer-vaccinet

OBS! Det är inte möjligt att välja vaccin på plats vid vaccinationspunkten.

Om en person som är 65 år eller äldre har fått en första dos av AstraZeneca, sker även boostervaccinationen fortfarande med AstraZeneca. Också Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar detta. Om en person vägrar att ta en andra dos av AstraZenecas vaccin, kan hen få Pfizers vaccin istället, om hen så önskar. Då måste man förbereda sig på att den nya tiden flyttas fram, vilket innebär att tiden mellan vaccinationerna blir längre än 12 veckor. Vid byte av vaccintyp ska man avboka den befintliga tiden via tidsbokningsnumret och be om en ny tid för vaccinering med Pfizers vaccin. Man kan inte byta vaccintyp vid vaccinationspunkten. Byte av vaccintyp för den andra vaccindosen är för tillfället inte möjligt via det elektroniska tidsbokningssystemet.

Obs! 65-åringar och äldre som getts den första dosen av AstraZenecas coronavirusvaccin kan förkorta intervallen mellan vaccindoserna. Det är inte möjligt att förkorta intervallen mellan vaccindoserna när det gäller Pfizers vaccin. Intervallen kan förkortas från nuvarande tolv veckor till åtta veckor. Intervallen kan endast ändras per telefon. Om man vill förkorta intervallen ska man ringa tidsbeställningen för coronavaccin, tfn 09 310 46300.

Läs mer: Intervallen mellan vaccindoserna för AstraZenecas vaccin kan förkortas till åtta veckor

Ytterligare information om boostervaccination

Enligt försiktighetsprincipen ges AstraZeneca-vaccinet inte till personer som fyllt 65 år och som tidigare haft sinustrombos, dvs. ventrombos i hjärnan, eller heparininducerad trombocytopeni (HIT).

Läs mer om AstraZeneca-vaccinet här

Vaccinationen är kostnadsfri och frivillig.

Ytterligare information och anvisningar om vaccinationerna

Vacciner ges endast med tidsbeställning. Du kan beställa tid elektroniskt eller per telefon om du hör till gruppen som står i tur att vaccineras.

  • Du får tiden snabbast genom att beställa tid elektroniskt på coronavaccinbokning.fi.
  • Boka vaccinationstid genom att ringa 09 310 46300 vardagar kl. 8– 18. Numret har en återuppringningstjänst. Om vi inte genast kan svara på ditt samtal, sparas ditt nummer och vi ringer upp dig inom tre dagar från numren 09 310 46300 eller 09 310 10020. Vi ringer tillbaka också på kvällar och veckoslut.
  • Närståendevårdare kan för närvarande endast boka tid genom att ringa tidsbokningsnumret.

Obs! Anländ till den bokade vaccinationstiden punktligt. Det finns inga skilda vänterum vid vaccinationspunkterna. Förbered dig på att köa och klä dig enligt vädret.

Ytterligare information om tidsbokningen

Ytterligare information om vaccinerna finns på:

Uppdaterad 23.6.2021

Att få vaccinet: till vem och när?

I vilken ordning vaccineras befolkningsgrupperna? När ges vacciner?

Så här bokar du tid till coronavaccinationen

Vacciner ges endast med tidsbeställning. Du kan boka tid per telefon eller elektroniskt.

Ofta ställda frågor

Coronavirusvaccinationen kan väcka frågor. Här hittar du de vanligaste frågorna med svar.

På väg till vaccinationen

Är det tryggt att komma till vaccinationspunkterna? Var ges vacciner?

Efter vaccineringen

Hur ska jag gå tillväga efter vaccineringen? Vad ska jag göra om jag får symtom efter vaccineringen?