kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
40.
1927
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1929.

Sisällysluettelo

Sivut

Alkulause III

I. Kaupunginvaltuusto1-3

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat
1. Kaupunginasemakaavaa koskevat kysymykset
3-9

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset9-26

3. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta koskevat kysymykset26-29

4. Kaupungille kuuluvain talojen ja rakennusten käyttämistä määrättyihin tarkoituksiin sekä sellaisten rakennusten teettämistä ja kunnossapitoa koskevat kysymykset29-35

5. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat36-43

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat44-103

C. Muut asiat103-139

II. Rahatoimikamari140

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat
1. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset
140-146

2. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta sekä tilapäistä käyttöoikeutta koskevat asiat146-183

3. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 183-194

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat194-249

C. Muut asiat249-265

III. Tilastokonttori1*-7*

IV. Satamahallitus8*-13*

V. Ulosottolaitos14*-18*

VI. Palolaitos19*-23*

VII. Köyhäinhoitolautakunta24*-43*

VIII. Lastensuojelulautakunta44*-67*

IX. Kaupunginkirjasto68*-75*

X. Rakennustarkastuskonttori76*-78*

XI. Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunta79*-80*

XII. Majoituslautakunta81*

XIII. Holhouslautakunta82*

XIV. Oikeusaputoimisto83*-85*

XV. Sosialilautakunta86*-98*

XVI. Ammattioppilaslautakunta99*

XVII. Työnvälitystoimisto100*-106*

XVIII. Naisten työtuvat107*-110*

XIX. Verotusvalmistelukunta111*-112*

XX. Kaupunginmuseo113*-114*

XXI. Musiikkilautakunta115*-117*

XXII. Raittiuslautakunta118*-121*

XXIII. Urheilulautakunta122*-123*

XXIV. Maatalouslautakunta124*-131*

XXV. Kansanpuistot132*-133*

XXVI. Kaupungin yleisten töiden hallitus134*-147*

XXVII. Puhtaanapitolaitos148*-156*

Hakemisto157*-195*

 

Koko kirja